☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Środa 05.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja o wysokości opłaty

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński  lub listownie za potwierdzeniem odbioru.

Terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2013 r. ,
b) w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
c) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. urodzenia, zgony, lub zmiana miejsca zamieszkania) lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości – nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Dane zawarte w deklaracji należy poświadczyć:

- zaświadczeniem potwierdzającym pobyt czasowy poza miejscem stałego zameldowania,
- zaświadczeniem z uczelni, szkoły o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym poza miejscem stałego zameldowania,
- zaświadczeniem o tymczasowym pobycie w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
- zaświadczeniem o pobycie w szpitalu, w placówkach opieki zdrowotnej zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
- zaświadczeniem z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie poza miejscem stałego zameldowania,
- kopią deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w urzędzie poza miejscem stałego zameldowania z wyszczególnieniem osób, za które pobierana jest opłata,
- oświadczeniem zarządcy, administratora lub użytkownika nieruchomości o liczbie budynków, lokali mieszkalnych oraz ilości osób zamieszkałych.
 

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze decyzji administracyjnej zostanie naliczona opłata za odbiór odpadów przy zastosowaniu stawki za odpady zmieszane.


Kliknij tutaj aby pobrać wzór deklaracji

Wytworzył:
A.Jasiun
Udostępnił:
Jerzy Nogaj
(2013-02-06 13:57:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2020-04-28 13:12:42)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X