☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 02.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie z dnia 29.04.2016 r.

Lidzbark Warmiński, 29.04.2016r.

GKI.6220.3.2016.AŻ

O B W I E S Z C Z E N I E

O  WYDANEJ  DECYZJI

 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2016r. poz. 353) zawiadamia, że w dniu 27.04.2016r. została wydana decyzja o umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

 

„wydobyciu i eksploatacji złoża wód termalnych z utworów dolnej jury odwiertem Lidzbark Warmiński GT-1”

                Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14 w godzinach 7:00 – 15:00.

Wytworzył:
Agnieszka Żejmo-Rekść
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-15 22:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Adamek
(2016-05-19 11:52:56)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X