☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

INFORMACJA

Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2015 ROK

           W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI      

        

W roku 2015 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowaniem odpadów zajmowała się firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Rok 2015 był ostatnim rokiem, w którym odpady były zagospodarowywane na składowisku odpadów w Wysiece k/Bartoszyc. Niemalże wszystkie odpady komunalne zmieszane zostały zdeponowane na składowisku. Z 5975,3 Mg odpadów zmieszanych do składowania przeznaczono 5864,1 Mg.

W mieście osiągnięty został wysoki poziom recyklingu, tj. 33,6%.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 115,09. Przekroczył on znacznie dopuszczalny poziom. Przyczyną przekroczenia jest nieprawidłowe zagospodarowywanie odpadów na składowisku odpadów w Wysiece.

Od roku 2016 odpady będą zagospodarowywane w sposób prawidłowy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Miasto Lidzbark Warmiński jest udziałowcem w spółce ZGOK, w ramach którego został wybudowany i oddany do użytku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, w którym odpady komunalne zmieszane są unieszkodliwiane. Linia mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych ukierunkowana jest na produkcję paliwa alternatywnego z odpadów stałych i umożliwia odzysk niektórych surowców. Odpady przed przewiezieniem ich do ZUOK trafiają do stacji przeładunkowej w Medynach (wybudowanej również w ramach ZGOK).

Koszty poniesione przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński w związku z odbieraniem komunalnych zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez wyłonioną w przetargu firmę wyniosły 2.185.439,07 zł.

Liczba mieszkańców na koniec roku 2015 wynosiła 16 131. Liczba właścicieli nieruchomości, od których odbierano odpady komunalne wyniosła 1869.

Ilość odpadów wytwarzana na terenie Lidzbarka Warmińskiego:

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów [Mg]

zmieszane

5975,3

tworzywa sztuczne

185,1

szkło

176,8

papier

228,3

wielkogabarytowe

37,5

beton i gruz

0,0

żużle i popioły

168,7

elektrozbiórka

9,1

przeterminowane leki

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa odpadów powstałych po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych wyniosła 3872,04 Mg.

Wytworzył:
Agnieszka Żejmo-Rekść
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-20 11:57:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Adamek
(2016-05-20 11:57:39)
 
liczba odwiedzin: 6606942

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X