☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Komunikat z dnia 10.02.2016 r.

 

KOMUNIKAT

o możliwości składania uwag do oferty Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu:” Ochrona i promocja zdrowia – organizacja  IX Ogólnopolskich Zimowych Manewrów Ratowniczych w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński

            Oferta złożona przez Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U.z 2014r. poz.1118) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r., Nr 6, poz.25).

            Zgodnie z art.19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe maja prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki :

1. musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;

2. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł ;

3. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

4. łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji pozarządowej nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Oferta Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy spełnia łącznie powyższe warunki.

Na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uznaje za celową realizację zadania pod nazwą: „ IX Ogólnopolskie Zimowe Manewry Ratownicze Stowarzyszenia Joannici Dzieło Pomocy”, i tym samym zleca realizacje zadania przyznając dotację na dofinansowanie  w wysokości 3.000,00 zł .

Zgodnie z art.,19a ust.4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty      

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie tut. urzędu w terminie do dnia 17 lutego 2016r.

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Wytworzył:
Janina Piętka
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-21 22:46:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Adamek
(2016-05-21 22:47:16)
 
liczba odwiedzin: 6768251

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X