☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 20.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) podaję do wiadomości, że została zwołana XV Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  23 października 2019 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:                                     

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XIV/2019 z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
 6. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia części pomieszczeń w budynku po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.
 8. Uchwała w sprawie naboru wniosków w ramach konkursu o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w roku 2019.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla dróg miejskich stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego.
 10. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego.
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Michała Kajki.
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu w kształcie ronda ulicy Olsztyńskiej z ulicą Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 14. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty.
 15. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
 16. Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Zapytania radnych.
 19. Wnioski  i  petycje obywateli.
 20. Zamknięcie obrad.

 

 

Sesja Rady Miejskiej  odbędzie  się w sali  konferencyjnej Kamienicy Amfiteatru Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Młyński 6 – początek obrad godz. 15.30.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

DOROTA MICHALAK

                                                                                                                            

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2019-10-15 14:50:00)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X