Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 24.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

       O G ŁO S Z E N I E

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana LIV Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  25 maja 2018 roku (piątek).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr LII/2018 i Nr LIII/2018 z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.

7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2017 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2017 rok.

2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

3) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2017 rok.

4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2017 rok.

5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2017 rok i podjęcie uchwały.

9. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium
z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

3) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

4) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego za 2017 rok.

5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok i podjęcie uchwały.

10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński.

11. Interpelacje radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Andrzej Kędzierski

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2018-05-18 10:10:29)
 
 
ilość odwiedzin: 5153479

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X