☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 23.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) podaję do wiadomości, że została zwołana XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  29 stycznia 2020 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:                                     

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019  z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
 6. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark Warmiński na 2020 rok.
 7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2020 roku.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lidzbarka Warmińskiego na lata 2019 – 2021.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia Miasta Lidzbark Warmiński do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.
 12. Uchwała w sprawie  zmiany uchwały w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lidzbarku Warmińskim i utworzenia Centrum Usług Wspólnych i nadania statutu.
 13. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński na rok szkolny 2019/2020 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2022.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.
 17. Uchwała w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2020–2054.
 18. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2020 r.
 19. Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
 20. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na 2020 r.
 21. Stanowisko Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim  w sprawie projektu likwidacji opłaty uzdrowiskowej.
 22. Interpelacje radnych.
 23. Zapytania radnych.
 24. Wnioski i petycje obywateli.
 25. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej  odbędzie  się w sali  konferencyjnej Kamienicy Amfiteatru Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Młyński 6 – początek obrad godz. 16.30.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

DOROTA MICHALAK

                                                                                                                            

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2020-01-20 14:33:33)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X