Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 23.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

O G Ł O S Z E N I E

 

  Na  podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy   z    dnia  8  marca  1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579, poz. 1948 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana XL Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 19 lipca 2017 r. (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu  Nr XXXIX/2017 z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lidzbark Warmiński.
7. Uchwała  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  określającego  wysokość  stawek i szczegółowe  warunki  przyznawania  nauczycielom  dodatków: za  wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za  warunki  pracy  oraz  wysokość   i  warunki  wypłacania  innych  składników  wynagrodzenia  wynikających
ze  stosunku  pracy, szczegółowy  sposób  obliczania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
8. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu zabudowanego  położonego na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
9. Uchwała sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntów  położonych przy ul. Generała Jarosława  Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim.

10. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntu zabudowanego położonego na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ul. Marcina Kromera.

11. Uchwała   w   sprawie   nieodpłatnego   użyczenia   pomieszczenia   w   byłej kotłowni  przy   ul. Ogrodowej 1 w Lidzbarku Warmińskim.

12. Uchwała w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Wysokiej Bramy.

13. Uchwała   w  sprawie   zmiany  Uchwały   w   sprawie  nieodpłatnego  użyczenia  gruntów  położonych   przy
ul. Generała  Jarosława  Dąbrowskiego, ul. Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  i   ul. Mieczysława   Kalinowskiego w Lidzbarku Warmińskim.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, na rzecz ich najemców.
15. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy "Mieczysława Kalinowskiego" na ulicę  "..........................................." w  Lidzbarku Warmińskim.

16. Uchwała  w  sprawie  zmiany  nazwy ulicy "22-go Lipca" na ulicę  "................................................................" w Lidzbarku Warmińskim.
17. Uchwała  w sprawie  zmiany  nazwy  ulicy "30-lecia PRL" na ulicę  ".............................................................."  w Lidzbarku Warmińskim.

18. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy "Ludwika Góreckiego" na ulicę  "......................................................"
w Lidzbarku Warmińskim.
19. Uchwała  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  pomiędzy   Gminą  Miejską  Lidzbark   Warmiński a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

20. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnej realizacji projektu „Remont kładki dla pieszych pomiędzy ul. Wysokiej Bramy i ul. Słowackiego w miejscowości Lidzbark Warmiński” pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Powiatem Lidzbarskim.

21. Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków, zasad i opłat
za korzystanie z nich.

22. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości terenów (gruntów) po byłych liniach kolejowych.
23. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

24. Interpelacje radnych.

25. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

26. Wolne wnioski.

27. Zamknięcie obrad.

Sesja  Rady  Miejskiej  odbędzie  się  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 1530.

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-07-11 10:16:11)
 
 
ilość odwiedzin: 4678744

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X