Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Środa 17.01.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

O G ŁO S Z E N I E

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) podaję do wiadomości, że została zwołana XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  17 stycznia 2018 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XLVII/2017 z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark Warmiński na 2018 rok.

7. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2018 roku.

8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały XX/141/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lidzbarka Warmińskiego na lata 2016 – 2018.

9. Uchwała w sprawie Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim.

10. Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2022.

11. Uchwała w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, a gminami: Dobre Miasto, Górowo Iławeckie (gmina wiejska), Lidzbark Warmiński (gmina wiejska), Świątki, Jonkowo i Gietrzwałd.

12. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim.

13. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim.

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz przejęcie w drodze darowizny udziałów w budynkach.

15. Uchwała w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy
ul. Kresowej 2a.

16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

17. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata
2018–2054.

18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lidzbarku Warmińskim.

19. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2018 r.

20. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

21. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na 2018 r.

22. Interpelacje radnych.

23. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Andrzej Kędzierski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2018-01-10 11:20:03)
 
 
ilość odwiedzin: 4964419

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X