☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 27.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

 

OGŁOSZENIE

Na  podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana XXXII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 25 listopda 2020 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXX/2020 i Nr XXXI/2020 z poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Dyskusja  nad sprawozdaniem Burmistrza.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbarka Warmińskiego.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.
 8. Uchwała w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2022.
 10. Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.
 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/202/2020  Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Lidzbark Warmiński przy ul. Ignacego Krasickiego 1.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
 14. Uchwała w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2021 rok.
 15. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty na 2021 rok.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.
 17. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2020-2054.
 18. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lidzbark Warmiński.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 20. Interpelacje radnych.
 21. Zapytania radnych.
 22. Wnioski  i  petycje obywateli.
 23. Zamknięcie obrad.

                                 

Sesja Rady Miejskiej  odbędzie  się w  trybie zdalnym – początek obrad godz. 1700.

 

INFORMACJA

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, osoby zainteresowane przebiegiem obrad Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim prosimy o śledzenie transmisji on-line  – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Dorota Michalak

                                                                                                                            

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2020-11-23 10:56:45)
 
liczba odwiedzin: 6474541

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X