Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 19.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

O G Ł O S Z E N I E

 

  Na  podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy   z    dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) podaję do wiadomości, że została zwołana XLIV Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 25 października 2017 r. (środa).

 

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu  Nr XLIII/2017 z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Projektu „W rodzinie moc i siła”.

7. Uchwała w sprawie współpracy Miasta Lidzbark Warmiński z Miastem Visaginia na Litwie.

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do nieodpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego oraz przejęcia w drodze darowizny udziałów w budynkach.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, na rzecz ich najemców.

10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia gruntów położonych przy ul. Gen. J. Dąbrowskiego, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Mieczysława Kalinowskiego w Lidzbarku Warmińskim.

11. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

12. Uchwała  w   sprawie   zwolnienia   z  podatku  od  nieruchomości  gruntów  pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych.

13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

14. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2017-2054.

15. Interpelacje radnych.

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Sesja  Rady  Miejskiej  odbędzie  się  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 1530.

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-10-18 09:31:29)
 
 
ilość odwiedzin: 4840947

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X