Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 30.03.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana XXXV Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  29 marca 2017 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2017 z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim.

7. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i  psychologów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, na rzecz ich najemców.

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

12. Uchwała w sprawie nabycia prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Łabno Gmina Lidzbark Warmiński.

13. Uchwała w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lidzbarku Warmińskim przy
ul. Wiślanej 1.

14. Uchwała w sprawie nadania nazwy stadionowi miejskiemu położonemu w Lidzbarku Warmińskim przy
ul. Bartoszyckiej 24.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych w 2017 r.

16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

17. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata
2017–2054.

18. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

19. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marcina Kromera
w Lidzbarku Warmińskim za 2016 rok.

20. Sprawozdanie z działalności Lidzbarskiego Domu Kultury za 2016 rok.

21. Interpelacje radnych.

22. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

23. Wolne wnioski.

24. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.30.

 

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-03-24 08:09:39)
 
 
ilość odwiedzin: 4544238

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X