☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Poniedziałek 18.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana V Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 27 lutego 2019 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr IV/2019 z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w roku 2019.
8. Uchwała w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.
9. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.
10. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński oraz określenia granic ich obwodów  od 1 września 2019 r.
11. Uchwała w sprawie darowizny na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działki gruntu stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
12. Uchwała w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Leśnej.
13. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
14. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2019 r.
15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
16. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na 2019 r.
17. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
18. Interpelacje radnych.
19. Zapytania radnych.
20. Wnioski i petycje obywateli.
21. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15:30.

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

 

Dorota Michalak

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2019-02-21 08:01:47)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X