☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Środa 03.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

 

OGŁOSZENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  24 lutego 2021 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2021 z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Dyskusja  nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbarka Warmińskiego.
7. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych  w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
8. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z  wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
10. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2021 r.
11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu i kryteriów udzielania dotacji z budżetu gminy na zadania służące likwidacji niskiej emisji i ochronie powietrza na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
12. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na lata 2021-2024 z perspektywą 2025-2028”.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2028.
14. Uchwała w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych lokalu przeznaczonego do wynajmu na czas trwania stosunku pracy.
15. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kolejowej.
16. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Warszawskiej.
17. Uchwała w sprawie sprzedaży w  drodze  bezprzetargowej  działki  gruntu  położonej  w  Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kolejowej.
18. Uchwała  w  sprawie  udzielania  przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński pomocy  regionalnej na wspieranie nowych inwestycji.
19. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
20. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2021-2054.
21. Interpelacje radnych.
22. Zapytania radnych.
23. Wnioski  i  petycje obywateli.
24. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej  odbędzie  się w trybie zdalnym – początek obrad godz. 1630.

 

INFORMACJA

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, osoby zainteresowane przebiegiem obrad Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim prosimy
o śledzenie transmisji on-line  – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Dorota Michalak

                                                                                                                            

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2021-02-17 08:25:28)
 
liczba odwiedzin: 6564422

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X