Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Poniedziałek 29.05.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

O G Ł O S Z E N I E

 

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  19 maja 2017 roku (piątek).

 

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr XXXVI/2017 i Nr  XXXVII/2017 z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie zawarcia ugody w formie aktu notarialnego dotyczącej ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu.

7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2016 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2016 rok.

2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

3) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2016 rok.

4) Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie wykonania budżetu miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2016 rok.

5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Lidzbarka Warmińskiego za 2016 rok i podjęcie uchwały.

9. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

1) Odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

2) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej.

3) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 r.

4) Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego za 2016 rok.

5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lidzbarka Warmińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok i podjęcie uchwały.

10. Sprawozdanie z realizacji w roku 2016 Programu współpracy Miasta Lidzbarka Warmińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński.  

12. Interpelacje radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.30.

 

 

 

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-05-16 07:40:43)
 
 
ilość odwiedzin: 4605095

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X