Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 19.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

O G Ł O S Z E N I E

 

  Na  podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy   z    dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) podaję do wiadomości, że została zwołana LVII Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 11 lipca 2018 r. (środa).

 

Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie obrad.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów Nr LV/2018 i Nr LVI/2018 z poprzednich sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie od poprzedniej Sesji.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu  w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

7. Uchwała w sprawie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

8. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, na rzecz ich najemców.

10. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

11. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2054.                                                                                                                                                                                                                                                      

12. Interpelacje radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

 

Sesja  Rady  Miejskiej  odbędzie  się  w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 1530.

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Tumińska
(2018-07-10 10:14:17)
 
 
ilość odwiedzin: 5223743

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X