☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 26.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

 

O G Ł O S Z E N I E

  Na  podstawie  art. 20 ust. 3  ustawy   z    dnia  8  marca  1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) podaję do wiadomości,
że została zwołana XXIX Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień 30 września 2020 roku (środa).

Projekt porządku obrad przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów Nr XXVI/2020, Nr XXVII/2020 i Nr XXVIII/2020  z poprzednich sesji.                                                
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Dyskusja  nad sprawozdaniem Burmistrza.
6. Uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  dzierżawy  na  część działki  nr 20/2  położonej  w  obrębie  6 przy   ulicy  Marcina  Kromera w Lidzbarku Warmińskim.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na działkę nr 2/6 w obrębie 12  przy ulicy Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu zawarcia umowy  dzierżawy  na  część działki nr 62/25 położonej  w obrębie 7 przy ulicy Hożej  w   Lidzbarku Warmińskim.
9. Uchwała w sprawie zmiany  Uchwały NR XXIV/172/2020 Rady  Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu  Opieki  nad  Zabytkami  miasta Lidzbark Warmiński na lata 2020 - 2023 r.
10. Uchwała  w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych lokalu przeznaczonego do wynajmu na czas trwania stosunku pracy.
11. Uchwała  w  sprawie  ustalenia  metody  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi na nieruchomościach  zamieszkałych  oraz  ustalenia  stawki tej opłaty.
12. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
13. Uchwała  w sprawie naboru wniosków w ramach konkursu  o  dofinansowanie  do  wymiany  źródeł ciepła w roku 2020.
14. Uchwała   w   sprawie  zawarcia  porozumienia  dotyczącego  współdziałania   Gmin wchodzących w skład aglomeracji  Lidzbark Warmiński przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji aglomeracji Lidzbark Warmiński.
15. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
16. Uchwała w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Lidzbarku Warmińskim oraz nadania jej Statutu.
17. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.
18. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2020-2054.
19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.
20. Interpelacje radnych.
21. Zapytania radnych.
22. Wnioski  i  petycje obywateli.
23. Zamknięcie obrad.

      Sesja Rady Miejskiej  odbędzie  się w sali  widowiskowej Lidzbarskiego Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim ul. Słowackiego 4 – początek obrad godz. 15:30
 

INFORMACJA

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, osoby zainteresowane przebiegiem obrad Sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim prosimy o śledzenie transmisji on-line  – za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/


 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIEJSKIEJ

Dorota Michalak

                                                                                                                            

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2020-09-23 15:01:41)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X