☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Sobota 20.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o sesjach i komisjach

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) podaję do wiadomości, że została zwołana XI Sesja Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim na dzień  08 lipca 2019 roku (poniedziałek).
Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr X/2019 z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem Burmistrza.
 6. Uchwała w sprawie nadania tytułu Zasłużony Obywatel Lidzbarka Warmińskiego.
 7. Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/184/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20 czerwca 2016r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu "Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Lidzbark Warmiński".
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2018-2022.
 11. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych lokalu przeznaczonego do wynajmu na czas trwania stosunku pracy.
 12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy obiektu miejskiego.
 13. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na udział 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiący własność osoby fizycznej.
 14. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia w budynku użytkowym położonym na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18A.
 15. Uchwała w sprawie nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia w budynku użytkowym położonym na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 18A.
 16. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.
 17. Interpelacje radnych.
 18. Zapytania radnych.
 19. Wnioski i petycje obywateli.
 20. Zamknięcie obrad.

           Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14 – początek obrad godz. 15.45.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

   RADY MIEJSKIEJ

DOROTA MICHALAK

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-23 09:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2019-06-28 13:01:15)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X