☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2014

Zarządzenie Nr SE.0050.26 .2015.M.G
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

Centralny Rejestr Umów

LP

Numer umowy

Przedmiot umowy

Kwota umowy

Data zawarcia

Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko

1

GKI.273.1.2014

Odbiór odpadów do utylizacji

378,00 za jednorazowy odbiór

08.01.2014

Przedsiębiorstwo Zbiórka Surowca Utylizacyjnego

Magdalena Czaplińska

2

GKI.273.2.2014

Wykonanie dokumentacji technicznej monitoringu miejskiego

16.605,00

30.01.2014

PG Projekt

Daniel Świeciak

3

GKI.273.4.2014

Usługa wycinania drzew na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

22.993,20

24.01.2014

Wycinka Drzew i Pielęgnacja Zieleni Włodzimierz Ciarciński

4

GKI.273.5.1.2014

GKI.273.5.2.2014

Czipowanie psów  oraz wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warm.

zad.1 1.500,00

zad.2 4.000,00

27.01.2014

Przychodnia Weterynaryjna Janusz Wrotek

5

GKI.273.7.2014

Wykonanie opracowania Planu rozwoju lokalnego dla miasta Lidzbark Warmiński na lata 2014-2020

19.311,00

05.02.2014

W-MARR SA

6

GKI.273.11.2014

Sporządzenie operatu Uzdrowiskowego dla Lidzbarka Warmińskiego

65.190,00

28.02.2014

Pracownia Usług Projektowych Inwestycyjnych Konserwacji Zabytków    "HOT" T.Ołdytowski

7

GKI.273.12.2014

Dystrybucja energii elektrycznej - oświetlenie uliczne

41.000,00

31.01.2014

ENERGA-OPERATOR SA

8

GKI.273.14.2014

Usunięcie zagrożenia dla ludzi powstałego w wyniku pożaru budynku  Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim

9.963,15

25.02.2014

Przedsiębiorstwo Budowlane Jolanta Harhaj

9

GKI.273.17.2014

Wykonanie usługi demontażu , transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warm.

8.027,50

23.05.2014

ECO-POL sp.zo.o

10

GKI.273.98.2014

Wykonanie badań archeologicznych terenu amfiteatru

38.868,00

02.09.2014

Arche-Adam Badania Archeologiczne Konserwacja Zabytków Archeologicznych

11

GKI.273.38.2014

Świadczenie usług konserwacji i administrowania fontann przy ul. Lipowej i w fosie zamkowej w Lidzbarku Warm.

12.000,00

28.02.2014

PWiK Sp.zo.o.

12

GKI.273.39.2014

Świadczenie usług utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Dębowej

5.292,00

28.04.2014

PGK Sp.zo.o.

13

GKI.273.41.2014

Wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy monitoringu miejskiego

3.395,00

05.05.2014

PG Projekt    Daniel Świeciak

14

GKI.273.49.2014

Kompleksowe wykonanie dokumentacji technicznej Zagospodarowanie przeciwpowodziowe rzeki Łyny

67.650,00

10.06.2014

KGE Sp.zo.o.

15

GKI.273.57.2014

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem remontu ulic miejskich

19.434,00

04.06.2014

INWEST-BUD Mariusz Piórkowski

16

GKI.273.74.2014

Wydawanie opinii i przeprowadzanie konsultacji

1.675,00 brutto
za 1 m-c

01.06.2014

Mieczysław Kucharski

17

GKI.273.86.2014

Remont nawierzchni ulicy Wodnej

44.999,41

01.08.2014

PRD Sp.zo.o.

18

GKI.273.88.2014

Sporządzenie dokumentacji technicznej

14.760,00

14.08.2014

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT

19

GKI.273.96.2014

Kompleksowy nadzór inwestorski

7.350,00

12.09.2014

BUILD INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD

20

GKI.273.97.2014

Sporządzenie dokumentacji technicznej

3.900,00

04.09.2014

PSBUD            Piotr Świerzyński

21

GKI.273.99.2014

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

8.610,00

27.06.2014

Energia Operator S.A.

22

GKI.273.107.2014

Roboty dodatkowe schetynówki

140.000,00

18.09.2014

PRD Sp.zo.o.

23

GKI.273.108.2014

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

13.530,00

18.09.2014

MD PROJEKT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna

24

GKI.273.115.2014

Świadczenie usług utrzymania i wycinki drzew

4.000,00

07.10.2014

Wycinka Drzew Pielęgnacja Zieleni Włodzimierz Ciarciński

25

GKI.273.117.2014

Świadczenie usługi transportowej w dniu 01.11.2014r.

800,00

22.10.2014

Firma Transportowo-Usługowa "TRANS-HER" Henryk Serwach

26

GKI.273.124.2014

Kompleksowy nadzór inwestorski

44.157,00

10.12.2014

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "INSPEC"Sp.zo.o

27

GKI.273.126.2014

Podłączenie iluminacji świątecznej do oświetlenia ulicznego

2.479,00

04.11.2014

Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski

28

GKI.273.140.2014

Wykonanie robót dodatkowych w zadaniu " Usunięcie szkód skutków pożaru sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1

41.952,00

01.12.2014

PH-U"DOMEX" Jan Fydrych

29

GKI.273.145.2014

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

42.804,00

18.12.2014

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski

30

GKI.273.149.2014

Dostawy paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego

49.012,43

31.12.2014

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A

31

GKI.273.150.2014

Czipowanie psów  oraz wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warm.

zad.1  500,00

zad.2 2.560,00

30.12.2014

Przychodnia Weterynaryjna Janusz Wrotek

32

GKI.273.151.2014

Interwencyjne odławianie zwierząt bezdomnych

25.830,00

23.12.2014

PGK Sp.zo.o.

33

K/63/01/14/000046

Usługa kompleksowa dostawy energii elektrycznej na sztuczne lodowisko

w/g zużycia

12.11.2014

Energa-OBRÓT S.A.

34

K/63/03/14/000768

Kompleksowa dostawa energii dla sceny plenerowej Wysokiej Bramy 2

w/g zużycia

25.04.2014

Energa-OBRÓT S.A.

35

GKI.272.1.2014

Kompleksowe opracowanie dokumentacji technicznej

83.640,00

07.01.2014

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "ŚRODOWISKO"Teresa Szendoł

36

GKI.272.4.2014

Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii i konserwacji sieci kanalizacji burzowej

69.844,11

16.01.2014

PGK Sp.zo.o

37

GKI.272.2.2014 GKI.272.3.2014

 

Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów

zad.1 52.762,61 zad.2 26.575,78

09.01.2014

PGK Sp.zo.o

38

GKI.272.9.2014

Realizacja projektu pn.:"Rozwój i promocja E-usług publicznych w Urzędzie Miejskim

617.583,0

18.04.2014

Konsorcjum w składzie: NetLand Sp.zo.o. oraz E-Service Sp.zo.o.

39

GKI.272.5.2014

Utrzymanie zieleni miejskiej

zad.1 81.995,50

12.03.2014

PGK Sp.zo.o

40

GKI.272.6.2014

Utrzymanie zieleni miejskiej

zad.2 43.441,47

19.03.2014

PGK Sp.zo.o

41

GKI.272.8.2014

Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej

98.600,00

02.04.2014

Pracownia Projektowa "AKON"Anna Ceynowa

42

GKI.272.7.2014

Dostawy, szadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych

61.990,80

25.03.2014

PGK Sp.zo.o

43

GKI.272.10.2014

Wykonanie obudowy śmietnika komunalnego

18.206,76

18.04.2014

MUR-MAL Maciej Maliszewski

44

GKI.272.11.2014 GKI.272.12.2014 GKI.272.13.2014

Dostawy materiałów budowlanych

zad.1 110.505,00 zad.2 44.000,00 zad.3 53.520,00

18.04.2014

AGAT    J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz S.J

45

GKI.272.14.2014 GKI.272.15.2014

Wynajem sprzętu budowlanego, urządzeń i pojazdów samochodowych wraz z obsługą

zad.3 62.976,00 zad.4 48.360,00

07.05.2014

Roboty Ziemne Sprzedaż Hurtowa Materiałów Budowlanych Układanie Kostki Brukowej Jerzy Pastuch                        PHU MARDOM

46

GKI.272.16.2014

Wykonanie remontu ulic miejskich

2.090.140,50

11.06.2014

PRD Sp.zo.o

47

GKI.272.18.2014

Realizacja zadaniapn.:Usunięcie szkód skutków pożaru sali gimnastycznej przy Gimnazjium nr1

432.849,04

18.09.2014

P.H-U"DOMEX" Jan Fydrych

48

GKI.272.25.2014

Realizacja projektu pt.:Budowa i zakup wyposażenia wieofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Bartoszyckiej

6.806.784,42

11.12.2014

Warmińskie Przedsiebiorstwo Budowlane "ROMBUD"Sp.zo.o

49

GKI.272.26.2014

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

1.739.916,29

23.12.2014

PGK Sp.zo.o

50

GKI.272.19.2014 GKI.272.20.2014 GKI.272.21.2014 GKI.272.22.2014

Zakup wyposażenia budynku Oranżerii

zad.1 96.900,00 zad.3 19.323,30 zad.4 51.629,25 zad.5 79.760,55

05.11.2014

GAMA Henryk Kuźnik; Meblomet Spółdzielnia Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiebiorstw; COMSET S.A;          Olszewski Kaja Alfred

51

GKI.272.24.2014

Zakup wyposażenia budynku Oranżerii

zad.2 233.439,00

18.11.2014

P.P.LUTAR

52

GKI.272.23.2014

Wykonanie badań archeologicznych

185.730,00

06.11.2014

Arche-Adam Badania Archeologiczne Konserwacja Zabytków Archeologicznych Adam Mackiewicz

53

GKI.272.27.2014

Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lidzbark Warmiński

317.084,30

23.12.2014

PGK.Sp.zo.o

54

GKI.272.28.2014 GKI.272.29.2014

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

cz.I zamówienia 59.700,00 cz.II zamówienia 16.454,00

31.12.2014

-UNIQA T.U. S.A -CONCORDIA Polska TUW

55

JRP.272.1.2014

Wykonanie wg warunków kontaktowych FIDIC

7.777.704,16

19.11.2014

Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Przem Gri Sp.zo.o Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska"ECOCOMP" Sp.zo.o

56

PA.273.1.16.2014.IG

Udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym

90,00 za jedną  godzinę

31.12.2014

Kancelaria Prawna "KONCEPT" Alina Krasnoborska

57

GG.273.6.1.2014.AR

Wycena i inwentaryzacja nieruchomości

13.987,00

24.02.2014

Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe GEOPROJEKT-OLSZTYN Sp.zo,o

58

GG.273.5.2014.AR

Podział, wznowienie granic, połączenie działek

31.520,00

24.02.2014

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis

59

GG.273.6.3.2014.AR

Określenie wartości gruntu

30.030,000

24.02.2014

GISO-Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska 

60

GG.273.6.2.2014.AR

Wycena nieruchomości

6.695,00

24.02.2014

Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe GEOPROJEKT-OLSZTYN Sp.zo,o

61

OR.273.657.2014.WS

Świadczenie pomocy prawnej 3.275,00 22.12.2014 Kancelaria Radców Prawnych Siergiej i Partnerzy
 

 

Wytworzył:
(2015-02-19)
Udostępnił:
Paweł Chmura
(2017-01-17 09:55:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-01-17 09:55:35)
 
liczba odwiedzin: 6606900

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X