☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2015

Zarządzenie Nr SE.0050.26 .2015.M.G
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

Centralny Rejestr Umów

LP

Numer umowy

Przedmiot umowy

Kwota umowy

Data zawarcia

Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko

 1

GKI.273.129.1.2014 

Zad.1

Dostawa artykułów papierniczych i biurowych

18.840,41 

14.01.2015 

Księgarnia Papirus Anna Żelichowska  

 2

GKI.273.129.2.2014

Zad.2

Dostawa artykułów papierniczych i biurowych

31.000,92 

14.01.2015

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak Spółka Jawna

 3

GKI.273.152.2014

Świadczenie usług utrzymania i wycinki drzew na terenach będących własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 

22.993,20 

14.01.2015 

Wycinka drzew i Pielęgnacja Zieleni Włodzimierz Ciarciński  

 4

GKI.273.4.2015

Odbiór i utylizacja padłych zwierząt

4.536,00 

04.02.2015

PHU Magdalena Czaplińska Zbiórka Surowca Utylizacyjnego 

 5

GKI.273.7.2015

Wykonanie montażu słupa z lampą oświetleniową osiedle Astronomów w Lidzbarku Warmińskim

1.672,58 

19.02.2015 

Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski 

 

 

 

 6

GKI.272.1.2015

Naprawa nawierzchni jezdni asfaltowych 

49.308,24 

28.01.2015 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych Dariusz Kowalewski

 7

GKI.272.2.2015 

Naprawa dróg gruntowych

15.375,00 

28.01.2015 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. 

 8

GKI.272.3.2015 

Naprawa nawierzchni jezdni, chodników i schodów

15.444,34 

28.01.2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o. 

 

9

OR.273.1.2015.WS

Umowa w sprawie prowadzenia inkasa opłaty skarbowej 

Prowizja w wysokości 3% pobranych opłat skarbowych

02.01.2015

Halina Hejman

 

10

OR.273.2.2015.WS

Umowa w sprawie prowadzenia inkasa opłaty skarbowej 

Prowizja w wysokości 3% pobranych opłat skarbowych

02.01.2015

Henryka Bojarska

11

JRP.273.1.2015.PCH

Sprzątanie biura Referatu Jednostka Realizująca Projekt

280zł. miesięcznie

02.01.2015

Izabela Niedźwiedzka

12

OR.237.38.2015.WS

Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Katarzyna Kasperowicz

13

OR.273.67.2015.WS

Doręczenie 320 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Paulina Rutkowska

14

OR.273.43.2015.WS

Doręczenie 340 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Ewa Stramko

15

OR.273.40.2015.WS

Doręczenie 340 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Renata Kozłowska

 

 

16

OR.273.37.2015.WS

Doręczenie 340 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Irena Mikołajczyk

17

OR.273.42.2015.WS

Doręczenie 340 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Franciszek Mickiewicz

 

 

 

 

 

 

18

OR.273.35.2015.WS

Doręczenie 500 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Janina Balec

 

 

 

 

 

 

 

19

OR.273.41.2015.WS

Doręczenie 340 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Agnieszka Ruszyńska

20

OR.273.36.2015.WS

Doręczenie 340 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Monika Szyszko

21

OR.273.39.2015.WS

Doręczenie 340 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Ewa Kępińska

22

OR.273.45.2015.WS

Doręczenie 340 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Robert Świder

23

OR.273.44.2015.WS

Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

02.02.2015

Wioletta Wasylczyszyn

 

 

 

24

JRP.273.2.2015.BF

Wycena odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

984,00

10.02.2015

Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane Jacek Zabielski

25

OR.273.99.2015.WS

Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miasta

700,00

18.02.2015

Agnieszka Skonieczna

26

GKI.272.4.2015

Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii i konserwacji sieci kanalizacji burzowej

69.880,00

27.02.2015

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o.

27

GKI.272.5.2015

Wynajem samochodu samowyładowczego

11.439,00

27.02.2015

KRAW-WAL

Jerzy Walicki

28

GKI.272.6.2015

Wynajem żurawia samochodowego, podnośnika koszowego,spawarki i młota pneumatycznego

31.751,10

27.02.2015

PHU MARDOM

Mariusz Hermanowicz

29

GKI.272.7.2015

Wynajem spycharki gąsienicowej

15.030,60

27.02.2015

HER-POL s.c.

P.J.A.Herman

 

30

PA.273.1.4.2015.IG

Wykonywanie czynności członka MKRPA

185,00  za jeden miesiąc

19.02.2015

Karol Szczebiot

31

PA.273.1.2.2015.IG

Wykonywanie czynności członka MKRPA

185,00  za jeden miesiąc

19.02.2015

Ewa Stramko

32

GG.273.11.1.2015.AR

Wycena i inwentaryzację nieruchomości    

13.650,00

25.02.2015

Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński

33

GG.273.11.2.2015.AR

Wycena nieruchomości

6.550,00

25.02.2015

Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński

34

GG.273.11.3.2015.AR

Określenie wartości gruntu

27.515,10

25.02.2015

"TRUSKO"  Biuro Usług Technicznych Janusz Truskowski, Marzena Truskowska

34

GG.273.10.2015.AR

Prace geodezyjne

30.870,00

25.02.2015

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis

35

2015-2809011-0935

Umowa o asystę techniczną

2.415,72

02.03.2015

TECHNIKA IT S.A.

36

SK.271.1.2015.EM

Umowa zlecenie na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego

10.990,00

30.01.2015

Piotr Koziołek

37

GKI.273.14.2015

Sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy drogi

15.000,00

13.03.2015

Usługi projektowe mgr inż.Genowefa Pylińska

38

GKI.272.8.2015

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej  dla miasta Lidzbark Warmiński

77.700,00

25.03.2015

AT GROUP S.A.

39

GKI.272.9.2015

Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej

80.420,00

24.03.2015

TROCINA Tomasz Skalski

40

GKI.272.10.2015

Dostawy,sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych

93.914,60

24.03.2015

PGK Sp.zo.o.

41

GKI.272.11.2015

Dostawy kostek brukowych betonowych, obrzeży betonowych i krawężników betonowych

110.505,00

25.03.2015

AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna

42

GKI.272.12.2015

Dostawy cementu

39.600,00

25.03.2015

AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna

43

GKI.272.13.2015

Dostawy pospółki

38.425,00

25.03.2015

BUDMAR Marta Szutowicz

44

GKI.272.14.2015

Dostawy paneli ogrodzeniowych

2.240,00

25.03.2015

AGAT J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz Spółka Jawna

45

PA.273.1.3.2015.IG

Wykonywanie czynności członka MKRPA

185,00  za jeden miesiąc

19.02.2015

Roman Szewczyk

46

OR.273.161.2015

Umowa o dzieło przeprowadzenie aktualizacji rejestru wyborców

1185,00

26.03.2015

Magdalena Kowalska

47

OR.273.160.2015

Umowa o dzieło przeprowadzenie aktualizacji rejestru wyborców

1185,00

26.03.2015

Teresa Sienkiewicz

48

OR.273.133.2015.WS

Doręczenie 700 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres

4zł.brutto za jedną przesyłkę

10.03.2015

Janina Balec

49

GKI.273.26.2015

Świadczenie usługi utrzymania szaletu miejskiego przy ul.Dębowej

4.400,00

10.04.2015

PGK Sp.zo.o.

50

GKI.273.29.2015

Zakup i montaż słupa oświetleniowego  wraz z demontażem uszkodzonej latarni

2.500,00

13.04.2015

Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski

51

GKI.273.25.2015

Świadczenie usług w zakresie konserwacji i administrowania fontann

12.000,00

10.04.2015

PWiK Sp.zo.o.

52

GKI.273.43.2015

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

950,00

21.04.2015

Maria Zimnicka

53

GKI.273.23.2015

Wykonanie i dostawa sceny plenerowej

30.743,00

16.04.2015

WAMAT Sp.zo.o.

54

GKI.273.42.2015

Wykonanie i montaż 2 szt. jednostronnych, trwałych tablic informacyjnych

3.690,00

21.04.2015

"STUDIO MARTIN" Lidzbark Warmiński

55

GKI.273.22.2015

Wykonanie dodatkowych punktów świetlnych

43.918,33

21.04.2015

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski

56

GKI.273.15.2015

Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji"Remont ulic miejskich...

14.760,00

16.04.2015

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe "INWESTPROJEKT"Sp.zo.o.

57

GKI.273.35.2015

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego

2.952,00

30.04.2015

MaxFinanse Sp.zo.o.

58

USC.273.9.2015.HH

Wykonanie i montaż 1 szt.drzwi PCV

2.214,00

05.05.2015

Centrum Okien

Stanisław Mikołajczyk

59 USC.273.8.2015.HH Remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego 12.755,00 05.05.2015 Zakład Ogólnobudowlany
60 JRP.273.4.2015.BF Analiza rzeczywistych wskaźników produktu Realizacja projektu "Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński" 6.642,00 23.03.2015 Robert Bogucki-Biuro Doradcze EkoINFRA z siedzibą w Olsztynie
61 GKI.273.50.2015 Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu "Budowa i zakup wyposażenia wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul.Bartoszyckiej 9992,52 07.05.2015 IMPRESS REKLAMA S.C.
62 GKI.273.47.2015 Wykonanie ogrodzenia      placu zabaw przy          ul. Kopernika 9.440,00 19.05.2015 Krzysztof Makuszek "MAKUSK"
63 GKI.273.59.2015 Dostawa samochodu dostawczego marki Volkswagen Transporter 34.200,00 09.06.2015 Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne "SZAFIR" Jerzy Żbikowski
64 GKI.273.37.2015 Wykonanie obudowy śmietników komunalnych  68.479,86 10.06.2015 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "DOMEX" Jan Fydrych
65 GKI.273.66.2015 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kolektora sanitarnego 11.439,00 02.06.2015 Pracownia Projektowa "AKON" Anna Ceynowa
66 GKI.273.62.2015 Wynajem hali namiotowej od dnia 26.06.2015 do dnia 31.08.2015 26.999,00 09.06.2015 EKODYNAMIC Sp.zo.o.Sp.k.
67 OR.273.267.2015.WS Umowa zlecenie na tłumaczenie podczas wizyty delegacji z Niemiec 500,00 12.06.2015 Grzegorz Żelichowski
68 GKI.273.74.2015 Umowa na wykonanie przebieralni czterostanowiskowej w Wielochowie 11.500,00 16.06.2015 Zakład Remontowo-Budowlany "STOLBUD" mgr Jan Podolak
69 GKI.273.71.2015 Umowa na wykonanie badań archeologicznych  49.200,00 24.06.2015 ARCHEO-ADAM BADANIA ARCHEOLOGICZNE KONSERWACJA ZABYTKÓW-ARCHEOLOGICZNYCH ADAM MACKIEWICZ
70 GKI.273.61.2015 Zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 38.250,00 18.06.2015 POLTUR POLSKA Sp.zo.o.
71 GKI.273.69.2015.3 Wykonanie gadżetów promocyjnych, materiałów informacyjnych oraz naklejek informacyjnych 4.483,00 18.06.2015 Studio Reklamy Mirosława Łonyszyn
72 GKI.273.13.2015 Wykonanie usługi demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 2.859,50 02.06.2015 ECO-POL Sp.zo.o.
73 GG.273.42.2015.AR Charakterystyka energetyczna 5.850,00 01.07.2015 Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński
74 GKI.273.80.2015 Umowa na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lidzbark Warmiński 11.750,00 09.07.2015

ECO-POL Sp.zo.o.

 

75 GKI.273.84.2015 Umowa na uruchomienie oświetlenia parkingu przy ul.Kopernika w Lidzbarku Warmińskim 4.396,67 10.07.2015

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego

11-200 Bartoszyce

76 GKI.273.68.2015 Utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic Poniatowskiego i Olsztyńskiej 9.643,30 02.06.2015 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka zo.o.
77 OR.273.353.2015.WS Pokaz gotowania oraz prelekcja na temat kuchni myśliwskiej 4.500,00 17.07.2015 Wojciech Charewicz
78 OR.273.349.2015.WS Koncert muzyki myśliwskiej Hubertus 2.000,00 17.07.2015 Michał Mocarski
79 OR.273.351.2015.WS Koncert muzyki myśliwskiej Leśna Brać & The Wood 4.400,00 17.07.2015 Maciej Zawisza
80 OR.273.350.2015.WS Koncert muzyki myśliwskiej Trombes de Pologne 3.850,00 17.07.2015 Henryk Mąka
81 OR.273.352.2015.WS Pokaz ptaków łowczych 3.200,00 17.07.2015 Piotr Piotrowski
82 OR.273.329.2015.WS Prace związane z przygotowaniem imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta 700,00 09.07.2015 Stanisław Cybulski
83 OR.273.330.2015.WS Prace związane z przygotowaniem imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta 700,00 09.07.2015 Artur Ptach
84 GKI.273.91.2015 Umowa na dostawę nowych ławek parkowych szt.10 3.000,00 23.07.2015 ABK Sp.zo.o.
85 JRP.273.9.2015.PCH Umowa na aktualizację modelu finansowego projektu"Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński"  14.760,00 30.06.2015 Robert Bogucki - Biuro Doradcze EKoINFRA z siedzibą w Olsztynie
86 OR.273.380.2015.WS Organizacja techniki estradowej w trakcie Dni Lidzbarka Warmińskiego 31.000,00 30.07.2015 RIFF Marcin del Fidali
87 OR.273.381.2015.WS Wynajem kurtyn ledowych na koncert zespołu DE MONO 3.690,00 30.07.2015 GMB PRO SOUND Sp.zo.o.
88 JRP.273.13.2015.IN Produkcja oraz emisja reportażu telewizyjnego 2.500,00

20.08.2015

Stowarzyszenie Forum na rzecz rozwoju telewizji lokalnych "VERITAS POLSKA"
89 GKI.273.31.2015 Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenia budynku 4.500,00 10.04.2015 Zakład Usług Projektowych "Cecylia Dzielińska"
90 GKI.273.88.2015 Wynajęcie dwóch kabin sanitarnych (toalet) 3.900,00 17.07.2015 TOI TOI Sp.zo.o. Przedstawicielstwo Olsztyn
91 GKI.273.73.1.2015.MSz Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacji zieleni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich 10.000,00 26.06.2015 PGK Spółka zo.o.
92 GKI.273.123.2015 Sporządzenie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy parkingu 14.500,00 09.10.2015 Usługi Projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska
93 GKI.273.131.2015 Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej w Lidzbarku Warmińskim 13.499,60 14.10.2015 PGK Sp.zo.o.
94 GKI.273.134.2015 Usługa transportowa 800,00 26.10.2015 "TRANS-HER" Henryk Serwach
95 GKI.273.12.2.2015 Wynajem samochodu samowyładowczego 12.361,50 03.03.2015 KRAW-WAL Jerzy Walicki
96 GKI.273.12.1.2015 Wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą 47.268,90 03.03.2015 KRAW WAL Jerzy Walicki
97 GKI.273.153.2015 Umowa na świadczenie usług pocztowych 39.753,36 10.12.2015 Poczta Polska Spółka Akcyjna
98 GKI.273.115.2015 Umowa na dostawę  trzynastu sztuk ławek parkowych 3.900,00 04.09.2015 ABK.Sp.zo.o.

 

99

GKI.273.183.2015 Umowa na dostawę i montaż lodowiska przy ul.Ogrodowej 20.000,00 18.12.2015

PGK Sp.zo.o.

100 GKI.273.173.2015 Umowa na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w projekcie 23.842,02 10.12.2015 Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "ROMBUD" Sp.zo.o.
101 GKI.273.136.2015 Umowa na wykonanie remontu odcinka nawierzchni dróg 49.802,57 03.11.2015 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lidzbarku Warmińskim
102 GKI.273.143.2015 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kolejowej 25.940,54 03.12.2015 Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski
103 GKI.273.175.2015 Remont oświetlenia ścieżki przy szpitalu ul.Bartoszycka 10.794,64 16.12.2015 Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski
104 GKI.273.140.2015 Umowa na przeprowadzenie audytu zewnętrznego 2.950,77 17.11.2015 Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz
105 GKI.273.172.2015 Umowa na dostawę elementów wyposażenia placów zabaw 7.958,92 11.12.2015 Novum Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński
106 GKI.273.126.2015 Umowa na utrzymanie i wycinkę drzew na terenie miasta 1.998,00 01.10.2015 Wycinka Drzew i Pielęgnacja Zieleni Włodzimierz Ciarciński
107 GKI.273.178.2015 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 29.520,00 31.12.2015 INTERIOR Biuro Urbanistyczno-Projektowe Emilia Miniak
108 GKI.273.191.2015 Wynajem i obsługa mobilnego lodowiska 46.666,20 31.12.2015 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o.
109 GKI.273.179.2015 Umowa na Interwencyjne odławianie bezdomnych zwierząt  25.830,00 31.12.2015 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.zo.o.
110 GKI.273.176.2015 Sporządzenie kompleksowej dokumentacji technicznej drogi pożarowej 8.500,00 30.12.2015 Usługi Projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska
111 GKI.273.174.2015 Budowa odcinka kanalizacji tłoczonej Etap I 8.147,56 11.12.2015 Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane  "ROMBUD"Sp.zo.o.
112 GKI.273.160.2015 Budowa oświetlenia napowietrznego 3.328.58 03.12.2015 Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski
113 GKI.273.184.2015 Odbiór i przekazywanie do utylizacji padłych zwierząt 2.000,00 30.12.2015 PHU Magdalena Czaplińska
114 PA.273.1.18.2014.IG Umowa na udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznym 90,00 zł. za godzinę 31.12.2014 Jacek Sękiewicz
115 PA.273.1.12.2014.IG Wykonywanie czynności członka MKRPA 185,00zł. miesięcznie 31.12.2014r. Rafał Tkaczuk
116 OR.273.635.2015.WS Świadczenie pomocy prawnej Gminie Miejskiej oraz jednostkom podległym Gminie 3.275,00zł. miesięcznie 16.12.2015 Kancelaria Radców Prawnych Siergiej i Partnerzy
117 OR.273.636.2015.WS Świadczenie pomocy prawnej Gminie Miejskiej oraz jednostkom podległym Gminie 3.500,00zł. miesięcznie 16.12.2015 Kancelaria Radcy Prawnego ELLEX Waldemar Żbikowski
118   Umowa na użytkowanie lokalu biurowego w budynku przy ul. 11 Listopada 20 600,00zł. miesięcznie 21.12.2015r. WTBS Sp.zo.o.
119 OR.273.522.2015.IN Dostawa artykułów papierniczych i biurowych 18.576,08zł. 28.12.2015r. Przedsiębiorstwo Handlowe PAXER Sp.j
120 PA.273.1.15.2015.IG Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu 1.200,00zł miesięcznie 29.12.2015r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
121 PA.273.1.14.2015.IG Realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu 800,00 zł. miesięcznie 29.12.205r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
122 GKI.273.152.2015 Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego 48.708,00 16.12.2015 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
123 GKI.273.170.2015 Montaż kamery GSM z obudową 4.028,25 16.12.2015 Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski
124 GKI.273.152.1.2015 Usuwanie awarii i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej  na terenie Lidzbarka Warm. 69.880,00 30.12.2015 PGK Sp.zo.o.        Lidzbark Warmiński
125 GKI.273.181.2015 Rozliczenie  płatności prowadzonych przez Zleceniodawcę inwestycji współfinansowanych przez UE 2.366,00 17.12.2015 Wojciech Hatliński
126 GKI.273.150.2015 Wykonanie materiałów informacyjnych na potrzeby projektu 38.650,00 24.11.2015 Robert Dziadosz Grafika
127 GKI.273.173.2015 Sporządzenie projektu budowlanego przyłącza gazowego do hali sportowej ul. Bartoszycka 1.845,00 10.11.2015 HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd
128 GKI.273.135.2015 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

14.000,00

 

06.11.2015 Przedsiębiorstwo Gospodarki Gruntami "TOPOZ" Maciej Wronka
129 GKI.272.18.2015 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej oraz utworzenia i prowadzenia (MPSZKOK)

665.660,96

18.12.2015 PGK Sp.zo.o. Lidzbark Warmiński
130 GKI.272.15.2015 Wykonanie remontu ulic miejskich oraz powiatowych 1.257.200,67 15.05.2015 SKANSKA S.A.
131 GKI.272.16.2015 Opracowanie dokumentacji technicznej 85.854,00 07.08.2015 Pracownia Projektowa "AKON" Anna Ceynowa z siedzibą w Olsztynie
132 GKI.272.17.2015 Zamówienie uzupełniające na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej 361.558,18 08.10.2015 PGK Sp.zo.o
133 GKI.272.19.2015 Zamówienie uzupełniające na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej 83.964,60 17.12.2015 PGK Sp.zo.o.
134 GKI.272.20.2015 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach 320.636,50 29.12.2015 PGK Sp.zo.o.
 

 

Wytworzył:
(2015-02-19)
Udostępnił:
Paweł Chmura
(2017-01-17 09:57:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-01-17 09:57:39)
 
liczba odwiedzin: 6606449

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X