☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2016

Zarządzenie Nr SE.0050.26 .2015.M.G
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

Centralny Rejestr Umów 2016

Lp

Numer umowy

Przedmiot umowy

Kwota umowy

Data Zawarcia Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko
1 OR.273.650.2015.IN Wynajęcie urządzenia kserokopiarki Bizhub C203 149,00zł. miesięcznie 04.01.2016r. DKS Sp.zo.o.
2 GKI.273.171.2015 Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego 48.823,38zł. 04.01.2016r. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
3 GKI.273.190.2015 Czipowanie oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej 3.430,00 zł. 18.01.2016r. Przychodnia Weterynaryjna Lek.wet.Janusz Wrotek
4 GKI.273.8.2016 Ławki parkowe szt.17 5.100,00zł. 19.012016r. ABK Sp.zo.o.
5 GKI.273.4.2016 Wykonanie napraw jezdni,dróg,chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta  81.245,74zł. 22.01.2016r. PGK Sp.zo.o.
6 GG.273.2.2016.AR Charakterystyka energetyczna budynków lub części budynków 3.640,00zł. 28.01.2016r. Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński
7 SK.271.1.2016.JP Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim oraz w wyznaczonych jedn.organizacyjnych 10.498,00zł. 29.01.2016r. Piotr Koziołek
8 OR.273.35.2016.IN Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz urządzeń znajdujących się w Urzędzie Miejskim 31.890,00zł. 01.02.2016r. COPIA Rzepnicki Krzysztof
9 GKI.273.2.2016 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Słowackiego 23.542,20zł. 02.02.2016r. GEOBET Sp.zo.o.
10 GKI.272.2.2016 Dostawa sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 94.997,70zł. 10.02.2016r. PGK Sp.zo.o.
11 GKI.272.1.2016 Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 93.825,00zł. 10.02.2016r. PGK Sp.zo.o.
12 GKI.273.15.2016 Opracowanie Studium Wykonalności przedsięwzięcia 14.760,00zł. 10.02.2016r. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
13 GKI.273.19.2016 Opracowanie Studium Wykonalności 14.760,00zł. 10.02.2016r. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
14 GKI.273.26.2016 Administrowanie targowiskiem i pobór opłaty targowej na targowisku miejskim

72.000,00zł.

23.02.2016r. PGK Sp.zo.o.
15 GKI.273.21.2016 Dostawa fabrycznie nowych trzech wiat przystankowych 13.468,50zł. 23.02.2016r. Zakład Wielobranżowy "SOPEL"Sławomir Sobczyk
16 GKI.273.29.2016 Opracowanie uzupełniającej dokumentacji technicznej 22.140,00zł. 25.02.2016r. Pracownia Projektowa "AKON" Anna Ceynowa
17 OR.273.112.2016.WS Wykonanie strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 1.200,00zł. 23.02.2016r. Monika Adamek
18 OR.273.108.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł szt. 18.02.2016r Katarzyna Radulewicz
19 OR.273.101.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Robert Świder
20 OR.273.109.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Agnieszka Piotrowska
21 OR.273.99.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Franciszek Mickiewicz
22 OR.273.102.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Paulina Rutkowska
23 OR.273.97.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Anita Pergoł
24 OR.273.94.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Renata Kozłowska
25 OR.273.103.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Janina Balec
26 OR.273.105.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Izabela Babik
27 OR.273.95.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Katarzyna Kasperowicz
28 OR.273.98.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Ewa Kępińska

 

29

OR.273.104.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Paweł Piątek
30 OR.273.107.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł. szt. 18.02.2016r. Izabela Niedźwiedzka
31 OR.273.96.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Agnieszka Ruszyńska
32 OR.273.106.2016.WS Doręczenie 250 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 18.02.2016r. Monika Adamek
33 OR.273.83.2016 Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Misata 350zł. 16.02.2016r. Elżbieta Lewińska
34 OR.273.124.2016.WS Doręczenie 600 przesyłek za pokwitowaniem odbioru pod wskazany adres 3,50zł.szt. 04.03.2016r. Janina Balec
35 GKI.273.25.2016 Kosze na psie nieczystości 8.979,00zł. 19.02.2016r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UNI-ARCZ"
36 GKI.273.24.2016 Kosze miejskie na odpady 11.881,80zł. 19.02.2016 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UNI-ARCZ"
37 GKI.273.30.2016 Opracowanie projektu zagospodarowania zielenią do przedsięwzięcia 4.500,00zł. 29.02.2016r. ZPUH "WRZOS" mgr inż.Dominik Czekała
38 GKI.273.23.2016 Adaptacja budynku byłej stołówki na cele mieszkaniowe 24.600,00zł. 26.02.2016r. Biuro Projektowe "BPBW" Sp.zo.o.
39 GKI.273.14.2016 Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ul.Pięknej 9.840,00zł. 11.02.2016r. Usługi Projektowe mgr inż.Genowefa Pylińska
40 GKI.273.11.2016 Sporządzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego 11.808,00zł. 04.03.2016r. ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek
41 GKI.273.31.2016 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 9.800,00zł. 15.03.2016r. Pracownia Projektowa "AKON"Anna Ceynowa
42 GKI.272.3.2016 Wynajem sprzętu budowlanego, urządzeń i pojazdów samochodowych wraz z obsługą 11.992,50zł. 23.03.2016r. Przedsiębiorstwo Usługowe "JANBAR"s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
43 GKI.272.4.2016 Wynajem sprzętu budowlanego, urządzeń i pojazdów samochodowych wraz z obsługą 13.468,50zł. 23.03.2016r. "KRAW-WAL" Jerzy Walicki
44 GKI.272.5.2016 Wynajem sprzętu budowlanego, urządzeń i pojazdów samochodowych wraz z obsługą 44.280,00zł. 23.03.2016r. "KRAW-WAL" Jerzy Walicki
45 GKI.272.6.2016 Wynajem sprzętu budowlanego, urządzeń i pojazdów samochodowych wraz z obsługą 31.751,10zł. 23.03.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MARDOM"
46 GKI.272.7.2016 Wynajem sprzętu budowlanego, urządzeń i pojazdów samochodowych wraz z obsługą 16.764,90zł. 23.03.2016r. Przedsiębiorstwo Usługowe "JANBAR"s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
47 GKI.273.35.3.2016 Dostawa pospółki 18.450,00zł. 23.03.2016r. BUDOKOP-KRUSZYWA Sp.zo.o.
48 GKI.273.35.2.2016 Dostawa cementu 17.468,10zł. 23.03.2016r. Zakład Usługowy Remontowo-Budowlany BAKS Ryszard Kierul
49 GKI.273.35.1.2016 Dostawa kostek brukowych 51.125,00zł. 23.03.2016r. "AGAT" J.A.Kowalewscy i A.B.Adamowicz
50 GKI.273.53.2016 Świadczenie usług utrzymania szaletu miejskiego

5.000,00zł.

23.03.2016r. PGK Sp.zo.o.
51 GKI.272.8.2016 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 30.500,00zł. 08.04.2016r Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe GAMMA-PROJEKT Mariusz Piotr Burakowski
52 GKI.273.39.2016 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 29.520,00zł. 29.03.2016r. PKProjekt Arkadiusz Wiszniewski
53 GKI.273.38.2016 Dostawa maszyny do czyszczenia podłóg sportowych 6.500,00zł. 08.04.2016r. DAWO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c. Dariusz Kaczan, Wojciech Koguc
54 GKI.273.52.2016 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 27.900,00zł. 08.04.2016r. Pracownia Projektowa "AKON" Anna Ceynowa
55 GKI.273.68.2016 Konserwacja i administrowanie fontann w Lidzbarku Warmińskim 12.200,00zł. 12.04.2016r. PWiK Sp.zo.o.
56 GKI.273.57.2016 Sporządzenie kompleksowej dokumentacji technicznej parkingu za Urzędem Miejskim 27.921,00zł. 15.04.2016r. BPT Sp.zo.o.
57 GKI.273.41.2016 Montaż dodatkowych punktów oświetlenia na parkingu przy ul.Kolejowej 1.800,00zł. 15.03.2016r Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski
58 GKI.273.66.2016 Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycj 14.760,00zł. 29.04.2016r. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
59 GKI.273.78.2016 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej 47.970,00zł. 23.05.2016r. Usługi Projektowe mgr inż.Genowefa Pylińska
60 GKI.273.90.2016 Wykonanie oświetlenia schodów na ścieżce za szpitalem 9.182,91zł. 06.06.2016r. Zakład Usługowy Grzegorz Wasilewski
61 GKI.273.79.2016 Wynajem 2 kabin sanitarnych 4.737,96 zł. 27.04.2016r. TOI TOI Polska Sp. z o.o.
62 GKI.273.93.2016 Dokonanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w Lidzbarku Warmińskim 5.000,00 zł 20.05.2016r. MD Project Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
63 GKI.273.94.2016 Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla stref: A i B ochrony uzdrowiskowej miasta Lidzbark Warmiński 20.000,00 zł 20.05.2016r. INTERIOR Biuro Urbanistyczno-Projektowe Emilia Miniak
64 GKI.273.98.2016 Zmiana przebiegu kabla światłowodowego dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy Jednostce Wojskowej od strony ulicy Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim 36.900,00 zł 27.05.2016r. ENERGO-TEL S.A.
65 GKI.273.91.2016 Dostawa 17 sztuk komputerów All-in-One 59.279,85 zł 03.06.2016r. ATURI Hubert Ciepluch
66 GKI.273.95.2016 Wynajem hali namiotowej 26.999,00 zł 03.06.2016r. EKODYNAMIC Sp. z o.o. Sp. k.
67 GKI.273.106.2016 Usługi uzupełniające do opracowanej kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji" 6.100,00 zł 06.06.2016 r. Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe GAMMA-PROJEKT Mariusz Piotr Burakowski
68 GKI.273.96.2016 Zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego wraz z realizacją programu profilaktycznego, dla 50 dzieci w okresie 10 dni w Zespole Pałacowo-Parkowym zlokalizowanym w Hadlach Szklarskich 32.450,00zł 14.06.2016r. Mój Londyn - Artur Kubica
69 GKI.273.97.2016 Sporządzenie koncepcji utworzenia uzdrowiska w strefie A i B, opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania Doliny Symsarny w obszarze uzdrowiskowym A i B i na terenie miasta Lidzbark Warmiński oraz opracowanie studium wykonalności dla zagospodarowania terenu Doliny Symsarny 61.500,00zł 16.06.2016r. Pracownia Usług Projektowych, Inwestycyjnych, Konserwacji Zabytków "HOT" Tomasz Ołdakowski
70 GKI.273.4.2016.AR Wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński 12.950,00zł 08.02.2016r. Wycena Nieruchomości Wojciech Hatliński
71 ---- 60 minut czasu reklamowego w blokach reklamowych od godz. 7.00 do 17.00, w celu emisji spotów zawierających informacje o działaniach i imprezach letnich organizowanych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński 10.000,00zł 24.05.2016r. Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie "Radio Olsztyn" S.A.
72 GKI.273.120.2016 Przeprowadzenie audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn.: "Rewitalizacja centrum starego miasta I etap ul. Powstańców warszawy, Plac Wolności, Ratuszowa, budynek po Urzędzie Miasta oraz mury obronne" 2.300,00zł 05.07.2016r. Biuro Biegłego Rewidenta Danuta Jaworowska
73 09/2016 Zorganizowanie atrakcji podczas pikniku miejskiego w Lidzbarku Warmińskim na terenie Parku im. Ireny Kwinto 12.915,00zł 07.03.2016r. EXTREMALNA PRZYGODA Marek Aniołkowski
74 GKI.273.125.2016 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej przebudowy ul. Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim 14.760,00zł 30.06.2016r. Usługi Projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska
75 OR.273.3.2016.WS Umieszczanie strony informacyjnej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz promowanie trzech imprez: Festiwalu Czas na ser, Dni Lidzbarka Warmińskiego, Ogólnopolskiego Dnia Pszczelarza w Gazecie Lidzbarskiej 36.750,00zł 04.01.2016r. GRUPA WM Sp.  z o.o.
76 OR.273.125.2016.WS Zamieszczanie materiałów promocyjno-ogłoszeniowych promujących Gminę Miejską Lidzbark Warmiński w zakresie wykonywania jej zadań własnych i zleconych na łamach dwutygodnika lokalnego "Wiadomości Gazeta Warmińska" 5.000,00zł 08.03.2016r. Dariusz Gołębiowski Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia
77 OR.273.10.2016.WS Produkcja i emisja 91 odcinków audycji na antenie TVP 3 OLSZTYN nt. działań promocyjnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 12.472,20zł 15.01.2016r. Telewizja Polska S.A.
78 01062016/33 Świadczenie usług internetowych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lidzbarku Warmińskim 80,00zł miesięcznie 01.06.2016r. Firma Komputerowa "HE-MAN" Dariusz Hejman
79 GG.273.5.2016.AR Prace geodezyjne w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński oraz poza granicami administracyjnymi miasta Lidzbark Warmiński -              w miejscowości Kłębowo i Wielochowo 29.960,00zł 08.02.2016r. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis
80 PA.273.1.1.2016.IG Udzielania pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 8.500,00zł 08.01.2016r. Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Sierputowicz
81 GKI.273.122.2016 Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej 44.996,95zł 11.07.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ŚLIZEX"
82 GKI.273.127.2016 Budowa drogi pożarowej do działki nr 252 obr. 7 ul. Kresowa w Lidzbarku Warmińskim 78.235,77zł 20.07.2016r. BUDOKOP Piotr Głodowski
83 GKI.273.141.2016 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa drogi pożarowej do działki nr 252 obr. 7 ul. Kresowa w Lidzbarku Warmińskim" 2.460,00zł 20.07.2016r. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe "INWESTPROJEKT" Sp. z o.o.
84 GG.273.4.1.2016.AR Wykonanie usługi polegającej na określeniu wartości gruntu dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński 22.550,00zł 15.02.2016r. GISO - Geodezja i Szacowanie Nieruchomości Ewa Gutowska, Andrzej Gutowski
85 GKI.273.80.2016 Utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na dwóch rondach stanowiących skrzyżowanie ulic: a)Poniatowskiego         i Olsztyńskiej b)Olsztyńskiej              i Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim 20.000,00zł 30.05.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         Sp. z o.o.
86 GKI.273.105.2016. MSz Świadczenie usług polegających na utrzymaniu porządku, czystości i konserwacji zieleni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich z okresu II wojny światowej znajdującego się w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Orneckiej 10.000,00zł 06.06.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         Sp. z o.o.
87 GKI.273.131.2016 Ułożenie kostki brukowej na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej przy ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim 23.615,39zł 19.07.2016r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Torbud-2" s.c. Tadeusz Sztrena, Wiesław Pawlak
88 GKI.272.9.2016 Przebudowa ulicy Słowackiego w Lidzbarku Warmińskim 434.011,12 zł 25.08.2016r. Transport Usługowy Waldemar Miecznikowski
89 GKI.273.148.2016 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa ulicy Słowackiego w Lidzbarku Warmińskim" 8.610,00zł 23.08.2016r. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe "INWESTPROJEKT" Sp. z o. o.
90 GKI.272.11.2016 Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim - etap I 232.119,71zł 31.08.2016r. BUDOKOP Piotr Głodowski
91 GKI.273.145.2016 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla inwestycji: "Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim" 98.615,25zł 25.08.2016r. OBSŁUGA PROJEKTÓW Renata Leszczyńska
92 GKI.272.10.2016 Rozbudowa monitoringu miasta Lidzbark Warmiński 309.987,92zł 30.08.2016r. BIT Spółka Akcyjna
93 GKI.272.12.2016 Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa wspólna z TBS mieszkań socjalnych" 89.790,00zł 06.09.2016r. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska
94 2016-2809011-0275 Asytsta techniczna w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lidzbarku Warmińskim 2.415,72zł 12.02.2016r. TECHNIKA IT S.A.
95 GKI.273.154.2016 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim - etap I" 7.503,00zł 25.08.2016r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "INSPEC" Sp. z o.o.
96 GKI.273.164.2016 Wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 8-13 ton wraz z kierowcą na 160 m-g 13.972,80zł 13.09.2016r. Przedsiębiorstwo Usługowe "JANBAR" s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
97 GKI.272.13.1.2016 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 526.579,72zł 16.09.2016r. ENERGA-OBRÓT S.A.
98 GKI.273.126.2016 Aktualizacja mapy sieci dróg gminnych, kontrola okresowa 5-cio letnia dróg gminnych o łącznej długości 15,5 km, kontrola okresowa - roczna trzech obiektów mostowych na terenie Miasta Lidzbark Warmiński 7.060,20 zł 04.07.2016r. LEHMANN + PARTNER Polska Sp. z o. o.
99 GKI.273.177.2016 Ułożenie chodników z kostki brukowej na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej z II wojny światowej przy ul. Orneckiej w Lidzbarku Warmińskim 5.084,61 zł 16.09.2016r. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Torbud-2" s.c. Tadeusz Sztrena, Wiesław Pawlak
100 GKI.273.176.2016 Zakup i montaż kontenera WC na targowisku miejskim 61.388,89zł 30.09.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
101 GKI.273.182.2016 Świadczenie usług usuwania awarii i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z czynnościami związanymi z konserwacją i eksploatacją separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się na terenie Lidzbarka Warmińskiego 24.999,75zł 30.09.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
102 GKI.273.144.2016 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - Rozbudowa monitoringu miasta Lidzbark Warmiński (etap II) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa monitoringu miejskiego" 23.247,00zł 09.08.2016r.

ASTEL                 Adam Suplewski
 

103 GKI.273.199.2016 Wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 1.502,00zł 11.10.2016r. Przychodnia Weterynaryjna Lek. wet. Janusz Wrotek
104 GKI.273.209.2016 Świadczenie usługi transportowej polegającej na przewozie osób w dniu 01.11.2016 r. 750,00 zł 25.10.2016r. Firma Transportowo-Usługowa "TRANS-HER" Henryk Serwach
105 GKI.272.14.2016 Przebudowa ulicy Pięknej w Lidzbarku Warmińskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja ul. Pięknej z przebudową infrastruktury podziemnej" 443.302,39zł 31.10.2016r. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
106 GKI.273.186.2016 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Pięknej w Lidzbarku Warmińskim oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego 5.166,00 zł 26.10.2016r. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe "INWESTPROJEKT" Sp. z o.o.
107 GKI.273.102.2016 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSIR - Etap 2 90.506,64zł 04.07.2016r. PHU Korzeniewscy S.C., Jan Korzeniewski, Grzegorz Korzeniewski
108 FN.273.22.1.2016.EM Świadczenie usługi doradztwa podatkowego w zakresie przygotowania Gminy do wdrożenia skonsolidowanych rozliczeń Gminy z tytułu podatku od towarów i usług obejmujących czynności wykonywane przez Gminę oraz jej jednostki i zakłady budżetowe 18.450,00zł 26.10.2016r. Ernst & Young Doradztwo Podatkowe          Sp. z o.o.
109 FN.273.22.2.2016.EM Świadczenie usługi doradztwa podatkowego w zakresie praktycznego wsparcia w procesie wdrożenia skonsolidowanych rozliczeń Gminy z tytułu podatku od towarów i usług obejmujących czynności wykonywane przez Gminę oraz jej jednostki i zakłady budżetowe

430,50zł/godz (wartość umowy nie może przekroczyć 8.610,00zł)

26.10.2016r. Ernst & Young Doradztwo Podatkowe          Sp. z o.o.
110 GKI.273.179.2016 Badania archeologiczne suchej fosy 119.200,00zł 08.11.2016r. Archeo-Adam Badania Archeologiczne Konserwacja Zabytków Archeologicznych
111 273/224/2016 Wymiana istniejących koryt ściekowych na elementy o głębokości 3 cm na parkingu przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchni szutrowej dróg parkingu 30.000,00zł 15.11.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
112 GKI.273.216.2016 Wynajem i obsługa mobilnego lodowiska o wymiarach 15m x 30m wraz z infrastrukturą techniczną 76.725,00zł 21.11.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
113 GKI.272.15.2016 Budowa parkingu, trzech zjazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowa wodociągu i oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 w Lidzbarku Warmińskim, w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa parkingu przy J.W. od strony ul. Olsztyńskiej" 617.608,24zł 23.11.2016r. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "PYZAK" Anna Pyzak
114 GKI.273.187.2016 Świadczenie kompleksowego nadzoru nad budową parkingu, trzech zjazdów, kanalizacji deszczowej, przebudową wodociągu i oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511 w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa parkingu przy J.W. od strony ul. Olsztyńskiej 4.674,00zł 21.11.2016r. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe "INWESTPROJEKT" Sp. z o.o.
115 GKI.273.205.2016 Opracowanie Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i harmonogramem rzeczowo finansowym w ramach RPO 4.3.1 oraz inwentaryzacji przyrodniczej (siedliska ptaków) i audytu oświetlenia dla inwestycji "Termomodernizacja obiektów szkolnych - Zespół szkolno-Przedszkolny i Gimnazjum Nr 2 10.500,00 zł 27.10.2016r.

40 Net Sp. z o. o. Purda 130C       11-030 Purda
 

116 GKI.273.221.2016 Świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową stołówki ze zmianą sposobu użytkowania na lokale socjalne przy ul. Orneckiej 6A w Lidzbarku Warmińskim, w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa stołówki na lokale socjalne przy ul. Orneckiej 6A" 14.999,85 zł 02.12.2016r. INWEST - BUD Mariusz  Piórkowski
117 GKI.273.17.2016 Budowa trwałej obudowy śmietników przy ul. Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania inwestycyjnego: "Wykonanie obudów na odpady komunalne wraz z dojazdem" 56.346,90 zł 09.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "DOMEX" Jan Fydrych
118 GKI.272.16.2016 Przebudowa stołówki na lokale socjalne przy ul. Orneckiej 6A 830.271,52zł 12.12.2016r. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "DOMEX" Jan Fydrych
119 GKI.273.219.2016 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Kromera w Lidzbarku Warmińskim 22.017,00zł 21.11.2016r. Usługi projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska
120 GKI.273.241.2016 Interwencyjne odławianie zwierząt bezdomnych stwarzających zagrożenie i podejmowanie rannych zwierząt potrąconych w wypadkach 26.000,00zł 13.12.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         Sp. z o.o.
121 GKI.273.231.2016 Konserwacja oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta Lidzbark Warmiński 45.600,00zł 14.12.2016r. Zakład Usługowo - Handlowy Andrzej Białek
122 FN.3032.1.2016 Dotacja celowa na dofinansowanie opieki nad 30 dzieci w żłobku, obejmująca zapewnienie opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji 240 zł miesięcznie na jedno dziecko 20.12.2016r. Przedszkole Niepubliczne z oddziałem żłobkowym KUBUŚ w Lidzbarku Warmińskim
123 GKI.273.235.2016 Świadczenie usług pocztowych 63.466,40zł 19.12.2016r. Poczta Polska S.A.
124 GKI.273.238.2016 Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 50.013,28zł 16.12.2016r. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
125 GKI.272.18.2016 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach, drogach, chodnikach, schodach, alejkach, kładkach i na innych ciągach komunikacyjnych znajdujących się na terenie miasta Lidzbark Warmiński 348.357,80zł 28.12.2016 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         Sp. z o.o.
126 GKI.272.19.2016 Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz utworzenia i prowadzenia Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) 456.608,26 28.12.2016r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         Sp. z o.o.

REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o. Sp. K.

127 GKI.273.252.2016 Remont drogi wewnętrznej przy ul. Kopernika w Lidzbarku Warmińskim 93.000,00zł 22.12.2016r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej         Sp. z o.o.
128 GKI.273.242.2016 Dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad trzech wiat przystankowych, łącznie z ich montażem 12.324,60zł 30.12.2016r. "P.D-INWEST-J.P" Jarosław Pawłowicz
129 GKI.272.20.2016 Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad wiat śmietnikowych 68.971,98zł 30.12.2016r. Wiesław Ślizewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŚLIZEX
130 OR.273.657.2016.IN Dostawa artykułów papierniczych i biurowych do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim 21.302,88zł 30.12.2016r. Księgarnia PAPIRUS Anna Żelichowska
 
131 OR.273.678.2016 Wynajem kserokopiarki Bizhub C203 149 zł/m-c 28.12.2016r. DKS Sp. z o. o.

 

Wytworzył:
(2016-02-11)
Udostępnił:
Paweł Chmura
(2017-01-17 09:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marlena Pleskot
(2017-03-23 12:56:18)
 
liczba odwiedzin: 6606443

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X