☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016

INFORMACJA

Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2016 ROK

W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI

 

W roku 2016 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmowała się firma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane były do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Odpady przekazywane były za pośrednictwem Stacji przeładunkowej w Medynach, która funkcjonuje w ramach ZGOK.

Zagospodarowanie odpadów odbywa się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), gdzie występuje mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych ukierunkowane na produkcję wysokiej jakości paliwa alternatywnego z odpadów. Zmieszane odpady komunalne kierowane są w całości kierowane na linię produkcji paliwa alternatywnego umożliwiającą odzysk niektórych surowców. Ze zmieszanych odpadów komunalnych ZGOK nie wyodrębnia pozostałości z sortowania i mechaniczno – biologicznej obróbki, które kierowane byłyby do składowania.

W mieście osiągnięty poziom recyklingu wyniósł 24,52% (minimalny dopuszczalny poziom dla roku 2016 to 18%).  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 2,24% (dopuszczalny maksymalny poziom wynosi 45%). Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 0% (minimalny poziom wynosi 42%). 

Zadaniem ZUOK jest zapewnienie kompleksowego zagospodarowania wszystkich frakcji odpadów komunalnych. W roku 2016 ZUOK nie zagospodarował prawidłowo przekazanych odpadów gruzu i betonu.

Koszty poniesione przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński w związku z odbieraniem komunalnych zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez wyłonioną w przetargu firmę oraz koszty zagospodarowania odpadów komunalnych w roku 2016 wyniosły łącznie 2.452.667,93 zł.

Liczba mieszkańców na koniec roku 2016 wynosiła 15 837. Liczba właścicieli nieruchomości, od których odbierano odpady komunalne wyniosła 1873.

Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2016 roku:

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów [Mg]

zmieszane

5 907

tworzywa sztuczne

188,2

szkło

161,5

papier

155,5

wielkogabarytowe

126,5

beton i gruz

39,5

żużle i popioły

143,8

elektrozbiórka

17,1

przeterminowane leki

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
A.Żejmo
Udostępnił:
Paweł Chmura
(2017-04-28 09:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-04-28 10:44:30)
 
liczba odwiedzin: 6606984

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X