☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 02.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji

Lidzbark Warmiński, 06.10.2017r.

 

GKI.6220.20.2017.AŻ

 

ZAWIADOMIENIE

o wniosku o możliwości przeprowadzenia mediacji

 

Zgodnie z art. 96b § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam o możliwości przeprowadzenia mediacji w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków poprzez rozbudowę o dwa betonowe zbiorniki SBR o pojemności 600 m2 każdy wraz z infrastrukturą zlokalizowane w obrębie zakładowej oczyszczalni ścieków na działce o nr ewid. 33/8 położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Topolowej 1.

Zwracam się zatem z prośbą do stron postepowania o :

  1. wyrażenia zgody na przeprowadzenie mediacji
  2. wybranie mediatora

w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Brak zgody nawet jednego uczestnika sporu uniemożliwia przeprowadzenie mediacji.

 

Pouczenie

Mediacja jest dobrowolna. Jej celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa.

Przystąpienie do mediacji nie jest równoznaczne z obowiązkiem jej kontynuowania i zawarcia ugody.

Uczestnicy mediacji mogą wyrazić sprzeciw wobec dostępu mediatora do akt sprawy.

Koszty wynagrodzenia i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokrywa organ administracji publicznej, a w sprawach, w których może być zawarta ugoda - strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej.

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Żejmo
Udostępnił:
Paweł Chmura
(2017-10-06 14:48:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-10-06 14:50:37)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X