☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2018

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

 

Centralny Rejestr Umów 2018

 

Lp

Numer umowy

Przedmiot umowy

Kwota umowy

Data Zawarcia

Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko

1

PA.273.1.5.2018.PS

Wykonywanie badań i sporządzanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

165zł / jedna opinia

02.01.2018r.

Irena Sołkiewicz

2

PA.273.1.1.2018.PS

Udzielanie pomocy terapeutycznej (konsultacje, wsparcie, motywowanie, edukacja) rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

50zł / godz

02.01.2018r.

Irena Gorczyca

3

PA.273.1.4.2018.PS

Udzielanie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznym

90zł / godz

02.01.2018r.

Jacek Sękiewicz

4

PA.273.1.6.2018.PS

Udzielanie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

85zł / godz

02.01.2018r.

Leszek Sierputowicz

5

PA.273.1.3.2018.PS

Wykonywanie badań i sporządzanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

165zł / jedna opinia

02.01.2018r.

Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz

6

PA.273.1.2.2018.PS

Udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

80zł / godz

02.01.2018r.

Gabinet Psychologiczny Marcin Milkowski

7

PA.273.1.7.2018.PS

Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin

14zł / godz

02.01.2018r.

Firma Sprzątająca Krystyna Wielgo

8

OR.273.576.2017.IN

Dostawa artykułów papierniczych i biurowych do Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim

14.916,36zł

05.01.2018r.

Księgarnia "Papirus" Anna Żelichowska

9

OR.273.577.2017.IN

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim

26.360,00zł

08.01.2018r.

COPIA Rzepnicki Krzysztof

10

PA.273.1.9.2018.PS

Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu

1.200,00zł / miesięcznie

17.01.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

11

PA.273.1.8.2018.PS

Realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu

1.200,00zł / miesięcznie

17.01.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

12

PA.273.1.10.2018

Świadczenie usługi w zakresie korzystania z kompleksu basenów w związku z feriami zimowymi, organizowanymi przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lidzbarka Warmińskiego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lidzbark Warmiński na 2018 rok

11zł/godz maksymalna kwota brutto - 17.500 zł

17.01.2018r.

TERMY WARMIŃSKIE Sp. z o. o.

13

GKI.273.10.2018

Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicy Łaziennej i Leśnej w Lidzbarku Warmińskim prze dostawienie po jednym słupie wraz z oprawą oświetleniową oraz powieszenia oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie na ul. Szkolnej

8.380,00zł

18.01.2018r.

ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski

14

GKI.273.11.2018

Przebudowa sieci energetycznej SN na ulicy Wiejskiej

9.233,02zł

18.01.2018r.

ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski

15

GKI.273.9.2018

Wykonanie oświetlenia tymczasowego nowego odcinka ulicy Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim

9.840,00zł

17.01.2018

ZUG-INSTAL Grzegorz Wasilewski

16

GKI.273.11.2018

Wykonanie naprawy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Bartoszyckiej oraz montażu zegara astronomicznego do sterowania oświetleniem ulicy Polnej w Lidzbarku Warmińskim

2.790,17zł

18.01.2018r.

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski

17

GKI.273.1.2018

Zagospodarowanie skweru zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej "Przy Pomniku"

4.500,00zł

19.01.2018r.

ZPUH "WRZOS" mgr inż. Dominik Czekała

18

GKI.273.2.2018

Zagospodarowanie wyschniętego stawu na park osiedlowy

5.500,00zł

19.01.2018r.

ZPUH "WRZOS" mgr inż. Dominik Czekała

19

GKI.272.1.2018

Dostawa i montaż sześciu obudów śmietnikowych w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania pn. "Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

203.392,80zł

31.01.2018r.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WALDI" Łukasz Waldemar Zbutowicz

20

PA.273.1.11.2018.PS

Wstawienie drzwi wejściowych i wewnętrznych w pomieszczeniach lokalu mieszkalnego przeznaczonego na hostel dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu przy ul. Wysokiej Bramy 15A/1

9.800,00zł

05.02.2018r.

AGAT J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna

21 GKI.273.21.2018 Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński (teren położony przy ul. Przystaniowej) 4.305,00zł 05.02.2018r. MD PROJECT pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
22 GKI.273.15.2018 Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowy bieżni tartanowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 3 3.075,00zł 07.02.2018r. Usługi Projektowe mgr inż. Genowefa Pylińska
23 PA.273.1.12.2018.PS Realizacja programu profilaktycznego objetego scenariuszem pt "Korekta" (dla uczniów klas maturalnych), "Kiszone ogórki" (dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych); "Radzenie sobie z presją rówieśniczą" (dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych) 6.100,00zł 09.02.2018r. Profil Andrzej Grochowalski
24 GKI.273.8.2018 Rozbiórka Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Lidzbarku Warmińskim 10.000,00zł 12.02.2018r. GBP serwis Grzegorz Truszkowski
25 GKI.273.17.2018 Dostawa cementu 38.000,00zł 16.02.2018r. AGAT J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna
26 GKI.273.20.2018 Wynajem żurawia samochodowego, podnośnika koszowego i młota pneumatycznego wraz z obsługą 22.955,50zł 16.02.2018r. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "MARDOM" Mariusz Hermanowicz
27 GKI.272.2.2018 Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 103.195,00zł 21.02.2018r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
28 GKI.272.3.2018 Dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 98.975,50zł 21.02.2018r. ZPUH "WRZOS" mgr inż. Dominik Czekała
29 GKI.273.30.2018 Wykonanie usługi wycinki oraz pielęgnacji drzewostanu na terenie stanowiącym własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, realizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego dla przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie wyschniętego stawu na park osiedlowy" 10.000,00zł 23.02.2018r. Ciarciński Włodzimierz "Wycinka Drzew i Pielęgnacja Zieleni"
30 GKI.273.27.2018 Wykonanie badań przesiewowych statycznego kształtu kręgosłupa i oceny statycznej stóp dzieci i młodzieży w ramach programu pn.: "Lidzbark Warmiński bez wad postawy" 11.154,00zł 27.02.2018r. MACIEJ LASOCKI CENTER
31 GKI.273.25.1.2018 Dostawa kostek brukowych betonowych, obrzeży betonowych i krawężników betonowych 50.250,00zł 01.03.2018r. AGAT J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna
32 GKI.273.25.2.2018 Dostawa piasku i pospółki 30.300,00zł 01.03.2018r. BUDOKOP - KRUSZYWA Sp. z o.o.
33 GKI.273.26.1.2018 Wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 8-13 t wraz z kierowcą 18.450,00zł 01.03.2018r. Jerzy Walicki "KRAW - WAL"
34 GKI.273.26.2.2018 Wynajem koparko - ładowarki wraz z obsługą 22.602,50zł 01.03.2018r. Jerzy Walicki "KRAW - WAL"
35 GKI.273.26.3.2018 Wynajem koparki kołowej obrotowej wraz z obsługą 23.985,00zł 01.03.2018r. Jerzy Walicki "KRAW - WAL"
36 GKI.273.24.2018 Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw przy ul. Lipowej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania pn.: "Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej - Budżet Obywatelski", tj.: huśtawka metalowa z zawiesiem typu bocianie gniazdo; zestaw zabawowy z trzema zjeżdżalniami; trampolina kwadratowa 30.627,00zł 01.03.2018r. APIS POLSKA Sp. z o.o.
37 GKI.273.37.2018 Wynajem lodowiska mobilnego na 7 dni przy ul. Ogrodowej 2.310,00zł 26.02.2018r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
38 GKI.273.32.2018 Opracowanie projektów zamiennych do projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krzywej i ul. Mazurskiej w Lidzbarku Warmińskim 6.396,00zł 07.03.2018r. Hydrosystem Krzysztof Horyd
39 GKI.273.31.2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w Lidzbarku Warmińskim na obszarach bez kanalizacji oraz infrastruktury technicznej" w ramach zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury ul. Kościuszki", polegająca na: ukształtowaniu terenu w pasie drogi ulicy Wybickiego, wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospółki w pasie drogi ulicy Wybickiego, obudowa studni i wpustów ulicznych płytami drogowymi i obrukowaniem powierzchni między płytami a studniami i wpustami ulicznymi 46.740,00zł 08.03.2018r. Przedsiębiorstwo Usługowe "JANBAR" s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
40 PA.273.1.14.2018.PS Realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu realizacji programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt. "Przemoc na randkach" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dostarczenie sprawozdań z realizacji programów wraz z ewaluacją 2.250,00zł 22.03.2018r. Agata Potkaj
41 GKI.273.41.2018 Dostawa przyrządów do gimnastyki korekcyjnej w ramach programu pn.: "Lidzbark Warmiński bez wad postawy" 10.905,00zł 06.04.2018r. PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran
42 GG.273.3.2018.BŚ Wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński 10.860,90zł 05.03.2018r. Usługi Techniczne Stanisław Jasiński
43 GG.273.3.1.2018.BŚ Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Ośrodku Wypoczynkowym w miejscowości Kłębowo 4.084,00zł 05.03.2018r. Firma TEREN Kamil Riabczenko
44 GG.273.3.2.2018.BŚ Określanie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński 15.960,00zł 05.03.2018r. Firma GISO Wycena Nieruchomości Ewa Gutowska
45 GG.273.4.2018.BŚ Usługi podziału działki i działek, wznowienia granic działek, połączenia działek, wykonania wykazu zmian gruntowych i budynkowych, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 29.610,00zł 05.03.2018r. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis
46 PA.273.1.15.2018.PS Realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu realizacji programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt. "Przemoc na randkach" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dostarczenie sprawozdań z realizacji programów wraz z ewaluacją 2.250,00zł 22.03.2018r. Krzysztof Rubas
47 GKI.273.33.2018 Modernizacja, doposażenie placu zabaw przy ul. Przystaniowej w Lidzbarku Warmińskim w ramach Budżetu Obywatelskiego 36.137,40zł 27.03.2018r. MAGIC GARDEN Sp. z o. o.
48 OR.273.2.2018 Umieszczanie strony informacyjnej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w Gazecie Lidzbarskiej 32.950,00zł 04.01.2018r. Grupa WM Sp. z o. o.
49 OR.273.3.2018 Publikacja materiałów promocyjno-ogłoszeniowych o działaniach podejmowanych przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński w dwutygodniku Wiadomości Gazeta Warmińska 8.230,00zł 25.01.2018r. Dariusz Gołębiowski Agencja Wydawniczo-Reklamowa MultiMedia
50 PA.273.1.16.2018 Realizacja zadania polegającego na przeprowadzeniu realizacji programu profilaktycznego objętego scenariuszem pt. "Profesjonalista udzielający pomocy rodzinom z problemem przemocy" oraz dostarczenie materiałów szkoleniowych oraz zaświadczeń dla uczestników warsztatów 1.200,00zł 22.03.2018r. Fenix Katarzyna Fenik-Gaberle
51 PA.273.1.17.2018 Zorganizowanie parku rozrywki w dniu 3 czerwca 2018r. w Parku im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim 10.000,00zł 26.03.2018r. BARTBO Spółka z o.o.
52 PA.273.1.18.2018 Opracowanie i wykonanie programu animacyjnego z elementami profilaktyki w celu zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci w dniu 15.04.2018r. podczas Festiwalu Biegowego im. Mikołaja Kopernika w Lidzbarku Warmińskim 2.000,00zł 04.04.2018r. Dominika Trubiło
53 GKI.273.67.2018 Świadczenie usługi utrzymania szaletu miejskiego przy ul. Dębowej w Lidzbarku Warmińskim w miesiącach od maja do listopada 2018r. 4 884,00zł 12.04.2018r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
54 GKI.273.71.2018 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą śmietnikową przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania pn. "Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" 5 207,67 17.04.2018r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
55 SK.271.1.2018.JP Umowa zlecenie na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku warmińskim oraz w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Miasta Lidzbark Warmiński 11 610,00 30.01.2018 Piotr Koziołek
56 PA.273.1.13.2018.PS Umowa zlecenie na realizacje zadań programu profilaktyki zintegrowanej objętej scenariuszem "Archipelag Skarbów" 9 900,00 16.03.2018 PRO INTEGRO Paweł Lewicki
57 GKI.273.62.2018 Umowa na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie płazów dla przedsięwzięcia Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim - etap II 1 722,00 29.03.2018 Biuro Projektów Przyrodniczych "Bagnik" Lech Pietrzak
58 GKI.273.60.2018 Umowa na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie płazów dla przedsięwzięcia Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim 1 722,00 29.03.2018 Biuro Projektów Przyrodniczych "Bagnik" Lech Pietrzak
59 GKI.273.36.2018 Umowa zlecenie na przygotowanie przedmiaru robót malarskich kompleksu budynków szkolnych przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim 1 900,00 06.03.2018 Jakub Dronow
60 56/2018 Umowa o dzieło na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim - etap II 1 .000,00 03.04.2018 Mirosław Grzybowski
61 51/2018 Umowa o dzieło na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla przedsięwzięcia Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim 10.000,00 03.04.2018 Mirosław Grzybowski
62 GKI.273.74.2018 Umowa na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie płazów i ptaków dla przedsięwzięcia Infrastruktura rekreacyjna na ul Przystaniowej 6 150,00 09.04.2018 Biuro Projektów Przyrodniczych "Bagnik" Lech Pietrzak
63 GG.273.5.2018.BŚ Wykonanie charakterystyki energetycznej dla budynków mieszkalnych 3 111,90 10.04.2018 Blues Brothers Investment Sp. z o.o. repr. przez Robert Śpiewakowski
64 PA.273.1.20.2018.PS Nauka pływania dla dzieci z Przedszkola nr 6 w ramach programu Lidzbark Warmiński bez wad postawy 14 000,00 11.04.2018 Termy Warmińskie Sp. z o.o. repr. przez Elżbieta Lendo
65 GKI.273.38.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania Budowa drogi wewnętrznej na  ul. Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim 25 436,40 20.04.2018 Neox Sp. z o.o. repr. przez Andrzej Banaszak
66 PA.273.21.2018.PS Wykonanie prac budowlano remontowych w pomieszczeniu piwnic przynależnych do hostelu dla osób wychodzących z uzależnienia od alkoholu przy ul. Wysokiej Bramy 15A/1 23 960,00 23.04.2018 Zakład budowlany Zbigniew Jasiński
67 GKI.273.76.2018 Wykonanie dodatkowych robót w ramach przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mazurska 6 519,00 23.04.2018 P-stwo Usługowe Janbar s.c.Baran Waldemar Jankowski Mirosław
68 GKI.273.82.2018 Opracowanie ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej dla projektu Zabezpieczenie murów obronnych 4 000,00 24.04.2018 Sebastian Menderski
69 GKI.273.75.2018 Wykonanie nawierzchni kostki brukowej pod wiatami śmietnikowymi zlokalizowanymi przy ul. Kromera, Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 15 713,01 25.04.2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
70 GKI.273.35.2018 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu Zagospodarowanie Suchej Fosy 27 982,50 30.04.2018 T.S. Consulting Tomasz Soin
71 GKI.272.4.2018 realizacja projektu Zagospodarowanie Suchej Fosy 2 047 761,82 30.04.2018 Drogbud Michał Głodowski
72 GKI.273.73.2018 usługa kruszenia gruzu budowlanego uzyskanego z demontażu dróg 30 546,00 08.05.2018 VMG Polska repr. przez Michał Miłoszewski
73 GKI.273.105.2018 wykonanie i dostawa 16 ławek parkowych 5 000,00 10.05.2018 Firma Danuta,Damian Janik
74 GKI.273.100.2018 złożenie 3 wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 49 815,00 15.05.2018 Romankiewicz+Heck Inwestycje Agnieszka Romankiewicz-Heck
75 GKI.273.65.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej - doświetlenie dwóch przejść dla pieszych 4 489,50 18.05.2018 P-stwo Projektowo-Handlowo-Usługowe Ewa Tadeusz Płodzik
76 GKI.273.70.2018 Wykonanie zjazdów i poboczy z kostki betonowej, humusowanie i obsianie trawą części poboczy 49 984,48 22.05.2018 PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o.
77 GKI.273.110.2018 wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej informacyjnej wraz z konstrukcją nośną dla projektu Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych w Lidzbarku Warmińskim 2 214,00 23.05.2018 Studio Martin Mariusz Guman
78 GKI.273.103.2018 wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej informacyjnej wraz z konstrukcją nośną dla projektu Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej 2 214,00 23.05.2018 Studio Martin Mariusz Guman
79 GKI.273.126.2018 Utrzymanie porządku, czystości i konserwacji zieleni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich II wojny światowej, 10 000,00 24.05.2018 PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o.
80 GKI.272.5.2018 Dostawa modułowej sceny plenerowej w ramach projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej  258 300,00 25.05.2018 Alspaw Sp. z o.o. repr. przez Anna Michalak-Skromo
81 GKI.273.131.2018 wykonanie autorskiej koncepcji graficznej "drzewka jazzowego", pomoc i nadzór w wykonawczy w trakcie realizacji i montażu, w ramach przedsięwzięcia Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych w Lidzbarku Warmińskim 2 000,00 25.05.2018 Zbigniew Zajączkowski
82 GKI.273.102.2018 wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej informacyjnej wraz z konstrukcją nośną dla projektu Zagospodarowanie suchej fosy 2 091,00 25.05.2018 S.G.B. Agencja Reklamowa S.C. repr. przez Ewa Kowalczyk
83 GKI.273.99.2018 sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie obudowy śmietników komunalnych przy ul. Astronomów w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów 5 000,00 29.05.2018 Projektowanie i Nazdorowanie Franciszek Jurgielewicz, Pracownia Projektowa Perfect Design Paweł Wrażeń
84 GKI.273.101.2018 sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie obudowy śmietników komunalnych przy ul. Hożej i Milewicza w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów 10 000,00 29.05.2018 Projektowanie i Nazdorowanie Franciszek Jurgielewicz, Pracownia Projektowa Perfect Design Paweł Wrażeń
85 GKI.273.137.2018 Wykonanie nawierzchni kostki brukowej pod wiatami śmietnikowymi zlokalizowanymi przy ul. Grabowskiego w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 6 030,28 29.05.2018 PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o.
86 GKI.273.111.2018 Zagospodarowanie skweru zbiegu ulic Warmińskiej i Bartoszyckiej Przy Pomniku - budżet obywatelski 44 497,49 30.05.2018 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Pyzak" repr. przez Pyzak Cezary
87 PA.273.1.19.2018.PS zorganizowanie i zapewnienie wypoczynku letniego dla 49 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 33 810,00 5.06.2018 Firma Włóczykij Sebastian Cienkosz
88 GKI.273.130.2018 wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dąbrowskiego w Lidzbarku Warmińskim 39 999,60 05.06.2018 PLproject Piotr Lipnicki
89 GKI.273.141.2018 usługa kruszenia gruzu budowlanego 700 t. 11 879,00 06.06.2018 VMG Polska Sp. z. o.o. repr. przez Michała Miłoszewskiego
90 GKI.273.210.2018 dostarczanie wody, odbieranie ścieków, usuwanie awarii, zapewnienie eksploatacji, wykonanie przyłączy wg. zużycia wody 07.06.2018 PWiK Sp. z o.o.
91 GKI.273.168.2018 wykonanie schodów z drewna sosnowego impregnowanego, dostawa i montaż ich przy Bulwarze na ul. Słowackiego 20 664,00 12.06.2018 Zakład Stolarski DREW-MED Borowski Władysław
92 GKI.273.144.2018 zagospodarowanie wyschniętego stawu na Park osiedlowy - budżet obywatelski 33 501,21 14.06.2018 DROGBUD Michał Głodowski
93 GKI.273.132.2018 wykonanie i montaż drzewka jazzowego w ramach przedsięwzięcia Wsparcie miejsc promocji kultury poprzez budowę sceny i widowni plenerowej oraz organizację imprez kulturalnych w Lidzbarku Warmińskim 98 000,00 14.06.2018 TOMAR Marek Tomaszewski
94 GKI.272.6.2018 odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz utworzenia i prowadzenia Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 1 026 821,40 19.06.2018 PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o. , REMONDIS Olsztyn Sp. z o.o. Sp. K. 
95 GKI.273.159.2018 budowa odwodnienia dachu małego amfiteatru przy ul. słowackiego 26 156,54 21.06.2018 PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o.
96 GKI.273.40.2018 opracowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia Budowa mieszkań socjalnych  49 200,00 21.06.2018 Zakład Projektowania i Usług Budowlanych Benedykt Reder
97 GKI.273.161.2018 dostawa nowych, nieużywanych, wolnych od wad koszy miejskich na odpady 9 992,28 26.06.2018 Asklepios Małgorzata Jania repr. przez Mateusz Kochanek
98. GKI.273.162.2018 opracowanie projektu koncepcyjnego określającego  zasady podziału terenów jednostki urbanistycznej oznaczonych symbolem C12MW położonych w granicach jednostki C 4 500,00 26.06.2018 Pracownia SPATIUM Monika Jabłońska 
99 GKI.273.160.2018 wynajem 4 kabin sanitarnych z serwisem 2 razy w tygodniu 5 184,00 21.06.2018 TOI TOI Polska Sp. z o.o. repr. przez Mariusz Niwiński
100 GKI.273.163.2018 wykonanie odbojnic w pięciu wiatach śmietnikowych w ramach zadania Tworzenie miejsc do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 6 500,00 28.06.2018 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WALDI Łukasz Waldemar Zbutowicz
101 GKI.273.148.2018 wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim - etap II 104 550,00 06.07.2018 Usługi Projektowe Genowefa Pylińska repr. przez Krzysztof Pyliński
102 GKI.273.177.2018 umowa zlecenie na malowanie pomieszczeń zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim 17 000,00 06.07.2018 Jędrzej Możejko
103 GKI.273.176.2018 wymiana źródeł światła w oprawach doziemnych - oświetlenie Oranżerii Krasickiego 806,98 28.06.2018 ZUG-instal Grzegorz Wasilewski
104 GKI.272.8.2018 dostawa systemu nagłośnienia liniowego, w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej  247 241,07 16.07.2018 E.S.S.-Audio Sp. z o.o.
105 GKI.273.169.2018 dostawa i montaż obudowy śmietnikowej w Lidzbarku Warmińskim w ramach przedsięwzięcia Obudowa śmietnika, osiedle Kromera - budżet obywatelski 35 097,00 17.07.2018 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe WALDI Łukasz Waldemar Zbutowicz
106 GKI.273.182.2018 wykonanie zjazdów i poboczy z kostki betonowej, humusowanie i obsianie trawą poboczy 26 302,98 17.07.2018 PGK Lidzbark Warmiński Sp. z o.o.
107 PA.273.1.22.2018.PS dostawa przyrządów do gimnastyki korekcyjnej w ramach programu Lidzbark Warmiński bez wad postawy 11 037,00 18.07.2018 PHPU Leba Sport Lech Kurpan
108 GKI.272.7.2018 dostawa oświetlenia scenicznego i systemu nagłośnienia liniowego w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej  216 480,00 18.07.2018 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Teatr Marek Gumiński
109 P/18/029384 opłata za przyłączenie do oświetlenia zew. ul. Konarskiego dz 4-8/4, 8/17, 8/13 57,92 24.07.2018 Energa-Operator SA
110 P/18/029387 opłata za przyłączenie do oświetlenia zew. ul. Konarskiego dz 4-18, 6/3, 6/11 57,92 24.07.2018 Energa-Operator SA
111 GKI.273.177.18 wykonanie oświetlenia terenu wiaty śmietnikowej na ul. Lipowej oraz oświetlenia wejścia na schody za Spółdzielnią Inwalidów 7 826,57 25.07.2018 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
112 GKI.273.140.2018 wykonanie, dostawa i montaż metalowej kratownicy do mocowania urządzeń oświetlenia i nagłośnienia sceny oraz siatki z tyłu sceny 75 000,00 21.06.2018 ABASTRAN Sp. z o.o. repr. przez Łukasz Dłucik
113 GKI.273.200.2018 dostawa nowych, wolnych od wad ławek parkowych 3 100,00 27.07.2018 Firma Danuta, Damian Janik
114 GKI.273.106.2018 kompleksowy nadzór inwestorski na realizacją projektu: Zabezpieczenie murów obronnych, w ramach przedsięwzięcia Renowacja murów obronnych ul. Dębowa, Plac Kościelny 34 317,00 07.08.2018 T. S Consulting Tomasz Soin
115 GKI.273.191.1.2018 dostawa wraz z montażem do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej sprzętu AGD i RTV, mebli biurowych, kuchennych, wyposażenia sanitarnego i biurowego w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej  - sprzęt AGD i RTV  5 550,00 07.08.2018 KAL-SPORT Paweł Kalita
116 GKI.273.191.2.2018 dostawa wraz z montażem do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej sprzętu AGD i RTV, mebli biurowych, kuchennych, wyposażenia sanitarnego i biurowego w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej - dostawa i montaż mebli 91 970,00 07.08.2018 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SZKŁOTAX Przemysław Kozłowski
117 GKI.273.191.3.2018 dostawa wraz z montażem do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej sprzętu AGD i RTV, mebli biurowych, kuchennych, wyposażenia sanitarnego i biurowego w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej - dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego i biurowego 17 310,00 07.08.2018 KAL-SPORT Paweł Kalita
118 GKI.272.10.2018 realizacja projektu zabezpieczenie murów obronnych w ramach przedsięwzięcia Renowacja murów obronnych ul. Dębowa, Plac Kościelny 1 112 944,39 10.08.2018 ARS RESTAURO Sp. z o.o.
119 GKI.272.11.2018 dostawa do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej wyposażenia pracowni krawieckiej, sali szkoleniowej, kasy i pracowni komputerowej oraz dostawa i montaż rolet okiennych w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej - wyposażenie pracowni krawieckiej 10 815,00 17.08.2018 Victor - Paweł Dulny repr. przez Anna Dulna
120 GKI.272.12.2018 dostawa do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej wyposażenia pracowni krawieckiej, sali szkoleniowej, kasy i pracowni komputerowej oraz dostawa i montaż rolet okiennych w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej - dostawa wyposażenia kasy 35 000,00 17.08.2018 Tiketo Sp. z o.o. repr. przez Joanna Bogacz Pawlikowska
121 GKI.272.13.2018 dostawa do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej wyposażenia pracowni krawieckiej, sali szkoleniowej, kasy i pracowni komputerowej oraz dostawa i montaż rolet okiennych w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez modernizację amfiteatru oraz budowę Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej - dostawa i montaż rolet wewnętrznych 15 909,00 17.08.2018 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SZKŁOTAX Przemysław Kozłowski
122 GKI.273.205.2018 doposażenie miejskich placów zabaw w Lidzbarku Warmińskim w podwójne huśtawki typu Expression Swing oraz stojaki na rowery w ramach Budżetu Obywatelskiego 49 987,20 10.08.2018 Buglo Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k. repr. przez Marcin Stolarczyk
123 GKI.273.224.2018 budowa bieżni sportowej tartanowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lidzbarku Warmińskim 98 105,42 31.08.2018 Bullait Andrzej Cichuta repr. przez Andrzej Stefaniszyn
124 GKI.272.14.2018 Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej 2 186 617,31 31.08.2018 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Pyzak" repr. przez Pyzak Cezary
125 GKI.273.214.2018 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu: Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - adaptacja obiektu wraz z modernizacją wewnętrznej drogi dojazdowej do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej 23 898,90 31.08.2018 T. S Consulting Tomasz Soin
126 GKI.273.238.2018 płyty betonowe ażurowe 7 982,70 11.09.2018

"AGAT"J.A.Kowalewscy B.A. Adamowicz repr. przez Jakub Kowalewski

127 GKI.273.223.2018 doposażenie miejskiego placu zabaw w trampoliny w ramach zadania" Place zabaw 17 220,00 11.09.2018 Apis Polska Sp. z o.o. repr. przez Paweł Oziębło
128 GG.273.58.2018.BŚ podział działek, wznowienie granic działek, połączenie działek, wykonanie wykazu zmian gruntowych i budynkowych - prace geodezyjne w granicach administracyjnych oraz poza granicami miasta Lidzbark Warmiński 11 940,00 25.09.2018 Usługi geodezyjno-kartograficzne Andrzej Wobalis
129 PA.273.1.56.2018.PS organizacja, przygotowanie oraz przeprowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej 1 200,00 28.09.2018 Alicja Chyl
130 PA.273.1.54.2018.PS zajęcia nauki pływania uczniów lidzbarskich szkół podstawowych i gimnazjów 11,00 /za 1 ucznia 28.09.2018 Termy Warmińskie sp. z o.o. repr. przez Elżbieta Lndo
131 GKI.273.252.2018 systematyczne koszenie trawników i skarp, grabienie trawników, pielęgnacja żywopłotów 11 990,00 09.10.2018 PGK Sp. z o.o.
132 GKI.272.16.2018 dostawa do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej wyposażenia sali szkoleniowej 14 999,00 12.10.2018 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BLUE Artur Szadurski
133 GKI.272.17.2018 dostawa do Centrum Rzemiosł i Kultury Warmińskiej wyposażenia pracowni komputerowej 12 990,00 12.10.2018 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BLUE Artur Szadurski
134 BY/13/UK01/2018 kredyt długoterminowy 5 950 000,00 27.08.2018 SGB Bank S.A. repr. przez Ewa Matczak, Leszek Pakieła
135 PA.273.1.12.2018.PS realizacja programu profilaktycznego "Ring wolny"

1 750,00

08.10.2018 ProfiL Andrzej Grochowalski
136 PA.273.1.58.2018.PS realizacja programu profilaktycznego "ODLOT" 7 960,00 08.10.2018 Ośrodek Profilaktyki i Edukacji "LIDER" repr. przez Elżbieta Górecka
137 GKI.273.255.2018 płyty betonowe ażurowe 9 978,38 09.10.2018

"AGAT"J.A.Kowalewscy B.A. Adamowicz repr. przez Jakub Kowalewski

138 GKI.273.270.2018 usługa transportowa na dzień 01.11.2018 r. w zakresie dowozu osób na cmentarz w Sarnowie 640,00 29.10.2018 HENIOREK Usługi Transportowe Henryk Serwach
139 GKI.273.256.2018 wykonanie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami przy ul. Wiejskiej 33 203,43 10.10.2018 PGK Sp. z o.o. repr. przez Jan Krasnoborski
140 GKI.273.230.2018 kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania "Budowa parkingu przy ulicy Kromera w Lidzbarku Warmińskim 10 000,00 05.11.2018 Inwest-Bud Mariusz Piórkowski
141 GKI.272.18.2018 budowa parkingu przy ulicy Kromera w Lidzbarku Warmińskim 35 708,04 07.11.2018 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa "Pyzak" repr. przez Pyzak Cezary
142 GKI.273.271.2018 wykonanie placu pod punkt zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Kopernika 71 246,03 19.10.2018 PGK Sp. z o.o. repr. przez Jan Krasnoborski
143 GKI.273.289.2018 dostawa 4 sztuk koszy do segregacji odpadów 8 804,00 21.11.2018 KROSSTECH Sp. z o.o.
144 GKI.273.299.2018 wynajem i obsługa mobilnego lodowiska 82 000,00 29.11.2018 PGK Sp. z o.o. repr. przez Jan Krasnoborski
145 GKI.273.276.2018 sporządzenie dokumentacji drogi ul. Mazurska 57 000,00 29.11.2018 Usługi Projektowe repr. przez Genowefa Pylińska
146 GKI.272.20.2018 dostawa i montaż obudowy śmietnikowej - 2 szt 69 888,60 30.11.2018 PHU Ślizex repr. przez Wiesłąw Ślizewski
147 GKI.272.21.2018 budowa budynku gospodarczego na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 89 818,37 30.11.2018 PHU Ślizex repr. przez Wiesław Ślizewski
148 PA.273.1.59.2018.PS wykład o tematyce "Najnowsze tendencje w używanych środkach psychoaktywnych i zachowaniach autodestrukcyjnych wśród dzieci i młodzieży 500,00 03.12.2018 psycholog Marcin Michał Milkowski
149 GKI.273.307.2018 wykonanie wycinki drzewostanu przy strefie ekonomicznej 6 000,00 07.12.2018 Greentechnika repr. przez Rafał Kołodziejczak
150 GKI.273.242.2018 kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją projektu "Infrastruktura rekreacyjna" 21 448,74 11.12.2018 T. S. Consulting Tomasz Soin
151 GKI.273.138.2018 remont wieżyczki na dachu DŚT ul. Ratuszowa 5 oraz wymiana rynien 19 922,35 11.12.2018 PHU Domex Jan Fydrych
152 GKI.273.285.2018 realizacja dostaw paliw 49 217,34 11.12.2018 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej Mazovia repr. przez Iwonę Świder
153 GKI.273.284.2018 usługi pocztowe 79 954,80 12.12.2018 Poczta Polska SA repr. przez Jan Sołowiej
154 GKI.273.300.2018 kompleksowy nadzór inwestorski Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Przystaniowej 9,11,13,15 8 899,05 14.12.2018 T. S. Consulting Tomasz Soin
155 GKI.273.305.2018 konserwacja urządzeń oświetleniowych 53 136,00 18.12.2018 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
156 GKI.272.24.2018 przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Wiślanej 1-3 1 627 857,28 19.12.2018 PHU DOMEX Jan Fydrych
157 GKI.273.298.2018 kompleksowy nadzór inwestorski przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Wiślanej 1-3 28 991,10 19.12.2018 T. S. Consulting Tomasz Soin
158 GKI.273.318.2018 płyty betonowe ażurowe 39 984,00 20.12.2018 AGAT J.A. Kowalewscy B.A. Adamowicz Sp. j. repr. przez Jakub Kowalewski
159 GKI.272.25.2018 całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach, drogach, chodnikach, schodach alejkach, kładkach i innych ciągach komunikacyjnych 455 865,80 21.12.2018 PGK Sp. z o.o. repr. przez Jan Krasnoborski
160 GKI.272.23.2018 Termodernizacja budynków mieszkalnych - ul. Przystaniowa        nr 11,13,15 707 377.31 19.12.2018 PHU DOMEX JAN FYDRYCH
161 GKI.272.19.2018 Termodernizacja budynków mieszkalnych ul. Przystaniowa nr 9,11,13,15 208.517,30 09.11.2018 PUH ,,Lech- Bud"
162 GKI.273.301.2018 Gimnazjum i Zespół Szklono - Przedszkolny : wymiana kanalizacji sanitarnej, rozbudowa instalacji odgromowej, malowanie siedmiu klas, remont starych wejść 101 172,59 10.08.2018 PHU ,,DOMEX'' Jan Fydrych
163 GKI.273.300.2018 termodernizacjia budynków mieszkalnych ul.Przystaniowa 9,11,13,15 8 899,05 14.12.2018 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
164 PA.273.1.75.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej -Przedszkole ,,Kubuś" 3 600,00 20.12.2018 Katarzyna Jakiel
165 PA.273.1.73.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej- Przedszkole Niepubliczne ,,Akademia Uśmiechu" 1 800,00 20.12.2018 Katarzyna Jakiel
166 PA.273.1.77.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczestników Klubu 1 800,00 20.12.2018 Alicja Chyl
167 PA.273.74.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej -Przedszkole Niepubliczne ,,Miś"' 5 400,00 20.12.2018 Sędrowska Paulina
168 PA.273.1.67.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów ZSP SP nr4 4 050,00 20.12.2018 Dorota Miłkowska-Łysoń
169 PA.273.1.68.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów ZSP SP nr 4 3 600,00 20.12.2018 Danuta Chada
170 PA.273.1.60.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej- Przedszkole Niepubliczne ,,Puchatek"" 2 250,00 20.12.2018 Agnieszka Koniaczek
171 PA.273.1.70.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej SP nr 1 4 500, 00 20.12.2018 Grażyna Rysik - Rakowska
172 PA.273.1.62.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w Gimnazjum nr1 2 250, 00 20.12.2018 Grażyna Rysik - -Rakowska
173 PA.273.1.72.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej -Przedszkole nr 5 2 700,00 20.12.2018 Danuta Gogolińska
174 PA.273.1.71.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ZSP Przedszkole nr 6 4 050,00 20.12.2018 Anna Wasilewska
175 PA.273.1.69.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - SP nr 1 9 000,00 20.12.2018 Krzysztof Radke
176 PA.273.1.63.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej -Gimnazjum nr 2 1 800,00 20.12.2018 Danuta Gogolińska
177 PA.273.1.66.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej SP 10 800,00 20.12.2018 Grażyna Miros
178 Pa.273.1.64.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Gimnazjum nr2 1 800,00 20.12.2018 Karol Szczebiot
179 PA.273.1.65.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej SP nr 3 10 800,00 20.12.2018 Bartłomiej Pacholak
180 PA. 273.1.76.2018.PS zajęcia  z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów ZSP SP nr 4 5 400, 00 20.12.2018 Justyna Kożurno
181 PA.273.1.61.2018.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - Gimnazjum nr 2 1 800,00 20.12.2018 Justyna Kożurno
182 umowa leasingu nr C000096109 Renault Talisman  nr VIN 1RFD00961768705 136 460,20 21.12.2018 Jacek Wiśniowski, Jolanta Procajło
183 GKI. 273.330.2018 odbiór i przekazanie do utylizacji padłych zwierząt 2 000,00 27.12.2018 PHU Magdalena Czaplińska Zbiórka Surowca Utylizacyjnego
184 GKI.273.314.2018 odławianie zwierząt bezdomnych stanowiących zagrożenie 31 000,00 31.12.2018 PGK Sp. z o. o.
185 GKI.272.22.1.2018 Dostawa energii elektrycznej do Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 428 299,95 21.12.2018 ENERGA - OBRÓT Spółką Akcyjną
186 GKI.273.308.2018 Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 5000,00 20.12.2018 TAXUS UL Sp. z o.o.
187 GKI.273.334.2018 administrowanie targowiskiem miejskim -ul Ogrodowa 93000,00 31.12.2018 PGK Sp. z o.o.
188 GKI.273.329.18 wykonanie dodatkowego punktu świetlnego między wiaduktami na ul.Bartoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim 2194,62 14.12.2018 Zakład instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski

 

Wytworzył:
M. Pleskot, D. Ejsmont
(2018-02-01)
Udostępnił:
Marlena Pleskot
(2018-03-16 11:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Stramko
(2019-02-08 08:36:59)

 
liczba odwiedzin: 6607037

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X