☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2017 ROK

W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI

 

W roku 2017 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmowało się Konsorcjum w składzie: Lider – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim oraz Uczestnik – Remondis Olsztyn Sp. z o.o. Sp. k., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, które zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym.

 

Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości oraz pochodzące z Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) przekazywane były do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Odpady przekazywane były za pośrednictwem Stacji przeładunkowej w Medynach, która funkcjonuje w ramach ZGOK.

 

Zagospodarowanie odpadów odbywa się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), gdzie występuje mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych ukierunkowane na produkcję wysokiej jakości paliwa alternatywnego z odpadów. Zmieszane odpady komunalne kierowane są na linię produkcji paliwa alternatywnego umożliwiającą odzysk niektórych surowców. Z przekazanych do ZGOK  5429,00 Mg odpadów zmieszanych  3 661,907 Mg zostało przetworzone na paliwo. Z tej ilości powstało 2 492,991 Mg paliwa alternatywnego.

 

Ilość odpadów przekazanych do instalacji zastępczej to 1633,057 Mg z czego część biologiczna z mechaniczno –biologicznego przetwarzania przeznaczona do składowania wyniosła 685,935 Mg.

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi to przede wszystkim tworzenie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w postaci estetycznych wiat śmietnikowych. Gmin Miejska Lidzbark Warmiński w roku 2017 przeznaczyła na ten cel 137 504,80 zł.

 

Koszty gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:

- odbiór i transport odpadów do Stacji przeładunkowej w Medynach – 795 745,40 zł

- prowadzenie MPSZOK – 62 136,00 zł

- zagospodarowanie odpadów – 1 774 011,80 zł

 

Liczba mieszkańców na koniec 2017 roku wynosiła 15 597. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem odbioru i zagospodarowania odpadów. . Liczba właścicieli nieruchomości, od których odbierano odpady komunalne wyniosła 1899.

 

W mieście osiągnięty poziom recyklingu wyniósł 26,03% (minimalny dopuszczalny poziom dla roku 2017 to 20%).  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 2,47% (dopuszczalny maksymalny poziom wynosi 45%). Poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 91,35% (minimalny poziom wynosi 45%).  

 

Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2017 roku:

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów [Mg]

zmieszane

5 429,00

tworzywa sztuczne

212,84

szkło

161,18

papier

174,54

wielkogabarytowe

128,90

beton i gruz

134,24

żużle i popioły

212,92

elektrozbiórka

15,84

przeterminowane leki

1,28

zużyte opony

3,92

odpady biodegradowalne

190,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
A.Żejmo-Rekść
Udostępnił:
Anna Jasiun
(2018-04-27 12:30:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Jasiun
(2018-05-16 10:10:16)
 
liczba odwiedzin: 6606974

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X