☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

 

Centralny Rejestr Umów 2019

L.p.

Numer umowy

Przedmiot umowy

Kwota umowy

Data Zawarcia

Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko

1

PA.273.1.1.2019.PS

Realizacja programu podstawowego dla osób uzależnionych od alkoholu

1200,00

02.01.2019

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Agnieszka Lasowa

2

PA.273.1.2.2019.PS

Realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu

1200,00

02.01.2019

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim Agnieszka Lasowa

3

PA.273.1.5.2019.PS

wykonanie badań sporządzenie opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

165,00

02.01.2019

Irena Sołkiewicz

4

PA.273.1.3.2019.PS

Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób z problemem alkoholowym

15 zł za godzinę

02.01.2019

Firma Sprzatająca - Krystyna Wielgo

5

PA.273.1.4.2019.PS

udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym

8 500,00

02.01.2019

Radca Prawny - Leszek Sierputowicz

6

PA.273.1.6.2019.PS

Wykonanie badań i sporządzenie opinii sądowych

4 950,00

02.01.2019

Indywidualna Praktyka Lekarska - Piotr Rusiłowicz

7

PA.273.1.9.2019.PS

udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym

9 900,00

02.01.2019

Irena Gorczyca

8

PA.273.1.8.2019.PS

udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym

12 000,00

02.01.2019

Gabinet Psychologiczny - Marcin Milkowski

9

GKI.273.317.2018

usługa usuwania awarii konserwacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z czynnościami związanymi z konserwacją i eksploatacją separatorów substancji ropopochodnych znajdujących się na terenie Lidzbarka Warmińskiego

104 277,43

03.01.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.

10

OR.273.516.2018.IN

dostawa artykułów papierniczych biurowych do Urzędu Miejskiego

14 463,70

02.01.2019

Księgarnia ,,Papirus" Anna Żelichowska

11

GKI.273.4.2019

Naprawa nawierzchni jezdni asfaltowych, w rozumieniu wycięcia koniecznej do prawidłowej naprawy warstwy nawierzchni i wykonania łaty, naprawa dróg gruntowych

86 923,33

04.01.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o.

12 OR.273.517.2018.IN dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i  innych urządzeń wielofunkcyjnych 23 483,00 02.01.2019 COPIA Rzepnicki Krzysztof
13 Gki.272.1.2019 Budowa infrastruktury rekreacyjnej na ul.Orneckiej 1 100 000,00 11.01.2019 SPORTSYSTEM Sp. z o.o.
14 PA.273.1.7.2019.PS udzielenie pomocy psychologicznej osobom  z problemem narkotycznym i  członkom ich rodzin 9 000,00 02.01.2019 Sękiewicz Jacek
15 PA.273.1.10.2019.PS Kontynuacja programu ,, Lidzbark Warmiński bez wad postawy" - zajęcia nauki pływania dla grup dzieci  w wieku 5 - 6 lat 6 000,00 09.01.2019 Termy Warmińskie Spółka z .o o.
16 PA.273.1.11.2019.PS Świadczenie usługi w zakresie korzystania z kompleksu basenów w związku z feriami zimowymi. 20 000,00 16.01.2019 Termy Warmińskie Spółka z .o o.
17 GKI.273.325.2018 Przycinka sanitarno-formująca drzewa 29 060,00 15.01.2019 Ciarciński Włodzimierz ,, Wycinka drzew i pielęgnacja zieleni"
18 GKI.273.5.2019 dostawa 100 kpl. odzieży sportowej piłkarskiej i plecaków dla dzieci i młodzieży szkolących się w Akademii Piłkarskiej Progres 34.355,00 25.01.2019 MS SPORT Monika Tomczyk - Łępicka
19 GKI.273.1.2019 przebudowa zewnętrznych elementów architektonicznych budynku oraz projekt wybranych pomieszczeń parteru Urzędu Miasta 19.900,00 09.01.2019 Pracownia Projektowa,,AKON'' Anna Ceynowa
20 GKI.273.23.1.2019 wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 8 -13 t wraz kierowcą 19.926,00 20.02.2019 Jerzy Walicki ,,KRAW - WAL"
21 GKI.273.23.2.2019 wynajem koparko-ładowarki wraz z obsługą 26.137,50 20.02.2019 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL"
22 GKI.273.23.3.2019 wynajem koparki kołowej obrotowej wraz z obsługą 27.675,00 20.02.2019 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL''
23 GKI.273.23.4.2019 wynajem żurawia samochodowego, podnośnika koszowego i młota pneumatycznego 22.955,50 20.02.2019 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,MARDOM'' Mariusz Hermanowicz
24 GKI.273.22.1.2019 dostawa kostek brukowych betonowych,obrzeży betonowych i krawężników betonowych 50.480,00 20.02.2019 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
25 GKI.273.22.2.2019  materiał budowlany - dostawa cementu 44.000,00 20.02.2019 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
26 GKI.273.22.3.2019  materiał budowlany - dostawa piasku 39.360,00 20.02.2019 Przedsiębiorstwo Usługowo ,,JANBAR'' s.c. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
27 GKI.272.2.2019 dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 97.907,00 04.03.2019 Zakład Produkcyjno- Usługowo- Handlowym ,,WRZOS''mgr inz.Dominik Czekała
28 GKI.273.35.2019 opracowanie koncepcji w zakresie mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 23.750,00 27.02.2019 Grupa CDE Sp.z o.o.
29 GKI.273.37.2019 opracowanie projektu zagospodarowania placu zabaw przy ul Astronomów 2 000,00 14.02.2019 Monika Bronakowska
30 PA.273.1.12.2019.PS realizacja programu profilaktycznego dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych szkoły podstawowej 9 300,00 12.02.2019 Andrzej Grochowalski
31 GKI.273.17.2019 przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku nr 19 ul.Wysokiej Bramy,przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne ul.Kard.S.Wyszyńskiego 18 16.999,88 25.01.2019 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.-Bartosz Buczyński
32 GKI.273.50.2019 opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw ul.Paderewskiego 2.000,00 07.03.2019 Monika Bronakowska
33 GKI.273.52.2019 opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul.Szkolnej 2.000,00 07.03.2019 Monika Bronakowska
34 GKI.273.38.2019 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Konarskiego 23.985,00 14.03.2019 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
35 GKI.272.3.2019 systematyczne koszenie trawników i skarp 126 360,00 14.03.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
36 GKI.272.4.2019 Przebudowa drogi wewnętrznej na ul. Konarskiego 1 274 923,13 14.03.2019 ,,Technomel'' Kazimierz Kozieł
37 GKI.273.45.2019 Świadczenie usług Inżyniera Projektu w zakresie realizacji Projektu ,,Opracowanie i wdrożenie  e- uslug dla społeczeństwa Miasta Lidzbark Warmiński" 10 000,00 20.03.2019 Tech Koncept Bogdan Hełmiński
38 GKI.273.58.2019 opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński - 5  terenów 11 000,00 19.03.2019 MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
39 PA.273.1.15.2019.PS korzystanie z kompleksu basenów w związku z feriami Wielkanocnymi - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lidzbarka Warmińskiego max 5400-13zł/1godz 25.03.2019 Termy Warmińskie Spółka z.o o.- reprezentowane przez Elżbietę Lendo
40 PA.273.1.16.2019.PS wynajęcie i obsłużenie atrakcji podczas imprezy w dniu 02.06.2019 10 000,00 26.03.2019 JUMP - Piotr Suszyński
41 GKI.273.42.2019 dostarczenie nowych koszy na odpady komunalne 12 496,80 04.03.2019 Asklepios Małgorzata
42 GKI.272.5.2019 wykonanie obudowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w formie ogrodzenia przy ul.Milewicza 51 652,42 18.04.2019 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,WALDI'' Łukasz Waldemar Zbutowicz
43 GKI.273.85.2019 konserwacja i administrowanie fontann w Lidzbarku Warm. max12 300,00zl - 45zł/1godz 12.04.2019 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
44 GKI.273.73.2019 sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński 92 250,00 30.04.2019 Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne BDK s.c.
45 GKI.273.79.2019 Wykonanie projektu budowlanego budowy i konstrukcji fundamentów tablicy reklamowej w Lidzbarku Warmińskim 2 500,00 10.04.2019 Biuro Projektów M-PROJEKT  BYCZKOWSKI
46 GKI.273.53.2019 Dostarczenie 22 szt nowych, nieużywanych ławek parkowych 6 996,00 11.03.2019 Firma Danuta, Damian Janik
47 GKI.273.65.2019 Opracowanie raportu Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 12 300,00 06.05.2019 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.w Olsztynie
48 PA.273.1.14.2019.PS Przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 5 000,00 15.03.2019 Dialog Centrum Edukacji i  Profilaktyki reprezentowany przez P.Rogóż
49 GKI.273.95.2019 zorganizowanie festynu ekologicznego dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego 17 220,00 08.05.2019 Fundacja EKOARKA
50 GKI.273.84.2019 kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynku Przedszkola Nr 5 20 664,00 10.05.2019 Pracownia Audytorska Sp.z o.o.
51 GKI.272.6.2019 wykonanie obudowy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w formie ogrodzenia przy ul Hozej 43 732,53 23.05.2019 Wiesław Ślizewski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ŚLIZEX
52 GKI.273.111.2019 wykonanie nawierzchni szutrowej parkingu przy plaży miejskiej w Wielochowie 99 876,00 30.05.2019 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL''
53 PA.273.1.18.2019.PS zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 46 755,00 15.05.2019 POLTUR POLSKA Sp.zo.o.
54 GKI.273.94.2019 wynajem trzech kabin sanitarnych (toalet) z serwisem dwa razy w tygodniu 3 078,00 02.05.2019 TOI TOI Polska Sp.z o.o.
55 GKI.272.7.2019 dostawa i montaż dwóch obudów śmietnikowych w Lidzbarku Warmińskim 83 900,00 06.06.2019 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,WALDI''
56 PA.273.1.17.2019.PS realizacja programu profilaktyki zintegrowanej objętej scenariuszem pt.,,Archipelag Skarbów'' 6 750,00 zł 15.05.2019  PRO INTEGRO Paweł Lewicki
57 PMS.273.3.2019 utrzymanie porządku,czystości i konserwacji zieleni na terenie cmentarza żołnierzy radzieckich 10 000,00 14.06.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o.
58 GKI.272.9.2019 odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński oraz utworzenia i prowadzenia Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 667 880,74 19.06.2019

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.

REMONDIS  OLSZTYN Sp.z o.Sp.K.
 

59 GKI.273.54.2019 wykonanie, dostawa i montaż wiaty ogrodowej na plaży miejskiej Wielochowo 15 375,00 02.04.2019 Zakład Przemysłu Drzewnego           Import - Export Arkadiusz Kordalski
60 GKI.273.113.2019 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji,,Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej" 13 530,00 18.06.2019 ,,VARIA" Mariusz Iwanowicz
61 GKI.272.8.2019 Budowa drogi do specjalnej strefy ekonomicznej 2 496 718,66 19.06.2019 BUDOKOP Piotr Głodowski
62 GKI.273.135.2019 naprawa jezdni, dróg, chodników    i schodów znajdujących się na terenie miasta, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 46 998,99 25.06.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
63 GKI.273.125.2019 opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński - 4 tereny ujęte w załączniku graficznym 9 800,00 18.06.2019 MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
64 GKI.273.124.2019 opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński- 2 tereny ujęte w załączniku graficznym 7 400,00 18.06.2019 MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
65 GKI.273.117.2019 zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim 46 371,00 14.06.2019 MAGIC GARDEN Sp.z o.o.
66 GKI.273.127.2019 zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Wieniawskiego - ul.Paderewskiego w ramach zadania ,,Osiedlowy plac zabaw - Budżet Obywatelski" 47 219,70 19.06.2019 MAGIC GARDEN Sp.z o.o.
67 GKI.273.143.2019 dostarczenie płyt betonowych ażurowych 39 984,00 16.07.2019 AGAT J. A. Kowalewscy i B. A. Adamowicz Spółka Jawna
68 GKI.273.159.2019 opracowanie projektu zagospodarowania terenu pod siłownię zewnętrzną przy ul.Orneckiej 2.500,00 30.07.2019 Monika Bronakowska
69 GKI.273.149.2019 wykonanie ekspertyzy ornitologicznej drzew przeznaczonych do usunięcia-ul.Dąbrowskiego w związku z realizacją inwestycji pn,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński'' 2.952,00 16.07.2109 EKOTAKS Pracownia Analiz Środowiskowych Lucjan Kleinschmidt
70 GKI.273.150.2019 wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej alei przydrożnej w ciągu ul.Dąbrowskiego w związku z realizacją inwestycji pn ,, Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński'' 2.100,00 17.07.2019 Dentrospec Przemysław Kołodziej - Dendrologia, Ekspertyzy Przyrodnicze, Oceny Oddziaływania na Środowisko
71 GKI.273.145.2019 wynajęcie sześciu kabin sanitarnych (toalet) z serwisem dwa razy w tygodniu 3.244,32 09.07.2019 TOI TOI Polska Sp.z o.o.Przedstawicielstwo Olsztyn
72 umowa kredytu długoterminowego nr 19/3452 Umowa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2019 r i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 5.000.000,00 05.08.2019 Jacek Wiśniowski, Jolanta Procajło
73 GKI.272.12.2019 Budowa infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim 16 436 690,43 19.08.2019 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwo ,,PYZAK'' Anna Pyzak
74 PA.273.1.27.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej     w Szkole Podstawowej Nr 1            - 3 godz. tygodniowo 50,00 zł             za 1 godz-maks. kwota 2 400,00 zł 05.08.2019 Danuta Gogalińska
75 PA.273.1.22.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej      w Przedszkolu Nr 5                         - 4 godz. tygodniowo 50,00 zł             za 1 godz. -maks.  kwota 3 200,00 zł 05.08.2019 Danuta Gogalińska
76 PA.273.1.20.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Przedszkolu Niepublicznym         ,, Puchatek''- 4 godz. tygodniowo 50, 00 zł             za 1 godz. - maks. kwota 3 200,00 zł 05.08.2019 Agnieszka Konieczek
77 PA.273.1.26.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Szkole Podstawowej Nr 1            - 7 godz. tygodniowo 50,00 zł              za 1 godz.- maks. kwota 5 600,00 zł 05.08.2019 Grażyna Rysik - Rakowska
78 PA.273.1.26.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Szkole Podstawowej Nr 1             - 7 godz. tygodniowo 50,00 zł             za 1 godz.- maks. kwota 5 600,00 zł 05.08.2019 Krzysztof Radke
79 PA.273.1.34.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Szkole Podstawowej Nr 3             - 4 godz. tygodniowo 50,00 zł              za 1 godz.- maks. kwota 3 200 zł 05.08.2019 Karol Szczebiot
80 PA.273.1.33.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Szkole Podstawowej nr 3             - 5 godz. tygodniowo 50,00 zł              za godz.- maks. kwota 4 000,00 zł 05.08.2019 Grażyna Miros
81 PA.273.25.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Przedszkolu Niepublicznym ,,Miś" - 4 godz. tygodniowo 50,00 zł             za 1 godz.- maks. kwota 3 200,00 zł 05.08.2019 Paulina Sędrowska
82 PA.273.1.31.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w ZSP Szkoły Podstawowej Nr 4 -10 godz. tygodniowo 50,00 zł              za 1 godz.- maks. kwota 8 000,00 zł 05.08.2019 SOULRDERS Justyna Kożurno
83 PA.273.1.32.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Szkole Podstawowej Nr 3            - 6 godz. tygodniowo 50,00 zł             za 1 godz.-maks. kwota 4 800,00 zł 05.08.2019 Bartłomiej Pacholak
84 PA.273.1.24.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Przedszkolu,, Kubuś"                  - 4 godz. tygodniowo 50, 00 zł              za 1 godz.maks. kwota 3 200,00 zł 05.08.2019 Katarzyna Jakiel
85 PA.273.1.23.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Przedszkolu Niepublicznym ,,Akademia Uśmiechu"                  -2 godz. tygodniowo 50,00 zł              za 1 godz.- maks. kwota 1 600,00 zł 05.08.2019 Katarzyna Jakiel
86 PA.273.1.29.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w ZSP Szkoły Podstawowej Nr 4     - 4 godz. tygodniowo 50,00 zł             za 1 godz.- maks. kwota 3 200,00 zł 09.08.2019 Danuta Chada
87 PA.273.1.21.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w ZSP Przedszkole Nr 6                  - 4 godz.tygodniowo 50,00 zł             za 1 godz.- maks. kwota 3 200,00 zł 05.08.2019 Anna Wasilewska
88 GKI.273.154.1.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej        - ul.Dąbrowskiego i ul.Olsztyńska. Wykonanie dokumentacji technicznej Etap1- dla odcinka ABC 52 275,00 19.08.2019 HYDROSYSTEM  Krzysztof Horyd
89 GKI.273.154.2.2019 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej         - ul.Dąbrowskiego i ul.Olsztyńska. Wykonanie dokumentacji technicznej Etap 2 - dla odcinka DE 21 525,00 19.08.2019 HYDROSYSTEM  Krzysztof Horyd
90 GKI.272.11.2019 Budowa Infrastruktury uzdrowiskowej w Lidzbarku Warmińskim" 110 700,00 19.08.2019 Przedsiębiorstwo Inwestycyjno - Usługowe ,,INWESTPROJEKT" Sp.z o.o.
91 GKI.273.173.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego, pionu i instalacji wewnątrz lokalowej grzewczej w budynku na ul.Wyszyńskiego 18 w Lidzbarku Warm. 11 000,00 21.08.2019 HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd
92 PA.273.1.37.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Szkole Podstawowej nr 3            - 5 godz. tygodniowo 50,00zł za           1 godz. lekcyjną   -maks. kwota 4000,00zł 14.08.2019 Edyta Kabała
93 PA.273.1.28.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w Niepublicznej Szkole Podstawowej ul.Mazurska 50,00 zł 1 godz.lekcyjna        - maks 800,00 zł 05.08.2019 Katarzyna Jakiel
94 PA.273.1.30.2019.PS zajęcia z gimnastyki korekcyjnej    w ZSP Szkoły Podstawowej nr 4  50,00zł               1 godz. lekcyjna -maks 3200,00 zł 05.08.2019 Dorota Miałkowska-Łysoń
95 GKI.272.13.2019 Termodernizacja budynku Urzędu Miasta 2 652 966,98 zł 29.08.2019 RenCraft Sp.zo. o.
96 GKI.273.138.2019 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu ,,Termodernizacja budynku Urzędu Miasta" 34 887,72 zł 29.08.2019 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
97 PA.273.1.35.2019 kontynuacja programu ,,Lidzbark Warmiński bez wad postawy''          -nauka pŁywania cena za wejście    1 dziecka -14,00zł, praca ratownika 150,00zł       -maks 7.000,00zł 13.082019 Termy Warmińskie Sp.zo.o.
98 GKI.273.179.2019 remont chodnika przed Szkołą Podstawową  Nr1 39 985,19 14.08.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
99 GKI.273.168.2019 wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt EPDM pod urządzeniami siłowni zewnętrznej w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania  pn,, Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w parku im. Ireny Kwinto-Budżet Obywatelski" 49 640,00 27.08.2019 BULLAIT Andrzej Ciuchta
100 GKI.273.174.1.2019 dostawa wraz  montażem  sprzętu komputerowego, oprgramowania, drukarek,urządzenia wielofunkcyjnego,niszczarki,rzutnika - adaptacja obiektu Ośrodka Aktywizacji Zawodowej 31 499,00 11.09.2019 Firma Handlowo Usługowa ,,QUALITY'' Statkiewicz Grzegorz
101 GKI.273.174.2.2019 dostawa i montaż sprzętu AGD I RTV 5 824,00 11.09.2019 Firma Handlowo Usługowa ,,QUALITY'' Statkiewicz Grzegorz
102 GKI.273.174.3.2019 dostawa i montaż wyposażenia sanitarnego i biurowego 4 746,00 11.09.2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,SZKŁOTAX''
103 GKI.273.185.1.2019 dostawa mebli  oraz żaluzji wraz z montażem do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej-adaptacja obiektu 38 070,00 18.09.2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,SZKŁOTAX''
104 GKI.273.185.2.2019 dostawa mebli  oraz żaluzji wraz z montażem do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej-adaptacja obiektu 5 984,00 18.09.2019 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,SZKŁOTAX''
105 GKI.273.128.2019 opracowanie Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpożarowej dla budynku Urzędu Miasta 6 150,00 14.06.2019 Usługi z zakresu ochrony p. poż . i zarządzania kryzysowego Andrzej Szamreto
106 GKi.273.177.2019 ,,Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy ul.Orneckiej - w Lidzbarku Warmińskim - Budżet Obywatelski" 28 216,20 18.09.2019 Herkules Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
107 GKI.273.193.2019 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn:,,Przebudowa ul.Dąbrowskiego '' 24 796,80 10.10.2019 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
108 GKI.273.178.2019 opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z dróg na terenie osiedla Bartoszycka do rzeki Łyny 2 827,77 18.09.2019 ŚRODOWISKO PLUS KĄKOL I PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA
109 PA.273.1.38.2019.PS przeprowadzenie 10 realizacji programu profilaktycznego,,ODLOT''oraz 6 realizacji programu profilaktycznego ,,DEBATA''

10x 450=4.500,00

6x430=2.580,00

30.09.2019 Ośrodek Profilaktyki Edukacji,,LIDER"
110 PA.273.1.39.2019.PS przeprowadzenie dziesięciu zajęć profilaktycznych po cztery godziny pt ,,Szkoła dla rodziców" 2 000,00 07.10.2019 Anna Majewska
111 OAZiWR.273.1.2019.MA świadczenie usług psychologa w ramach projektu ,,Klub Wsparcia Rodziny"

79 200,00

(1 godz =40,00 zł)

14.10.2019 Psychologiczne Centrum Rozwoju Anna Mackiewicz
112 GKI.272.14.2019 Przebudowa ulicy Dąbrowskiego 5 333 164,86 21.10.2019 BUDOKOP Piotr Głodowski
113 GKI.273.196.2019 opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Miasta - 22 tereny ujęte w załącznikach graficznych 31 400,00 04.10.2019 MD PROJECT Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
114 GKI.273.210.2019 świadczenie usługi transportowej polegającej na przewozie osób w dniu 01.11.2019 549,00 25.10.2019 Mariusz Grzelak Transport Osobowy Bus Travel
115 GKI.273.227.2019 wynajęcie samochodu samowyładowczego  wraz              z kierowcą 9 963,00 05.11.2019 Jerzy Walicki ,,KRAW-WAL''
116 PA.273.40.2019.PS prace budowlano - remontowe       w pomieszczeniach Punktu Konsultacyjnego 45 388,06 04.11.2019 Zbigniew Jasiński
117 GKI.273.228.2019 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul.Konarskiego 3 000,00 06.11.2019 Monika Bronakowska
118 OAZWiR.273.2.2019 Świadczenie usług instruktora zajęć muzyczno - tanecznych w ramach projektu ,, Klub Wsparcia Rodziny"

22 680,00           (1 godz=70,00 zł)

13.11.2019 Studio Tańca Emilia Kozłowska
119 OAZWiR.273.3.2019 Świadczenie usług pedagoga w ramach projektu,, Klub Wsparcia Rodziny" 42 120,00          (1 godz =65,00zł) 13.11.2019 Ewelina Dagmara Piotrowska
120 PA.273.1.41.2019.PS Wykonanie badań przesiewowych statystycznego kształtu kręgosłupa i oceny statystycznej stóp dzieci i młodzieży w ramach programu pn:Lidzbark Warmiński bez wad postawy" 6500,00 14.11.2019 Maciej Lasocki CENTER
121 GKI.273.235.2019 świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta 60 516,00 05.12.2019 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
122 GKI.273.229.2019 świadczenie usług pocztowych powszechnych max 99 181,60 zł 05.12.2019 Poczta Polska Spółka Akcyjna
123

GKI.273.241.2019

 

wynajem lodowiska wraz z infrastrukturą techniczną, agregatem chłodniczymi maszyną do pielęgnacji lodu oraz wszystkie czynności , które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 87 173,03 09.12.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
124 GKI.273.232.2019 dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego 39 838,27 03.12.2019 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
125 GKI.272.17.2019 przebudowa ulicy Dębowej wykonywana w ramach inwestycji w zakresie branż:drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej 1 090 794,11 18.12.2019 Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa ,,PYZAK'' - Anna Pyzak
126 GKI.273.244.2019 Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania - przebudowa ulicy Dąbrowskiego 12 300,00 17.12.2019 INWEST - BUD Mariusz Piórkowski
127 GKI.273.198.2019 Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych     i roztopowych z terenu osiedla Kościuszki 2 749,00 06.12.2019 ŚRODOWISKO PLUS Kąkol i Pietrzak Spółka Jawna
128 GKI.273.225.2019 świadczenie usług usuwania awarii    i konserwacji sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta 101 935,08 17.12.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
129 GKI.272.18.2019 całoroczne utrzymanie czystości     i porządku na ulicach drogach, chodnikach i innych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta 482 962,67 19.12.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
130 GKI.273.252.2019 interwencyjne odławianie zwierząt bezdomnych stwarzających zagrożenie i podejmowaniu rannych zwierząt potrąconych      w wypadkach 36 900,00 19.12.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
131 GKI.272.16.1.2019 dostawa energii elektrycznej do Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 364 906,56 12.12.2019 ENERGA- OBRÓT Spółka Akcyjna
132 GKI.273.249.2019 dostarczenie płyt betonowych ażurowych 46 164,88 17.12.2019 BUDROMAT Kostaka  Brukowa i Galanteria Betonowa Leszek Kuprel
133 GKI.272.19.2019 odbiór odpadów komunalnych        z terenu Gminy Miejskiej Lidzbark Warm oraz utworzenia                    i prowadzenia Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1 491 558,58 31.12.2019 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
134 GKI.272.15.2019 zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ulicy Astronomów 156 205,08 11.122019 MAGIC GARDEN Sp.z o.o.

 

Wytworzył:
Ewa Stramko
(2019-01-02)
Udostępnił:
Ewa Mucha
(2019-01-08 08:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Stramko
(2020-02-12 11:59:56)

 
liczba odwiedzin: 6606463

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X