☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KOMUNIKAT

o możliwości składania uwag do oferty Stowarzyszenia „Aegrija” na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

            Oferta złożona przez Stowarzyszenie „Aegrija” spełnia warunki formalne wynikające   z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U.z 2018r. poz.450) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r.(poz.570) w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania .

            Zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe maja prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki :

1. musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;

2. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł ;

3. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

4. łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji pozarządowej nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Oferta  Stowarzyszenia  „Aegrija”  spełnia łącznie powyższe warunki.

Na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uznaje za celową realizację zadania pod nazwą: Warsztaty Capoeira i Batizado (nadawanie stopni w tejże sztuce walki i tańca) i tym samym zleca realizacje zadania przyznając dotację na dofinansowanie  w wysokości  3 500,00 zł .

Zgodnie z art.,19a ust.4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty      

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie tut. urzędu w terminie do dnia 5 marca 2019r.

 

Wytworzył:
P.Piatek
(2019-02-28)
Udostępnił:
Paweł Piatek
(2019-02-28 09:00:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Piatek
(2019-02-28 09:03:13)
 
liczba odwiedzin: 6768286

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X