☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KOMUNIKAT

o możliwości składania uwag do oferty Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Warmia” Lidzbark Warmiński na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom   i patologiom społecznym ;wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

            Oferta złożona przez  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Warmia” Lidzbark Warmiński spełnia warunki formalne wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019r. poz.688) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018r.(poz.2055) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

            Zgodnie z art.19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe maja prawo złożyć ofertę realizacji zadania publicznego, a organ wykonawczy może zlecić jego wykonanie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Muszą jednak być spełnione następujące warunki :

1. musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;

2. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł ;

3. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

4. łączna kwota środków finansowych przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji pozarządowej nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Oferta Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Warmia”  Lidzbark Warmiński spełnia łącznie powyższe warunki.

Na podstawie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego uznaje za celową realizację zadania pod nazwą: Turniej mikołajkowy i tym samym zleca realizacje zadania przyznając dotację na dofinansowanie   w wysokości  2 000,00 zł .

Zgodnie z art.,19a ust.4 w/w ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej tymczasowej siedziby Urzędu Miejskiego ul. Ratuszowa 5, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można składać w siedzibie tut. urzędu w terminie do dnia 2 grudnia 2019r.

                                                                                                                      

                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                              /-/ Jacek Wiśniowski

 

 

                  

Wytworzył:
Janina Piętka
(2019-11-25)
Udostępnił:
Adrian Piotrowicz
(2019-11-26 17:10:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2019-11-26 17:14:39)
 
liczba odwiedzin: 6768301

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X