☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2020

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

Centralny Rejestr Umów 2020

L.p.

Numer umowy

Przedmiot umowy

Kwota umowy

Data Zawarcia

Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko

1

PA.273.1.4.2020.PS

Realizacja programu podstawowego dla osób uzależnionych od alkoholu

100 zł za 1 godz    -147 godzin

02.01.2020

Elwira Apanowicz

2

PA.273.1.7.2020.PS

sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego

17 zł za 1 godz.

02.01.2020

Firma Sprzątająca - Krystyna Wielgo

3 PA.273.1.3.2020.PS udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 70 zł za 1 godz -196 godz. 02.01.2020 Irena Gorczyca
4 PA.273.1.5.2020.PS wykonanie badań i sporządzenie opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 200 zł za 1 opinię -30 opinii  w roku 02.01.2020 Irena Sołkiewicz
5 PA.273.1.1.2020.PS udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 100 zł za 1 godz - 102 godzin 02.01.2020 Kancelaria Radcy Prawnego - Leszek Sierputowicz
6 PA.273.1.2.2020.PS udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznymi członkom ich rodzin 100 zł za 1 godz. - 102 godz 02.01.2020 Jacek Sękiewicz
7 PA.273.1.10.2020.PS korzystanie z kompleksu basenów w związku z feriami zimowymi         (1 uczeń=1 godz. w strefie aktywnej plus 0,5 godz. czasu technicznego) 17 zł za 1.godz-max15.000,00 08.01.2020 Termy Warmińskie
8 PA.273.1.8.2020.PS realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu

1.200,00            za 1 mies
 

03.01.2020 Zespół Opieki Zdrowotnej
9 PA.273.1.9.2020.PS realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu 400,00 za 1 mies 03.01.2020 Zespół Opieki Zdrowotnej
10 GKI.273.264.2019 świadczenie usług utrzymania i wycinki drzewna na terenach będących własnością Gminy Miejskiej 31 850,00 15.01.2020 Greentechnica Rafał Kołodziejczak
11 PA.273.1.6.2020.PS wykonanie badań i sporządzenie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 200 zł za 1 opinię - maksymalnie 30 opinii sądowych 02.01.2020 Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz
12 GKI.273.1.2020 naprawa dróg gruntowych, nawierzchni jezdni, chodników         i schodów 33 833,76 28.01.2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
13 GKI.273.3.2.2020 dostawa materiałów budowlanych - dostawa piasku 22 140,00 28.01.2020 Jerzy Walicki ,, KRAW-WAL''
14 GKI.273.4.2.2020 wynajem koparki kołowej obrotowej wraz z obsługą 26 592,60 28.01.2020 Przedsiębiorstwo Usługowe ,, JANBAR'' s.c.  - W.Baran, M.Jankowski
15 GKI.273.4.1.2020 wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 8-13 t wraz z kierowcą 25 461,00 28.01.2020 Jerzy Walicki  ,,KRAW-WAL''
16 GKI.273.4.3.2020 wynajem żurawia samochodowego, podnośnika koszowego i młota pneumatycznego wraz z obsługą 11 477,75 28.01.2020 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,MARDOM' 'Mariusz Hermanowicz
17 PMS.273.8.2019 codzienne sprzątanie pomieszczenia poczekalni w budynku przy ul.Kolejowej 7 850,00 17.12.2019 ,,RAF-CLEAN'' Rafał Willecki
18 PMS.273.9.2019 bieżące utrzymanie,konserwacja budynku,-usługa prowadzenia i obsługi szaletu miejskiego 800,00 17.12.2019 ,,RAF-CLEAN'' Rafał Wiellecki
19 OR.273.339.2019 dostawa artykułów papierniczych i biurowych 14 899,70 07.01.2020 ,,Papirus'' Anna Żelichowska
20 OR.273.340.2019 dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek,kserokopiarek,urządzeń wielofunkcyjnych i faksów 20 606,00 07.01.2020 ,,Copia'' Rzepnicki Krzysztof
21 GKI.273.16.2020 dostawa cementu do Gminy Miejskiej Lidzbark Warm. 22 000,00 05.02.2020 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B .Adamowicz - Spółka Jawna
22 PA.273.1.11.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej  w Przedszkolu Niepublicznym ,,Puchatek" 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną - maks. 7 500,00 03.02.2020 Agnieszka Konieczek
23 PA.273.1.13.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Przedszkolu Niepublicznym ,,Akademia Uśmiechu" 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną - maks. 4.500,00 03.02.2020 Katarzyna Jakiel
24 PA.273.1.15.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej  w Przedszkolu ,,Kubuś" 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną - maks. 7 500,00 03.02.2020 Katarzyna Jakiel
25 PA.273.1.26.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej ul.Mazurska w Lidzbarku Warm. 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną - maks. 3 000,00 03.02.2020 Katarzyna Jakiel
26 PA.273.1.17.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną - maks.10 500,00 03.02.2020 Krzysztof Radke
27 PA.273.1.21.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną - maks. 9 000,00 03.02.2020 Grażyna Miros
28 PA.273.1.23.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną-maks. 7 500,00 03.02.2020 Karol Szczebiot
29 PA.273.1.18.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ZSP  Szkoły Podstawowej nr 4 50,00 zł za           1 godz.lekcyjną - maks. 7 500,00 03.02.2020 Danuta Chada
30 PA.273.1.16.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną-maks. 10 500,00 03.02.2020 Grażyna Rysik
31 GKI.273.3.1.2020 Dostawa kostek brukowych betonowych,obrzeży betonowych i krawężników betonowych 22 206,00 28.01.2020 BUDOKOP - BETON Sp.z o. o.
32 PA.273.1.24.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 50,00 zł za          1 godz. lekcyjną - maks. 9 000,00 03.02.2020 Edyta Kabała
33 PA.273.1.16.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej  w Przedszkolu ,,Piąteczka" 50,00 zł za           1 godz.lekcyjną - maks. 7 500,00 03.02.2020 Aneta Wolańska
34 PA.273.1.12.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ZSP Przedszkola nr 6 50,00 zł za           1 godz.lekcyjną - maks. 7 500,00 03.02.2020 Anna Wasilewska
35 PA.273.1.22.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 50,00 zł za           1 godz.lekcyjną - maks. 7 500,00 03.02.2020 Danuta Gogalińska
36 PA.273.1.19.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ZSP  Szkoły Podstawowej nr 4 50,00 zł za           1 godz.lekcyjną - maks. 7 500,00 03.02.2020 Dorota Miałkowska-Łysoń
37 PA.273.1.17.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej  w Przedszkolu ,,Miś'' 50,00 zł za           1 godz.lekcyjną - maks. 7 500,00 03.02.2020 Paulina Sędrowska
38 PA.273.1.20.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w ZSP  Szkoły Podstawowej nr 4 50,00 zł za           1 godz.lekcyjną - maks. 15 000,00 03.02.2020 SOULRDERS Justyna Kożurno
39 PA.273.1.25.2020.PS przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 50,00 zł za           1 godz.lekcyjną - maks. 10 500,00 03.02.2020 Bartłomiej Pacholak
40 GKI.273.18.2020 wykonywanie napraw jezdni asfaltowych znajdujących się na terenie miasta max 56 148,52 07.02.2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
41 GKI.273.12.2020 opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul.Wodnej 3 000,00 21.01.2020 Monika Bronakowska
42 GKI.273.11.2020 opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul.Polnej 3 000,00 21.01.2020 Monika Bronakowska
43 GKI.273.14.2020 opracowanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw przy ul. Orneckiej 6 000,00 21.01.2020 Monika Bronakowska
44 PA.273.1.27.2020.PS nauka pływania dzieci z przedszkoli miejskich 12 000,00 06.02.2020 Termy Warmińskie Sp.z o.o.
45 GKI.273.15.2020 kompleksowe sporządzenie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Wymiana opraw oświetleniowych" w ramach projektu pn: ,,Rozwój mobilności i transportu publicznego'' 7 992,00 05.02.2020 ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek
46 PA.273.1.28.2020.PS realizacja programu profilaktycznego dla uczniów klas szóstych i czwartych Szkół Podstawowych 8 950,00 14.02.2020 ,,Profil  Andrzej Grochowski"
47 GKI.273.125.2019 aneks nr 1/20- do umowy opracowanie zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński - 4 tereny ujęte w załączniku graficznym 9 800,00 18.02.2020 MD PROJECT  Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
48 GKI.273.58.2019 aneks nr1/20-opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lidzbark Warmiński - 5  terenów 11 000,00 18.02.2020 MD PROJECT  Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
49 GKI.272.1.2020 Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 125 695,00 03.03.2020 GREENTECHNICA Rafał Kołodziejczak
50 GKI.272.2.2020 Dostawa, sadzenie i pielęgnacja kwiatów 106 812,00 03.03.2020 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,,WRZOS"mgr inż.Dominik Czekała
51 GG.273.4.2.2020.MG wyceny nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych poza granicami administracyjnymi miasta Lidzbark Warmiński 5 684,00 24.02.2020 wycena nieruchomości - Jolanta Puszko
52 GG.273.5.2020.MG charakterystyka energetyczna lokali użytkowych i mieszkalnych oraz budynków użytkowych           i mieszkalnych 2 490,75 22.04.2020 Pracownia Projektowa J$J Spółka z o.o.
53 GG.273.4.3.2020.MG określenie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta 10 144,00 24.02.2020 Wycena nieruchomości - Jolanta Puszko
54 GG.273.21.2020.MG prace geodezyjne w granicach        i poza granicami administracyjnymi miasta 26 990,00 30.03.2020 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Andrzej Wobalis
55 GG.273.4.1.2020.MG wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta 10 010,00 24.02.2020 Wycena nieruchomości - Jolanta Puszko
56 GKI.273.56.2020 wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla planowych przystanków komunikacji miejskiej  i projektu przebudowy progów zwalniających 12 000,00 27.04.2020 Usługi Projektowe Krzysztof Pyliński
57 PZiZP.273.1.2020 opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warm. 7 400,00 12.05.2020 MD PROJECT  Pracownia Projektowa Dariusz Łaguna
58 GKI.273.72.2020 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ,,Wymiana opraw oświetleniowych w ramach projektu,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 4 305,00 26.05.2020 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
59 GKI.272.3.2020 Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu,,Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej'' 164 485,88 29.05.2020 Sławomir Kaczmarczyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe         ,, MASTER - SPARK'' Usługi Elektryczne         i Budowlane
60 JST/89/2020/00000192/00 Udzielenie długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej 2 454 354,36 01.06.2020 ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
61 GKI.273.61.2020 zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul.Wodnej 31 635,60 28.05.2020 Waldemar Nowak Zakład Stolarski
62 GKI.273.62.2020 zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul.Polnej 39 396,90 28.05.2020 Waldemar Nowak Zakład Stolarski
63 GKI.273.84.2020 świadczenie usług konserwacji i administrowania fontann 13 000,00 09.06.2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o.
64 GKI.273.73.2020 opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi i parkingu wraz  z infrastruktura techniczną na działkach nr 39/12, 39/11, 39/13 obręb 12 dla obsługi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul.Warmińskiej 52 152,00 03.06.2020 SIGMA TRANSFER Sp.z o o
65 GKI.273.69.2020 kruszenie gruzu budowlanego oraz kamienia polnego 49 040,00 27.052020 ,,VMG POLSKA"Spółka z o.o
66 GKI.273.87.2020 wymiana uszkodzonego słupa i oprawy oświetlenia ulicznego 5 265,78 25.06.2020 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
67 GKI.273.99.2020 dostawa przecinarki do betonu 4 150,00 10.07.2020 Stanisław Lisowski
68 GKI.273.56.2020 aneks nr 1 do umowy                  nr GKI.273.56.2020 - opóźnienie realizacji zadnia na skutek zaistnienia pandemii SARS COV-02 bez zmian 15.06.2020 Usługi Projektowe Krzysztof Pyliński
69 GKI.273.111.2020 dostawa zagęszczarki 4 800,00 24.07.2020 Stanisław Lisowski
70 GKI.273.116.2020 dostarczenie materiału budowy tj.piasek 9 985,14 30.07.2020 Jerzy Walicki ,, KRAW-WAL''
71 GKI.273.117.2020 wynajem koparki kołowej obrotowej wraz z obsługą 9943,32 30.07.2020 Jerzy Walicki ,, KRAW-WAL''
72 GKI.273.92.2020 opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno- Gospodarczego do roku 2030 wraz z Planem Rozwoju Uzdrowiska w Lidzbarku Warm. 28 905,00 04.08.2020 Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.w Olsztynie
73 GKI.273.98.2020 kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania:Przebudowa ulicy Polnej 8 610,00 14.08.2020 ,,VARIA'' Mariusz Iwanowicz
74 GKI.273.113.2020 kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania;Budowa infrastruktury technicznej ul.Kościuszki i ul. Pułaskiego 9 840,00 11.08.2020 ,,VARIA'' Mariusz Iwanowicz
75 GKI.273.104.2020 opracowanie dokumentacji technicznej ( bez projektu budowlanego) dla inwestycji pn:,,Budowa Pawilonu Zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową 156 580,00 14.08.2020 2S desing Pracownia Projektowa Obsługa Inwestycji Szymon Sawczyński
76 GKI.272.5.2020 przebudowa ulicy Polnej 459 889,89 18.08.2020 BUDOKOP Piotr Głodowski
77 GKI.272.6.2020 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn,,Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej -Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym". Część 1. Indywidualne doradztwo zawodowe

75,00 zł za 1godz

maks 294 godz

26.08.2020

,,INFO-BIZ" Profesjonalna Edukacja

 Mariola Wiśniewska

78 GKI.272.7.2020 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn,,Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej -Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym". Część 2. Warsztaty aktywizacji zawodowej

118,00 zł za        1 godz

maks 192 godz
26.08.2020

,,INFO-BIZ" Profesjonalna Edukacja

 Mariola Wiśniewska
79 GKI.272.8.2020 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn,,Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej -Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym". Część 3. Warsztaty z zakresu hafciarstwa i szycia

156,00 zł za        1 godz

maks 960 godz
26.08.2020 EUR CONSULTING Spółka Z O.O.
80 GKI.272.9.2020 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn,,Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej -Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym". Część 4. Warsztaty wyrobu pamiątek

81,00 zł za 1 godz

maks 960 godz
26.08.2020

,,INFO-BIZ" Profesjonalna Edukacja

 Mariola Wiśniewska
81 GKI.272.10.2020 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn,,Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej -Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym". Część 5. Szkolenie   z zakresu obsługi ruchu turystycznego

96,00 zł za 1 godz

maks 960 godz
26.08.2020

,,INFO-BIZ" Profesjonalna Edukacja

 Mariola Wiśniewska
82 GKI.272.11.2020 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn,,Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej -Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym". Część 6. Warsztaty kuchni regionalnej i,,Babki zielarki"

80,00 zł za 1 godz

maks 960 godz
26.08.2020

,,INFO-BIZ" Profesjonalna Edukacja

 Mariola Wiśniewska
83 GKI.272.12.2020 Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu pn,,Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej -Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem zawodowym". Część 7. Szkolenie utrzymanie i pielęgnacja zieleni

82,00 zł za 1 godz

maks 960 godz
26.08.2020

,,INFO-BIZ" Profesjonalna Edukacja

 Mariola Wiśniewska
84 GKI.272.13.2020 budowa infrastruktury technicznej ulicy Kościuszki i Pułaskiego 961 176,61 18.09.2020 GRAVEL SP. Z O.O.
85 GKI.272.14.2020 modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych oraz uruchomienie e-usług publicznych 503 389,80 21.09.2020 ZETO PROJEKT Sp.z o.o.
86 PAiN.273.1.32.2020.PS Korekta dla uczniów szkół ponadpodstawowych 2800,00 21.09.2020 Andrzej Grochowalski ,,Profil Andrzej Grochowalski"
87 PAiN.273.1.33.2020.PS Przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej od dnia 28.09.2020 do 04.12.2020 15 godz. tygodniowo max 17 500 zł 23.09.2020 SOULRDERS Justyna Kożurno
88 GKI.272.15.2020 rewitalizacja budynków byłego dworca kolejowego oraz budowy poczekalni w ramach projektu 3 891 809,88 13.10.2020 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,,DOMEX'' Jan Fydrych
89 GKI.273.114.2020 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu,,Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego" 43 972,50 12.10.2020 T.S.CONSULTING Tomasz Soin
90 GKI.273.134.2020 wykonanie monitoringu Szkoły Podstawowej przy ul Lipowej w ramach zadania pn: Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń - Budżet Obywatelski 34 999,51 05.10.2020 KIK Systemy Zabezpieczeń Krzysztof Gadomski
91 GKI.272.16.1.2020 Dostawa energii elektrycznej do Gminy Miejskiej 596 744,88 30.10.2020 Kogeneracja Zachód Spółka Akcyjna
92 GKI.273.143.2020 wykonanie analizy techniczno - finansowej na potrzeby wdrożenia rozwiązania techniczno - informatycznego, zwiększającego skuteczność selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy 18 900,00 28.10.2020 Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane    ,, INSPEC " SP.z o.o.
93 GKI.273.164.2020 wykonanie węzła ciepłowniczego wraz z projektem i podłączeniem do istniejącej instalacji C.O. w budynku przy ul Wyszyńskiego 18a 29 766,00 09.11.2020 RB Instal Robert Błażek
94 GKI.273.180.2020 montaż wysięgnika i oprawy oświetleniowej w celu doświetlenia przejścia dla pieszych ul.Polna 2 768,73 09.11.2020 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
95 GKI.272.5.2020 Przebudowa ul.Polnej - Aneks nr 1/2020 491 936,08 18.08.2020 BUDOKOP Piotr Głodowski
96 GKI.273.158.2020 dostarczenie płyt ażurowych 43 400,00 12.11.2020 AGAT J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz Spółka Jawna
97 GKI.273.162.2020 Przebudowa wewnętrznego odcinka kanalizacji sanitarnej przy Sp nr 4 4 508,42 09.11.2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
98 GKI.273.163.2020 Świadczenie usług utrzymania i wycinki drzew 36 940,00 18.11.2020 GREENTECHNICA Rafał Kolodziejczak
99 GKI.273.186.2020 dostarczenie i montaż trzech fabrycznie nowych dysków pamięci o pojemności 6TB każdy oraz konfiguracja urządzeń systemu monitoringu przy SP3 4563,30 19.11.2020 KIK SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ KRZYSZTOF GADOMSKI
100 GKi.273.196.2020 wynajem koparki kołowej obrotowej wraz z obsługą 7 399,68 01.12.2020 Jerzy Walicki ,, KRAW-WAL''
101 GKI.273.195.2020 wynajem samochodu samowyładawczego o ładowności 8-13 t wraz z kierowcą 7 416,90 01.12.2020 Jerzy Walicki ,, KRAW-WAL''
102 GKI.273.160.2020 dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego  do przewozu osób niepełnosprawnych 144 894,00 30.11.2020 ,,ALCAR'' SPÓŁKA Z O.O.
103 GKI.273.204.2020 dostarczenie i montaż systemu wideodomofonu w Sp.3 7 380,00 08.12.2020 TEL-DOM Dariusz Dec
104 umowa nr 010/2020/6598/UG/2802521 Umowa kompleksowa dostarczenia paliwa gazowego według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń 08.12.2020 PGNiG Obrót Detaliczny Spółka ZO.O.
105 PAiN.273.1.34.2020.PS sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowymi członków ich rodzin 17,00 zł za 1 godz 15.12.2020 ,,Ex Libro" Monika Wielgo
106 GKI 272.17.2020 całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach,drogach itp.na terenie miasta 499 101,08 16.12.2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o
107 GKI.272.18.2020 dostawa autobusów elektrycznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz aplikacji informacji pasażerskiej 4 031 940,00 18.12.2020 BUSNEX POLAND SPÓŁKA Z O.O.
108 GKI.273.182.2020 usługi pocztowe max 109 930,10 07.12.2020 Poczta Polska Spółka Akcyjna
109 GKI.273.191.2020 kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania ,,Przebudowa ulicy Kruczej" 8 610,00 11.12.2020 INWEST- BUD Mariusz Piórkowski
110 GKI.272.21.2020 Przebudowa ulicy Kruczej wykonana w ramach inwestycji: ,,Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż:drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej,telekomunikacyjnej 478 963,62 23.12.2020 ,,TECHNOMEL" Kazimierz Kozieł
111 GKI.272.20.2020 Przebudowa ulicy Milewicza wykonana w ramach inwestycji: ,,Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż:drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej,telekomunikacyjnej 316 107,67 28.12.2020 Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe,,Pyzak" Anna Pyzak
112 GKI.273.199.2020 kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania ,,Przebudowa ulicy Milewicza" 6 765,00 22.12.2020 ,,VARIA"Mariusz Iwanowicz
113 GKI.272.19.2020 odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej oraz utworzenie i prowadzenie Miejskiego Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 1 559 645,70 29.12.2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością
114 GKI.273.63.2020 Zagospodarowanie terenu przy ulicy Orneckiej-etap1 37 049 30.12.2020 GREENTECHNICA Rafał Kolodziejczak
115 GkI.273.202.2020 wykonanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego termodernizacji budynków przy ul.Dąbrowskiego 5-7,9,22 oraz ul Szwolezerów21 30 750 22.12.2020 Przedsiębiorstwo Inżynieryjne,,KELVIN" Spółką z o.o.
116 GKI.273.205.2020

Opracowanie Studium Wykonalności wdrożenia Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia

27 060,00 30.12.2020 Inicjatywalokalna.Pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
117 GKI.273.194.2020 dostarczenie i montaż trzech klawiatur strefowych,trzech czujek ruchu(dualne)oraz konfiguracja tych urządzeń z systemem alarmowym budynku Urzędu Miasta 2 806,86 04.12.2020 TOMTECH  Murawski Tomasz
118 GKI.273.73.2020 opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowej drogi i parkingu wraz  z infrastruktura techniczną na działkach nr 39/12, 39/11, 39/13 obręb 12 dla obsługi planowanej zabudowy mieszkaniowej przy ul.Warmińskiej 52 152,00 aneks nr 3/2020 zawarty w dniu 21.12.2020 SiGMA TRANSFER SP.Z O.O.
119 GKI.273.224.2020 usługa utrzymania toalety parkowej w suchej fosie przy ul. Krzywej 13 413,60 31.12.2020 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
120 GKI.273.201.2020 dostawa paliw do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego 27375,75 28.12.2020 Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
121 GKI.273.211.2020 Kontrola stanu technicznego dróg na terenie miasta i obiektów mostowych 8 093,40 15.12.2021 LECHMAN + PARTNER POLSKA SP.ZO.O.

 

Wytworzył:
Ewa Stramko
Udostępnił:
Ewa Stramko
(2020-01-02 10:14:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Stramko
(2021-03-24 11:31:11)

 
liczba odwiedzin: 6606416

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X