☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz z dnia 9 stycznia 2020 r. (ul. Poniatowskiego)

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

z dnia 9 stycznia 2020 roku

 

          Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu przeznaczonych do zbycia położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

Działka położona przy ulicy marsz. J. Piłsudskiego, oznaczona w obrębie 6 numerem 82/1 o powierzchni  50m2, zapisana w  księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014627/2.

Cena nieruchomości – 5.420,00zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) + należny podatek VAT.

Działka przeznaczona jest do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w obrębie 6 numerem ewidencyjnym 81 o powierzchni 468m2 położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. marszałka Józefa Piłsudskiego 1.

Działka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem E20MW – teren istniejącej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej – adaptowany z możliwością wprowadzenia funkcji usługowej nieuciążliwej jako uzupełniającej.

Nabyty grunt musi być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem. Nabywca zobowiązuje się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce, na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji, bez roszczeń odszkodowawczych.

Uwaga: Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) winne złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, to jest od dnia 9 stycznia 2020 roku do dnia 30 stycznia 2020 roku.

 

 

 


 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Alicja Tumińska
(2020-01-09 14:28:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Tumińska
(2020-01-09 14:31:42)
 
liczba odwiedzin: 6605913

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X