☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI ZA 2019 ROK

W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI

 

W roku 2019 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zajmowało się Konsorcjum w składzie: Lider – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim oraz Uczestnik – Remondis Olsztyn Sp. z o.o. Sp. k., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn, które zostało wyłonione w przetargu nieograniczonym.

 

Odpady komunalne selektywnie zebrane oraz zmieszane odebrane od właścicieli nieruchomości oraz pochodzące z Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) przekazywane były do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie. Odpady przekazywane były za pośrednictwem Stacji przeładunkowej w Medynach, która funkcjonuje w ramach ZGOK.

 

Zagospodarowanie odpadów odbywa się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK), gdzie występuje mechaniczno–biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych ukierunkowane na produkcję wysokiej jakości paliwa alternatywnego z odpadów. Zmieszane odpady komunalne kierowane są na linię produkcji paliwa alternatywnego umożliwiającą odzysk niektórych surowców. Z przekazanych do ZGOK 4 447,29 Mg odpadów zmieszanych 3 208,026 Mg zostało przetworzone na paliwo.

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi to przede wszystkim tworzenie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów w postaci estetycznych wiat śmietnikowych. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński w roku 2019 przeznaczyła na ten cel 179 284,95 zł. Zorganizowano również Piknik Ekologiczny, na który Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przeznaczyła kwotę 17 220,00 zł.

 

Koszty gospodarowania odpadami przedstawiały się następująco:

- odbiór i transport odpadów do Stacji przeładunkowej w Medynach + prowadzenie MPSZOK-u oraz zakup worków do selektywnej zbiórki  –  1 061 535,26 zł

- zagospodarowanie odpadów –2 354 941,34 zł

 

Liczba mieszkańców na koniec 2019 roku wynosiła 15 227. Wszyscy mieszkańcy zostali objęci systemem odbioru i zagospodarowania odpadów.

 

Ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu Lidzbarka Warmińskiego w 2019 roku:

 

Rodzaj odpadu

Ilość odpadów [Mg]

zmieszane

4 447,29

tworzywa sztuczne

257,16

szkło

195,84

papier

223,76

wielkogabarytowe

224,20

beton i gruz

74,76

żużle i popioły

141,82

elektrozbiórka

27,526

przeterminowane leki

0,43

zużyte opony

9,6

odpady biodegradowalne

409,22

 

Wytworzył:
Karolina Kozioł
Udostępnił:
Kamil Mazurowski
(2020-04-30 11:40:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Kamil Mazurowski
(2020-04-30 11:44:50)
 
liczba odwiedzin: 6606473

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X