☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Czwartek 22.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz z dnia 24 lipca 2020 r. (lokal użytkowy ul. Olsztyńska)

W  Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

z dnia 24 lipca 2020 roku

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński:

- lokal użytkowy znajdujący się w piwnicy (po dawnej kotłowni) budynku położonego przy ulicy Olsztyńskiej 1 w Lidzbarku Warmińskim z równoczesną sprzedażą udziału wynoszącego 19/100
w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntowej oznaczonej w obrębie
9 numerem ewidencyjnym 50/9 o powierzchni 0,0533 ha, ujawnionej w księdze wieczystej
nr OL1L/00014958/1.

Lokal składa się z 9 pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczenia sanitarno-higienicznego. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 248,93 m². Pomieszczenia w lokalu są różnej wysokości – od 2,20 m do
4,33 m. Lokal posiada trzy wejścia.

Cena nieruchomości lokalowej : 87.600, 00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych)

                                              

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolem „AMWa – Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej bez prawa dalszej rozbudowy z nakazem zachowania terenów zieleni izolacyjnej wokół budynku”.

Uwaga! Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami winne złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 24 lipca do 14 sierpnia 2020 r.

Wytworzył:
Justyna Bajc
Udostępnił:
Alicja Tumińska
(2020-07-24 12:35:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Alicja Tumińska
(2020-07-24 12:36:17)
 
liczba odwiedzin: 6605882

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X