☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 18.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

z dnia 20 października 2020 roku

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński:

1. Położenie nieruchomości: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: 5-114/2

3. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: OL1L/ 00014890/6

4. Powierzchnia nieruchomości: 101m2

5. Przeznaczenie w planie: E16MWU – „Teren istniejącej zabudowy usługowej i mieszkalnej. Przewiduje się przeznaczenie istniejących budynków do przebudowy lub rozbiórki i wykonania nowych budynków mieszkalno-usługowych w pierzei ulicy pomiędzy budynkami Nr.25 i Nr.29 na warunkach konserwatorskich. Teren położony jest w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej dla której obowiązują ustalenia zawarte w §4 ust.3” Uchwały Nr LIII/380/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 marca 2010 roku.

6. Forma zbycia: Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na podstawie 10-letniej umowy dzierżawy.

7. Cena nieruchomości: 8.690,00zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100). Nieruchomość zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 

 

Uwaga! Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, to jest od dnia 20 października 2020 roku do dnia 10 listopada 2020 roku.

 

Wytworzył:
Mateusz Gajewski
Udostępnił:
Mateusz Gajewski
(2020-10-20 14:01:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Mateusz Gajewski
(2020-10-20 14:04:32)
 
liczba odwiedzin: 6602786

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X