☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Grafika zawierająca herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 23.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2021

Zarządzenie Nr SE.0050.26.2015.MG
Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 lutego 2015 r.
1. Wprowadza się Centralny Rejestr Umów, zwany dalej Rejestrem, obejmujący umowy zawierane w imieniu Gminy Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim w ramach działalności Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem umów wynikających ze stosunku pracy.

Centralny Rejestr Umów 2021

L.p.

Numer umowy

Przedmiot umowy

Kwota umowy

Data Zawarcia

Strona umowy w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko

1 GKI.273.181.2020 świadczenie usług usuwania awarii konserwacji sieci kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie miasta 102 886,04 05.01.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
2 GKI.273.202.2020 świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie miasta 60 000,00 05.01.2021 Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski
3 PAiN.1.1.2021.PS Sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym 20 zł za 1 godz. 04.01.2021 ,,ExLibro" Monika Wielgo
4 PAiN.1.3.2021.PS udzielenie pomocy terapeutycznej rodzinom z problemem alkoholowym 70 zł za 1 godz. -198 godzin 04.01.2021 Irena Gorczyca
5 PAiN.1.4.2021.PS udzielenie pomocy psychologicznej rodzinom z problemem alkoholowym 100 zł za 1 godz. -148,5 godzin 04.01.2021 Elwira Apanowicz
6 PAiN.1.8.2021.PS realizacja programu terapii podstawowej dla osób uzależnionych od alkoholu

1.200,00           za 1 mies

04.01.2021 Zespół Opieki Zdrowotnej
7 PAiN.1.2.2021.PS udzielenie pomocy psychologicznej osobom z problemem narkotycznymi członkom ich rodzin 100 zł za 1 godz. - 102 godz 04.01.2021 Jacek Sękiewicz
8 PAiN.1.7.2021.PS udzielenie pomocy prawnej rodzinom z problemem alkoholowym oraz osobom doświadczającym przemocy w rodzinie 100 zł za 1 godz - 102 godzin 04.01.2021 Kancelaria Radcy Prawnego - Leszek Sierputowicz
9 PAiN.1.9.2021.PS realizacja programu terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu 400,00 za 1 mies 04.01.2021 Zespół Opieki Zdrowotnej
10 PAiN.1.5.2021.PS wykonanie badań i sporządzenie opinii sadowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 200 zł za 1 opinię -30 opinii  w roku 04.01.2021 Irena Sołkiewicz
11 PAiN.1.6.2021.PS wykonanie badań i sporządzenie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 200 zł za 1 opinię - maksymalnie 30 opinii sądowych 04.01.2021 Indywidualna Praktyka Lekarska Piotr Rusiłowicz
12 PAiN.273.1.10.2021.PS sprzątanie pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego 20 zł za 1 godz. 05.02.2021 Firma Sprzątająca - Krystyna Wielgo
13 GKI.272.1.2021 Pielęgnacja terenów zieleni miejskiej 121 800,00 11.02.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
14 GKI.272.2.2021 Dostawa, sadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych 109 207,50 11.02.2021 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy ,, Wrzos" Dominik Czekała
15 Umowa nr 290/01/2021 Korzystanie z usług w modelu chmurowym SaaS 5166,00 27.01.21 ,,Open Nexus"
16 GKI.272.2.2021 budowa instalacji fotowoltaicznej na Hali Sportowej przy ul.Polnej 36 132 717,00 12.03.2021 GM STARBUD SP.ZO.O.
17 Aneks nr 1/2021 do umowy GKI.273.211.2020 Kontrola stanu technicznego dróg na terenie miasta i obiektów mostowych 8 093,40 26.02.2021 LECHMAN + PARTNER POLSKA SP.ZO.O.
18 GKI.273.17.1.2021 Dostawa materiałów budowlanych: kostek brukowych betonowych,obrzeży i krawężników betonowych 24 105,00 19.03.2021 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
19 GKI.273.17.2.2021 Dostawa materiałów budowlanych:cementu 10 320,00 19.03.2021 AGAT - J.A. Kowalewscy i A.B.Adamowicz - Spółka Jawna
20 GKI.273.17.3.2021 Dostawa materiałów budowlanych:piasku 22 000,00 19.03.2021 ,,JAN-BAR" S.C. Baran Waldemar, Jankowski Mirosław
21 GKI.273.25.2021 wykonanie audytu w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie miasta wraz z mapą będąca elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej         w systemie GIS 27 000,00 04.03.2021 MT Consulting Kręcicki Strzelczyk Spółka Jawna
22 GKI.273.22.2.2021 Naprawa dróg gruntowych np: uzupełnienie ubytków tłuczniem,mechaniczne wyrównanie i uzupełnienie ubytków pospółką, mechaniczne odtworzenie koryta drogi lub ciągu pieszego 14 442,90 29.03.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
23 GKI.273.22.1.2021 Naprawa nawierzchni jezdni asfaltowych w rozumieniu wycięcia koniecznej do prawidłowej naprawy warstwy nawierzchni         i wykonania łaty 62 654,00 29.03.2021 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.o.o.
24 GKI.273.40.1.2021 Wynajem sprzętu budowlanego      i urządzeń wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz       z kierowcą w oparciu o ofertę stanowiącą integralna część umowy - zadanie nr 1 22 632,00 08.03.2021 Jerzy Walicki  ,,KRAW-WAL''
25 GKI.273.40.2.2021 Wynajem sprzętu budowlanego      i urządzeń wraz z obsługą oraz pojazdu samochodowego wraz       z kierowcą w oparciu o ofertę stanowiącą integralna część umowy - zadanie nr 2 26 248,20 08.03.2021 Jerzy Walicki  ,,KRAW-WAL''
26 GG.273.11.2021 JB Prace geodezyjne w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta 29 040,00 01.03.2021

Usługi Geodezyjno - Kartograficzne 

Andrzej Wobalis

27 GG.273.12.1.2021 JB Wycena i inwentaryzacja nieruchomości zabudowanych położonych w granicach administracyjnych miasta 10 688,70 11.03.2021 Usługi Techniczne Stanisław Jasiński
28 GG.273.12.2.2021 JB Określenie wartości gruntu dla terenów położonych w granicach   i poza granicami administracyjnymi miasta 12 238,50 11.03.2021 Usługi Techniczne Stanisław Jasiński
29 GG.273.10.2021 JB Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków mieszkalnych                 i użytkowych 2 200,00 24.03.2021 ASPeM  Budownictwo Specjalistyczne Przemysław Muszalski
30 GKI.273.472021 wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej oraz zapewnienie kierownictwa na czas wykonywanych robót 60 000,00 02.04.2021 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

 

Wytworzył:
Stramko Ewa
Udostępnił:
Ewa Stramko
(2021-01-05 09:15:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Stramko
(2021-04-20 11:49:01)

 
liczba odwiedzin: 6606945

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X