☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Herb URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Piątek 22.02.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja

 

Pozostałe informacje nie umieszczone na stronie BIP dotyczące Urzędu Miejskiego znajdują się na stronie internetowej: 

http://lidzbarkw.eu/urzad-miejski


Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego

http://lidzbarkw.eu/budzet-obywatelski


Ogłoszenie

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o naborze nowych wniosków do konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 -2020”, organizowanego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – edycja 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, informuje, iż do końca marca 2019 r. można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji polegającej na poprawie estetyki budynków w ramach ww. programu.

Termin złożenia wniosku: do dnia 31.03.2019r. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Regulamin konkursu wraz ze wzorem wniosku:  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu w zakładce Uchwały Rady Miejskiej:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLidzbarkuWarminskim/document/217397/Uchwa%C5%82a-XXXI_239_2016


Informacja

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że w dniach od 12 lutego do dnia 01 marca doręczane są przez pracowników Urzędu Miejskiego decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2019 rok.


Informacja

Od 1 stycznia 2019 r. zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Uprawnionym do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać się telefonicznie:
-  w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu 89 767 79 00 w godz. 8.00 - 14.00,
- w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie pod numerem telefonu 55 242 11 81 w godz. 9.00 - 12.00.
Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku:
1) w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od godz. 9.00 do godz. 13.00;
2) w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od godz. 8.30 do 12.30.


 

Informacja

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

Protokół z otwarcia ofert dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.


Informacja

Informacja dotycząca Systemu Powiadamiania Ratunkowego


Wyjaśnienia dotyczące wniosków Pana Andrzeja P. złożone w dniu 11 lipca 2018 r. na sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla zadania: Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk 51 - ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim od km około 40+075,68 do km 40+313,91 drogi krajowej nr 51".

Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-20 21:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Adrian Piotrowicz
(2019-02-19 13:34:01)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X