Informacja

Pozostałe informacje nie umieszczone na stronie BIP dotyczące Urzędu Miejskiego znajdują się na stronie internetowej: 

http://lidzbarkw.eu/urzad-miejski


Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego

http://lidzbarkw.eu/budzet-obywatelski


Platforma dająca użytkownikom wgląd w stan ich rozliczeń z urzędem, zintegrowana z systemem bankowym umożliwiająca uregulowanie należności online.

Dostęp do e-Płatności:

https://platnosci.lidzbarkw.pl


Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, pokój nr 203, jest udzielania nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Adamek
(2016-05-20 21:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Chmura
(2017-11-20 14:25:58)