Ewidencja ludności

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.) pdf
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych pdf
 • Klauzula informacyjna RODO pdf

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY  pdf

Ministerstwo Cyfryzacji:

Skutki wymeldowania z miejsca pobytu (zameldowanie a zamieszkanie - obowiązki obywatela, sankcje, co zyskujesz a co tracisz) pdf

KARTY USŁUG:

 • 1) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL pdf  UWAGA: zmiany od 1 lipca 2019 r. - Ministerstwo Cyfryzacji
 • 2) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców pdf
 • 3) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego oraz z miejsca pobytu czasowego pdf
 • 4) wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, z miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej pdf
 • 5) zameldowanie na pobyt stały oraz na pobyt czasowy pdf
 • 6) zameldowanie na pobyt stały, na pobyt czasowy w drodze decyzji administracyjnej pdf
 • 7) zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu pdf
 • 8) rejestr wyborców pdf
 • 9) rejestr danych kontaktowych pdf

 

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! pdf

      Wpisanie do rejestru wyborców pdf

 • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców pdf

 

WNIOSKI/DRUKI DO POBRANIA:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców pdf

 • wniosek o udostępnienie danych pdf

 • zgłoszenie pobytu stałego pdf

 • zgłoszenie pobytu czasowego pdf

 • zgłoszenie wyjazdu poza granice RP pdf

 • zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP pdf

 • zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego pdf

 • zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego pdf

 • PEŁNOMOCNICTWO pdf

 • wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych*/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych*/o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych* pdf

Wytworzył:
Irena Dąbrowska
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-03 21:22:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Irena
(2021-05-05 15:11:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki