Dowody osobiste

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych pdf

U W A G A !

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO pdf

NOWY e-dowód od 4 marca 2019 r. pdf

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu znajdziesz na stronie: www.edowod.gov.pl pdf

WAŻNE  INFORMACJE:

Od 1 marca 2015 roku uruchomiono Portal obywatel.gov.pl który daje dostęp do:

Utraciłeś dokumenty?  Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku!

KARTY USŁUG:

 • udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych pdf
 • udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym pdf
 • uzyskanie, wymiana i odbiór dowodu osobistego, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, zgłoszenie zawieszenia i zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym pdf
 • rejestr danych kontaktowych pdf

WNIOSKI DO POBRANIA:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego   pdf
 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego   pdf
 • formularz zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pdf
 • zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym pdf
 • zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym pdf
 • wniosek o udostępnienie danych  w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych   pdf
 • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym    pdf
 • wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych/o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych/o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych pdf
Wytworzył:
Agnieszka Piotrowska
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-03 22:10:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Dąbrowska Irena
(2021-05-07 10:14:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki