Zajęcie pasa drogowego

 

  • wniosek o zajęcie pasa drogowego    pdf    doc

 

KARTA USŁUG

 

Nazwa usługi:
 
 
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 
               Komórka organizacyjna:
 
 
 
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
 
Odpowiedzialny za usługę:
  
Ireneusz Sławiński
Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:
204,
0897678518
i.slawinski@lidzbarkwarminski.pl
Wymagane dokumenty:
 
 
1/ Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego złożony przez wnioskodawcę:
2/ Plan sytuacyjny z zaznaczonym terenem planowego zajęcia pasa drogowego.
3/ Projekt organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowych (nie dotyczy reklam i obiektów handlowych).
4/ Dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy (wypis z KRS lub wypis z EDG).
Opłaty:
opłata skarbowa; inne:
opłata za zajęcie pasa drogowego
                  (wymienić)
 
1. Opłata skarbowa:
      a) pełnomocnictwo 17,00 zł.
2.                          Opłata za zajęcie pasa drogowego:
b) opłaty naliczane wg. uchwały Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim nr Nr XXXI/252/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dla dróg miejskich stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie mista Lidzbarka Warmińskiego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2009 r. Nr 37 poz.627 )
Tryb realizacji:
 
30 dni
Tryb odwoławczy:
 
 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza , w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie
Informacje dodatkowe:
 
 
Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
Podstawa prawna:
 
 
Podstawa prawna: Art. 40 ust. 1-6, 8 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), Uchwała Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim Nr XXXI/252/09 z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dla dróg miejskich stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 21 stycznia 2009 r. Nr 37 poz. 627 ).
Opracował(a)
Ireneusz Sławiński
Data: 24.11.2009 r.
Data aktualizacji:
 
24.11.2009 r.
Zatwierdził(a)
Tadeusz Makiewicz
Data: 24.11.2009 r.
 

 

Wytworzył:
Ireneusz Sławiński
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-09 21:46:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Adamek Monika
(2016-05-10 11:30:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki