☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pozwolenie na sprzedaż drewna

  • Wniosek o sprzedaż drewna     pdf    doc

 

KARTA  USŁUG

 

Nazwa usługi i opis:

Wydanie pozwolenia na sprzedaż drewna opałowego (pochodzącego z wycinki w mieście) lub drewna pochodzącego z wiatrołomów

 Sprzedaż drewna ma na celu zaspokojenie potrzeb socjalnych mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego.

Gospodarstwu domowemu  przysługuje do 5 m przestrzennych drewna rocznie.

Ceny drewna ustalone są poniżej cen rynkowych i uwzględniają sytuację majątkową w gospodarstwie domowym

Ceny drewna są zależne od uzyskiwanego dochodu, tj w wysokościach:

1/ 40 zł/mp dla osób których  dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 500zł brutto

2/ 60 zł/mp dla osób których  dochód na 1 członka rodziny nie przekracza 1000zł brutto

3/ 80 zł/mp dla osób których  dochód na 1 członka rodziny  przekracza 1000zł brutto

 Cena drewna pochodzącego z wiatrołomów wynosi 10 zł/mp (jeżeli koszty związane z przygotowaniem drewna oraz uprzątnięcia terenu po usunięciu wiatrołomu ponosi wnioskodawca)

 Miejskie jednostki organizacyjne na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego mogą otrzymać drewno nieodpłatnie, po uprzednim złożeniu wniosku.

Komórka organizacyjna:

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Odpowiedzialny za usługę:

Elwira Borkowska

Nr pokoju:

Nr telefonu:

e-mail:

205

89 767 85 41

e.borkowska@lidzbarkwarminski.pl

Wymagane dokumenty:

 

Formularz wniosku stanowiący załącznik do niniejszej karty usług.

Wraz z następującymi załącznikami:

1/ Oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów brutto na jednego członka rodziny.

2/ potwierdzenie dokonania opłaty

Czas realizacji:

Do 30 dni.

Pozwolenie wydawane po stwierdzeniu kompletności wniosku oraz zgodności z Zarządzeniem nr SE.0050.28.2016.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14.03.2016r. oraz Zarządzeniem nr OR.0151-24/10 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22.03.2010r.

Informacje dodatkowe:

                                                     

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia.

Miejskie jednostki organizacyjne mogą otrzymywać drewno opałowe nieodpłatnie pozłożeniu stosownego wniosku.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr SE.0050.28.2016.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14.03.2016r.

Zarządzenie nr OR.0151-24/10 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22.03.2010r.

Opracował(a)

Elwira Borkowska

Data: 8.03.2013r.

Data aktualizacji:

 27.04.2016r.

Zatwierdził(a)

Tadeusz Makiewicz

Data: 8.03.2013r.

 

 

Wytworzył:
Elwira Borkowska
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-13 19:44:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2020-07-10 12:40:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646