Informacja

Uprzejmie informujemy, że od dnia 4 czerwca 2021 r. został uruchomiony serwis BIP w nowej szacie graficznej. Serwis, który Państwo aktualnie przeglądają jest stroną archiwalną.
Aktualna strona BIP Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim jest dostępna pod adresem https://bip.lidzbarkw.pl.

 

 

 

 

 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 21.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE


w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki od km 73+401,00 do km 93+148,59"

 

Do pobrania obwieszczenie


Lidzbark Warmiński, dnia 14.05.2021 r.

Informacja na temat dyżurów przedszkoli podczas przerwy wakacyjnej

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanymi na podstawie art. 8a ust.5.pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2021.195) grupa dzieci w przedszkolu wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Ponadto zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

Jak więc wynika z przywołanych dokumentów zarówno GIS jak Minister Edukacji wciąż zalecają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli: m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Oznacza to, że z dyżurów w danej placówce przedszkolnej skorzystać mogą jedynie dzieci, które do niej uczęszczają.

Pracownicy przedszkoli i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński dołożą wszelkich starań by najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogli korzystać z opieki przedszkolnej w czasie wakacyjnym.

Dyżury wakacyjne przedszkoli publicznych w Lidzbarku Warmińskim w 2021 r.:

 1. Przedszkole nr 6: 27.06-12.08.2021 (przerwa wakacyjna 16-31.08.2021)
 2. Odział Przedszkolny w SP 1: 1.-31.08.2021 (przerwa wakacyjna 4-29.07.2021)
 3. Przedszkole nr 5 „Piąteczka” - będzie pełniło dyżur wakacyjny w okresie od 1.07.2021 r. do 31.07.2021 r. (przerwa wakacyjna 1.08.2021 do 31.08.2021).

 

Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie zwrócimy się do organów prowadzących niepubliczne placówki przedszkolne funkcjonujące na terenie Lidzbarka Warmińskiego o pełnienie wakacyjnych dyżurów oraz o możliwie maksymalne wydłużenie okresu ich trwania.


Informacja

 

Od 13 maja 2021 roku w Urzędzie Miejskim wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa mieszkańców z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Interesanci zobowiązani są do zdezynfekowania rąk przed wejściem do budynku Urzędu i założenia maseczki ochronnej.

W razie zaistnienia kolejki prosimy zachować 2 metrowy dystans społeczny.

 

Urząd Miasta jest czynny

poniedziałek godz. 8.00 – 16.00

wtorek-piątek godz. 7.00 – 15.00

Kasa czynna jest do godziny 14.00


 

 


Lidzbark Warmiński, dnia 05.03.2021 r.


U W A G A !


W związku z zakończeniem remontu budynku Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 14 od dnia 17 marca 2021 r. stanowisko: dowodów osobistych i ewidencji ludności zostaje przeniesione do powyższego budynku.
W dniach: od 17 do 19 marca 2021 r. w związku z przeprowadzką, stanowiska: dowodów osobistych i ewidencji ludności, będą nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że czynności związanej ze: złożeniem wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego, zgłoszeniem utraty dowodu osobistego, zgłoszeniem zniszczenia dowodu osobistego można dokonać w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terenie Polski. Najbliższy Urząd, w którym można dokonać powyższych czynności:
Urząd Gminy, ul. Ignacego Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński


Lidzbark Warmiński, dnia 05.03.2021 r.

WAŻNA INFORMACJA

W związku z rosnącą liczbą zachorowań wśród pracowników Urzędu Miejskiego od dnia 8 marca 2021(poniedziałek) do odwołania Urząd nie obsługuje interesantów w sposób bezpośredni.

 

Wszelkie sprawy urzędowe będą załatwiane telefonicznie, mailowo oraz pocztą e-PUAP,  tel. 89 767 85 00, e-mail: um@lidzbarkw.pl 

Podania, wnioski itp. korespondencję prosimy zostawiać w skrzynkach podawczych przy Pl. Młyńskim 6 i ul. Ratuszowej 5.

 

Opłat można dokonywać wyłącznie na konta :

- płatności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji wymiarowej,

- płatności z tytułu pozostałych opłat np. skarbowej, za zajęcia pasa drogowego, dzierżaw  itp. na rachunek bankowy Urzędu nr  PL 52 1160 2202 0000 0000 6193 1458

- płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi a rachunek bankowy urzędu nr PL 61 1160 2202 0000 0003 8900 0843

 


Lidzbark Warmiński, dnia 01.03.2021 r.

 

W związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych Pracowników zachęcamy do regulowania wszystkich należności z tytułu podatków i opłat na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim tj.

 

- płatności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji wymiarowej,

- płatności z tytułu pozostałych opłat np. skarbowej, za zajęcia pasa drogowego, dzierżaw  itp. na rachunek bankowy Urzędu

nr  PL 52 1160 2202 0000 0000 6193 1458

- płatności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy urzędu nr PL 61 1160 2202 0000 0003 8900 0843


Lidzbark Warmiński, dnia 01.03.2021 r.

Informacja

 

W ZWIĄZKU Z ZACHOROWANIAMI

NA COVID-19 WŚRÓD PRACOWNIKÓW

URZĄD STANU CYWILNEGO W DNIACH

OD 01.03.2021 DO 05.03.2021

BĘDZIE NIECZYNNY

PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE ZGŁOSZENIA ZGONU.

 

W POZOSTAŁYCH SPRAWACH PROSIMY
O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR 767 85 55

W DNIU 01.03.2021 STANOWISKO DO SPRAW DOWODÓW OSOBISTYCH I EWIDENCJI LUDNOŚCI JEST NIECZYNNE

W POZOSTAŁYCH SPRAWACH PROSIMY
O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR 767 85 55

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty lub zniszczenie dowodu osobistego można dokonać w dowolnym urzędzie miasta/gminy na terenie Polski.

Najbliższy Urząd znajduje się przy
ul. Krasickiego 1 Urząd Gminy
w Lidzbarku Warmińskim


Lidzbark Warmiński, dnia 09.02.2021 r.

Informacja

Szczepienia obłożnie chorych pacjentów w domach

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 11 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

Szczepienie w domu dla konkretnych pacjentów

Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień. To tzw. pacjenci leżący.

Punty wyjazdowe uzupełniły sieć punktów populacyjnych, które mają zespoły mobilne, gotowe do szczepienia pacjentów w miejscu zamieszkania. Punkty wyjazdowe nie będą zatem zastępować zespołów mobilnych z populacyjnych punktów, a wspierać ich pracę.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie przygotowany jest transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

Sprawdź, jak skorzystać z organizowanego przez gminy specjalnego transportu na szczepienia  

 

Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 989.

Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

 

Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

 1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).
 2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.
 3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.
 4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.
 5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.
 6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.
 7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

ABC szczepień wyjazdowych

 • Zespół mobilny populacyjnego punktu szczepień – ma go stacjonarny punkt szczepień. Zespół szczepi pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają szczepienia w domu. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Jest wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień. Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
 • Transport do punktu szczepień – to specjalny transport, organizowany przez samorządy lokalne. Mogą z niego skorzystać osoby z niepełnosprawnościami i te, które nie zdołają  samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (np. ze względu na wykluczenie komunikacyjne). To bezpłatny transport z domu do punktu szczepień i z powrotem.

 


Lidzbark Warmiński, dnia 09.02.2021 r.

Konsultacje społeczne
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lidzbarka Warmińskiego do roku 2030

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lidzbarka Warmińskiego do roku 2030”, zwracamy się do Państwa z prośbą o  wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu wraz z jego załącznikami („Diagnozą społeczno-gospodarczą Lidzbarka Warmińskiego” oraz „Planem rozwoju Obszaru Ochrony Uzdrowiskowego Lidzbark Warmiński”).

 


Lidzbark Warmiński, dnia 13.01.2021 r.

Informacja

 

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, oraz  art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), Burmistrz realizuje zadanie dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Transport taki będzie przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Od dnia 15 stycznia 2021 roku uruchomiona została infolinia pod numerami: 89 767 24 97, 89 767 85 39 w celu umawiania dowozu do punktów szczepień.

Burmistrz

Lidzbarka Warmińskiego

 


Lidzbark Warmiński, dnia 11.01.2021 r.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 1. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w spawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego dnia 31.08.2020 r. otrzymała Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwane dalej dofinansowaniem ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.540.791,00 zł. Powyższe środki zgodnie z uchwałą zostaną przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe.
 2. W związku z rozstrzygnięciem ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów naboru wniosków na podstawie § 11 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Miejska Lidzbark Warmiński dnia 14.12.2020 r. otrzymała dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje inwestycji w wysokości 812.203,00 zł.

 


Lidzbark Warmiński, dnia 20.11.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2028.

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2028” w dniach od 20.11.2020 r. do  10.12.2020 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ul. Plac Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu do pobrania jako poniższy załącznik.

Wszyscy mieszkańcy Miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub drogą poczty elektronicznej na adres k.mazurowski@lidzbarkw.pl do dnia 10.12.2020 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Załącznik:

1. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lidzbark Warmiński na lata 2013-2028


 

OBWIESZCZENIE


o zgromadzeniu kompletu dokumentów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z inwestycją pt.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki". 

Do pobrania obwieszczenie

 


Lidzbark Warmiński, dnia 29.10.2020 r.

 

ZGROMADZENIE ZGŁOSZONE W TRYBIE UPROSZCZONYM

W dniu 30.10.2020 roku o godz. 17.00 na Placu Wolności w Lidzbarku Warmińskim rozpocznie się zgromadzenie organizowane przez STRAJK KOBIET.

Uczestnicy zgromadzenia będą przemieszczać się chodnikami od Placu Wolności w stronę biura poselskiego PiS ul. Piłsudskiego (przez wysoką bramę ), a następnie :

ul. Legionów

 ul. Olsztyńskiej

ul. Wiejska

ul. Mławska

ul. Orła Białego

ul. Wyszyńskiego

ul. Kajki

ul. Mikołaja Reja

ul. Prosta

Plac Wolności

 


Lidzbark Warmiński, dnia 20.10.2020 r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 28 września 2020 r. w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych w związku z inwestycją pt. :"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki".

 Lidzbark Warmiński, dnia 19.10.2020 r.

INFORMACJA

W dniu 21.10.2020r. w godzinach 10:00-15:30 odbędzie się zgromadzenie zgłoszone w trybie uproszczonym. Przewidziany jest przejazd około 100 ciągników rolniczych ul. Bartoszycka, Wyszyńskiego, Orła Białego, Zamkowa, Mławska, Kopernika, Olsztyńska.

 


 

Komunikat w sprawie kodów PKD (escape roomy)

Lidzbark Warmiński, dnia 21.08.2020 r.W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) od 1 sierpnia 2020 r., przestaje obowiązywać kod PKD 93.29. Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (nie będzie go można wybrać w CEIDG).

Zostaje podzielony na dwa kody:
93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Od 1 sierpnia 2020 r. przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek o wpis (rozpoczynający działalność gospodarczą), nie będą mogli wybrać kodu 93.29. Z – mogą wybrać natomiast 93.29.A lub 93.29.B.

Przedsiębiorcy, którzy składają wniosek o zmianę (nie ma znaczenia czego dotyczy zmiana, tj. nie musi dotyczyć kodu PKD) i posiadają we wpisie kod 93.29. Z – mogą wybrać 93.29.A lub 93.29.B.

Przedsiębiorców, którzy mają wskazany we wpisie kod 93.29.Z i nie złożą wniosku o zmianę, nadal mogą posiadać we wpisie kod 93.29.Z (nie będzie on usuwany z wpisu) ale tylko przez okres 12 m-cy (tj. do 1 sierpnia 2021 r.). Po tym terminie kod 93.29.Z nie będzie już dostępny, przy czym informujemy, że trwają prace legislacyjne nad zmianami w ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które umożliwią CEIDG automatycznie zmiany kodu 93.29.Z na 93.29.B.

Zalecamy, aby przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym kodem, w szczególności 92.29.A (m.in. escape roomy) dokonali aktualizacji danych wpisowych w zakresie PKD tj.  rodzaju działalności gospodarczej.

 

 


Informacja dotycząca przystąpienia Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński do realizacji projektu "Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"

Lidzbark Warmiński, dnia 15.07.2020 r.

logotypy UE

„Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” . Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Z przyjemnością informujemy, że dnia 09 czerwca 2020 r. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Projekt finansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

 


 

Lidzbark Warmiński, dnia 29.06.2020 r.

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 - 2020”

zorganizowanego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z §7 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, w dniu 29.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ogłoszono wyniki konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 - 2020” – edycja 2019.

Decyzją Komisji Konkursowej, zostali wyłonieni następujący laureaci:

1. Wspólnota mieszkaniowa ul. Wysokiej Bramy 18 11-100 Lidzbark Warmiński, na realizację zadania pn. Remont budynku: remont dachu, remont kominów, remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej, remont balkonów, malowanie elewacji, remont klatek schodowych, regulacja hydrauliczna instalacji c.o., uzupełnienie otulin na rurociągach c.o., wymiana instalacji elektrycznej WLZ

- nagroda w wysokości 50 000,00 zł (50 % wysokości poniesionych nakładów, nie więcej niż 100 tyś).

Projekt podczas przeprowadzonej oceny merytorycznej uzyskał 107 punktów.

2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poniatowskiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, na realizacje zadania pn. Remont budynku: remont dachu, remont kominów, remont elewacji budynku z dociepleniem ścian, malowanie elewacji, wymiana obróbek blacharskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- nagroda w wysokości 30 000,00  zł (50 % wysokości poniesionych nakładów, nie więcej niż 100 tyś).

Projekt podczas przeprowadzonej oceny merytorycznej uzyskał 89 punktów.

 

Podmioty uczestniczące w konkursie, w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, mogą składać umotywowane protesty.

 

Komisja Konkursowa

 


 

PROTOKÓŁ

ogłoszenia wyników konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 -2020” zorganizowanego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z §7 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, w dniu 29.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, ogłoszono wyniki konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 - 2020”- edycja 2019.

Prowadzący: Beata Ferek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej

 

Uczestnicy:

Nikt nie przybył na ogłoszenie wyników

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Beata Ferek

 

 


INFORMACJA

 

Zgodnie z § 7 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia programu Wieloletniego „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”, informuję, że 29 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Młyński 6, odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020” – edycja 2019.

 

 


Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020).

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Procedura naboru


 

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.57.2020.MG

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 878) zarządza się, co następuje:

§ 1.1 Do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim oraz OSIR,MOPS, ŚDS, CUW, MBP wykonujące zadania o charakterze publicznym podlegają ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w zakresie:

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782),

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.5)),

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r. poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.6));

      6.    ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

c) decyzji zezwalających na odzysk, przetwarzanie lub zbieranie odpadów lub zezwoleń na zmianę klasyfikacji odpadów na produkty uboczne na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875),

d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.7)),

e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

    7.      korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia  

             20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782 i 875);

    8.      przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym   

drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38–40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471).

 

§ 2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzonych ograniczeń innych niż określone w §1 ust.1 podejmują kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, uwzględniając konieczność bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie urzędu lub jednostki, a także poprzez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

§ 3.  Do odwołania w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, jednostkach organizacyjnych miasta wykonujący zadania o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, w wyłączeniem osób realizujących zadanie w zakresie obsługi interesantów.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr SE.0050.46.2020.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski

 


Lidzbark Warmiński, dnia 18.05.2020 r.

KOMUNIKAT
BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMII KORONAWIRUSA OBOWIĄZUJĄCEJ PODCZAS SPOTKAŃ, NARAD, RAD BUDOWY W URZĘDZIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI
1. Na terenie budynku Urzędu Miejskiego obowiązuje bezwzględny zakaz kontaktu bezpośredniego (tj. witania się poprzez podanie dłoni).
2. Zachowanie dystansu społecznego pomiędzy osobami przebywającymi w jednym pomieszczeniu/strefie powinno wynosić co najmniej  2 m.
3. Do budynku Urzędu Miejskiego dopuszcza się wchodzenie osób w maseczkach (lub chuście, przyłbicy, elemencie garderoby zakrywającym usta i nos) i zapatrzonych w rękawiczki jednorazowe (opcjonalnie długopis) po wcześniejszym ustaleniu daty i terminu wizyty/spotkania. W przypadku zgromadzenia większej ilości osób (rady budowy) wchodzą one do budynku pojedynczo. Nie wolno gromadzić się w przed wejściem do budynku i w budynku oraz przed Salą Konferencyjną Urzędu Miejskiego.
4. Każda wchodząca osoba musi poddać się sprawdzeniu temperatury ciała, sprawdzenia dokonuje pracownik (wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej).
5. Zakresy pomiaru temperatury ciała wynoszą:
a. do 37,4°C - można uczestniczyć w spotkaniach/wizytach;
b. powyżej 37,4°C - nie można uczestniczyć w spotkaniach/wizytach.
6. Po sprawdzeniu temperatury ciała, w sytuacji gdy osoba ma ją prawidłową, dezynfekuje dłonie płynem.
7. Przed wejściem do Sali Konferencyjnej każda osoba musi mieć założoną maseczkę, chustę, przyłbicę lub element garderoby zakrywający usta i nos oraz rękawice jednorazowe - wymagane jest ograniczenie do minimum dotykania powierzchni (np. przełączników, klamek i innych powierzchni narażonych).
8. Osoby podczas spotkania/narady muszą zachować dystans społeczny co najmniej 2 metry.
9. Po każdym zdjęciu rękawic (tj. wyjście do toalety) należy zdezynfekować dłonie i założyć nową parę rękawic.
10. Po zakończeniu spotkania/narady należy bezzwłocznie opuścić pojedynczo Salę Konferencyjną i budynek Urzędu Miejskiego.
11. Ustalając terminy/godziny spotkań/narad należy uwzględnić co najmniej 15 minutowe przerwy na dezynfekcję i wietrzenie pomieszczenia.
12. Sala konferencyjna/miejsce spotkania musi być dezynfekowane i wietrzone po każdym spotkaniu/naradzie.

 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski


Ogłoszenie

 

Pismo do jst. - dodatkowe wyjaśnienia działalności żłobków

Plik do pobrania (pdf)

 


 

Ogłoszenie

 

 

 

 


Ogłoszenie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wyłączyło wykonanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Interesanci mogą załatwiać sprawy indywidualnie w Urzędzie z zakresu: 

- rejestracji stanu cywilnego
- ewidencji ludności i dowodów osobistych
- administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:
a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
c) decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej,
- ochrony środowiska:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów,
c) korzystanie z wód w zakresie zgody wodnoprawnej.

Decyzją Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego wyłączone zostały ograniczenia dotyczące

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji:
- zajęcia pasa drogowego,
- umieszczenia projektowanych uzbrojeń podziemnych pod drogami gminnymi,
- wydawania pokarmu dla psów i kotów,
- procedowania umowy o dofinansowanie wymiany kotłów na urządzenia niskoemisyjne, gazowe. 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Zieleni i Zagospodarowania Przestrzennego
- zaświadczeń, wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta,
- wniosków i zmian do miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- wykupu mieszkań – podpisanie protokołu rokowań,
- przetargów – udział w przetargu, podpisanie protokołu,
- umów dzierżawy – tylko w sprawach wymagających osobistego wyjaśnienia, po wcześniejszym wezwaniu,
- uzgodnień z usługodawcami na rzecz Referatu.
Pełnomocnik Burmistrza ds. Mieszkaniowych:
- pilnych spraw z zakresu spraw mieszkaniowych.
Referat Finansowy:
- obsługi kasowej,
- podatków lokalnych, opłat dzierżawy, wieczystego użytkowania, za śmieci.
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej:
- poradnictwa psychologicznego.

Wszystkie sprawy nadal będą załatwiane
telefonicznie 89 767 85 00 w godz. 7.00-15.00 i mailowo um@lidzbarkw.pl

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski

 

Lidzbark Warmiński, dnia 26.03.2020 r.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Ze względu na konieczność przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa COVID-19, w trosce o dobro pracowników i petentów zamykam do odwołania dla interesantów Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim.

 

Jednocześnie informuję, że sprawy do Urzędu można kierować drogą elektroniczną na adres um@lidzbarkw.pl lub telefonicznie 89 767 85 00. Wnioski można również składać przez platformę e-PUAP.

Pisma, wnioski i inne dokumenty można również wrzucać do skrzynek znajdujących się w siedzibach Urzędu Miejskiego przy pl. Młyńskim 6 i ul. Ratuszowej 5 oraz w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności przy ul. Lipowej 21 na I piętrze.

 

Korespondencja będzie wyjmowana na bieżąco, a sprawy będą załatwiane według obowiązujących terminów.

Osobiście można załatwić jedynie sprawy związane z rejestracją zgonów oraz sprawy związane z wydaniem i odbiorem dowodu osobistego.

W sprawie rejestracji zgonu należy skontaktować się wcześniej z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego pod nr telefonu 89 767 85 55 lub 89 767 24 06, a w sprawie dowodów osobistych z pracownikiem ds. dowodów osobistych nr telefonu 89 767 85 25.

 

Opłat można dokonywać na konta Urzędu Miejskiego:

 • opłaty skarbowe, podatki i dzierżawy - 52 1160 2202 0000 0000 6193 1458
 • opłatę za odpady - 61 1160 2202 0000 0003 8900 0843

 

 

 

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Jacek Wiśniowski

 

 


Ogłoszenie

Komunikat z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

 


stacja-epidem

Informacja

 

W ulotce informacyjnej Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego dotyczącej pracy Urzędu Miejskiego w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego pojawił się błędny numer do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Prawidłowy numer to: 602 243 880

 


 

 

UWAGA! Działalność instytucji miejskich w związku z koronawirusem

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu imprez masowych, zamknięciu placówek edukacyjnych i kulturalnych informujemy o środkach ostrożności jakie zostały wdrożone w lidzbarskich instytucjach miejskich.

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie lidzbarskich jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i żłobki - placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca 2020 r. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.

URZĄD MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

Urząd Miasta i podległe mu jednostki pracować będą bez zmian, aczkolwiek w ograniczonym składzie osobowym wynikającym z faktu zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych. Dlatego ze względów sanitarnych i organizacyjnych apelujemy  o  ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych, w tym w Urzędzie Miasta. Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy ePUAP, korespondencyjnie oraz zasięganie wszelkich informacji telefonicznie. Ponadto odwołane zostaną wszystkie spotkania, zebrania i imprezy zewnętrzne, które miały odbyć się w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński.


Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedur znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/

Opłaty:

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Referacie Finansowym i składanie informacji/deklaracji podatkowych w związku z nabyciem/zbyciem lub zmianą sposobu użytkowania nieruchomości/obiektów budowlanych, deklaracji za odpady komunalne i innych dokumentów:

 1. Drogą pocztową na adres:  Referat Finansów Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, Plac Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński, druki informacji i deklaracji podatkowych (w formacie pdf) dostępne są pod adresem http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132221
 2. Drogą telefoniczną: 89 767 85 51, 89 767 85 10, 89 767 85 27

We wszelkich sprawach zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl
 2. na adres e-mail: um@lidzbarkw.pl


UWAGA! W pismach przesyłanych do Referatu wskazać należy identyfikator podatkowy, tj.
nr PESEL lub nr NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą .

Uwaga! Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do urzędu, wystarczy zrobić
to za pośrednictwem bankowości elektronicznej - na stronie: pz.gov.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • zgłoszenie awarii oświetlenia pod nr tel. 89 767 85 50;
 • opieka nad zwierzętami pod nr tel. 89 767 85 50;
 • umowy o udzielenie dotacji na wymianę pieca są w trakcie przygotowania, będziemy się kontaktować po 1 kwietnia 2020 r. pod nr tel. 89 767 85 50;
 • inne w zakresie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pod nr tel. 89 767 85 18.

 

Urząd Stanu Cywilnego:
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć przez profil zaufany - www.epuap.gov.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lipowa 21,
11-100 Lidzbark Warmiński. Wnioski dostępne są pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132005

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 89 767 85 55 lub na adres e-mail: usc@lidzbarkw.pl.

Obsługa Klienta:
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
•    sprawy meldunkowe - tel. 89 767 85 25
•    sprawy z zakresu dowodów osobistych - tel. 89 767 85 26
•    wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i spisu wyborców- tel. 89 767 85 25

•    wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl - tel. 89 767 85 22

Kontakt:
Prosimy o korzystanie z kontaktu z Urzędem Miasta Lidzbark Warmiński w następujący sposób:
•    mailowo na adres: um@lidzbarkw.pl
•    telefonicznie pod numerem: 89 767 85 00
•    lub z poszczególnymi komórkami - szczegółowy wykaz telefonów dostępny jest pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=630

 

JEDNOSTKI KULTURY
Wszystkie miejskie jednostki kultury: Lidzbarski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna na czas społecznej kwarantanny zawieszają działalność. W związku z tym wszystkie zaplanowane tam wydarzenia są odwołane lub przeniesione na inny termin. Nie można będzie również korzystać z księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z każdą instytucją.

 

INSTYTUCJE SPORTU:
Przez najbliższe dwa tygodnie (od 12.03 do 25.03.) działalność zawiesza OSiR we wszystkich zarządzanych obiektach, w tym w hali przy ulicy Polnej.

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI:
Przez najbliższe dwa tygodnie (od 12.03 do 25.03.) zawieszają działalność:
•    Środowiskowy Dom Samopomocy
•    Ośrodek Wsparcia Dziennego prowadzony przez MOPS.

Ponadto informuję, że Świetlice Środowiskowe, działające na terenie Miasta Lidzbark Warmiński zawiesiły swoją działalność.

Apelujemy także o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

 

 


Prośba o ograniczenie wizyt w urzędzie

Ogłoszenie

 

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego !!!!

 

W ramach działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński do niezbędnego minimum.

W miarę możliwości proszę o załatwianie spraw drogą poczty elektronicznej e-mail: um@lidzbarkw.pl, skrzynka podawcza na E-PUAP -  /2809011/skrytka

Nasi pracownicy pozostają również do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu dostępnymi na stronie internetowej http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=630.

Apeluję o rozwagę i stosowanie się do zaleceń i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

 

W trosce o Nas Wszystkich minimalizujemy ryzyko zakażenia !!!

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

 

 

 Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.34.2020.MG

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie koronawirusa.

 

          Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020  roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego zarządza, co następuje:

§ 1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa zawieszam na okres od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. następujące jednostki organizacyjne i jednostki kultury i oświaty Miasta Lidzbarka Warmińskiego:

1) Miejską Bibliotekę Publiczną,

2) Lidzbarski Dom Kultury,

3) Ośrodek Sportu i Rekreacji,

4) Środowiskowy Dom Samopomocy,

5) Referat Urzędu Miejskiego - Ośrodek Aktywizacji Zawodowej,

6) zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych,

7) Miejską Bibliotekę Pedagogiczną,

8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

9) Żłobki,

10) Kluby dziecięce.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr SE.0050.33.2020.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie koronawirusa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Ogłoszenie

plakat koronawirus

 


Ogłoszenie

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

Pobierz

 


Ogłoszenie 

INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Informacja

Zawiadomienie

 


Ogłoszenie 

OGŁOSZENIE

O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH STREF PŁATNEGO PARKOWANIA

W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

 

W dniach od 4 do 15 listopada 2019 roku prowadzone będą konsultacje społeczne dot. utworzenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Lidzbark Warmiński w ulicach: Wysokiej Bramy, Konstytucji 3-go Maja, Hożej, Prostej, Kasprowicza, Mickiewicza, Kruczej, Reja, Kajki, Plac Wolności, Ratuszowej, Milewicza. Każdy pełnoletni mieszkaniec Lidzbarka Warmińskiego będzie mógł oddać głos stawiając znak ”x” w ankiecie zawierającej pytanie „Czy jesteś za utworzeniem strefy płatnego parkowania?” na wyżej wymienionych ulicach. Ankiety będą udostępnione w siedzibie:

 • Urzędu Miasta przy ul. Plac Młyński 6 oraz Ratuszowej 5,
 • Lidzbarskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 4,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ratuszowej 4,
 • Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Oranżerii Krasickiego przy ul. Krasickiego 2,
 • w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Dębowej 3,
 • a także w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński.

Chcemy znać Państwa opinię. Zapraszamy do głosowania.

Ankieta do pobrania

 


Ogłoszenie 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z powyższym od 1 listopada 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim lub na konto :

Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim

Bank Millennium S. A.  o/Lidzbark Warmiński

61 1160 2202 0000 0003 8900 0843

 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

 


Ogłoszenie 

Rozkład jazdy autobusów na Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 roku.

Rozkład do pobrania


Ogłoszenie 

Konsultacje społeczne - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński - Wozławki

Konsultacje społeczne do pobrania

 


Ogłoszenie 

W związku z remontem budynku Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, od dnia 16 października 2019 r. stanowisko dowodów osobistych i ewidencji ludności zostaje przeniesione do budynku przy ul. Lipowej 21 w Lidzbarku Warmińskim (Urząd Stanu Cywilnego – pierwsze piętro).

W dniach 16 do 18 października 2019 r. w związku z przeprowadzką stanowiska: dowodów osobistych i ewidencji ludności, będą nieczynne.

Przepraszamy za utrudnienia.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego można składać w każdym urzędzie.

Najbliższy Urząd, w którym można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego:           

Urząd Gminy

ul. Ignacego Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

 

 


Ogłoszenie 
 
W związku z planowanym remontem budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Świętochowskiego 14 uprzejmie informujemy, że: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta, a także Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji i Referat Finansów, został przeniesiony do budynku przy ul. Plac Młyński 6 (kamienica przy amfiteatrze) i tam prosimy załatwiać sprawy związane z działalnością w/w referatów.
 
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich oraz pozostałe samodzielne stanowiska zostały przeniesione na ul. Ratuszową 5 (stary ratusz).
 
W dotychczasowym gmachu Urzędu Miejskiego przy ul. Świętochowskiego 14 do dnia 15 października 2019 roku znajduje się biuro Sekretarza Miasta, oraz Ewidencji Ludności, Dział Promocji i Straż Miejska.

Pozostałe informacje nie umieszczone na stronie BIP dotyczące Urzędu Miejskiego znajdują się na stronie internetowej: 

http://lidzbarkw.eu/urzad-miejski


Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego

http://lidzbarkw.eu/budzet-obywatelski


Ogłoszenie 

Informacja dotycząca zwrotu opłat wniesionych za usługę dochowania w grobie ziemnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim. Kliknij aby pobrać

Wniosek o zwrot nienależnie dokonanej opłaty za dochowanie w grobie ziemnym na terenie Cmentarza Komunalnego w Lidzbarku Warmińskim. Kliknij aby pobrać

 

 


INFORMACJA
 
DYŻURY
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK
W GODZ. 16.00 – 17.00
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ
 
W KAMIENICY AMFITEATRU MIEJSKIEGO PRZY UL. PLAC MŁYŃSKI 6
W SALI KONFERENCYJNEJ
 

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 22 ust. 5 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U.2019.0.631 t.j. ) podaje się do informacji publicznej, iż w dniu 27 kwietnia 2019 roku w godzinach 11.00-15.00 przy ulicy Wysokiej Bramy 1 w Lidzbarku Warmińskim odbędzie się zgromadzenie. 

 


Ogłoszenie

ZARZĄDZENIE NR SE.0050.47.2019.MG

BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński.

 

 

PRZYZNANE NAGRODY  W KONKURSIE

„Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020”

            Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017-2020” przyznaję:

1) Spółdzielni Mieszkaniowej „WARMIA”, ul. J. Poniatowskiego 18, 11-100 Lidzbark  Warmiński   (budynek ul. Legionów 1G) – 30.000

2) Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Wyszyńskiego 31, 11-100 Lidzbark Warmiński – 30.000

3) Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Hoża 2, 11-100 Lidzbark Warmiński – 26.000

4) Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Wodna 6, 11-100 Lidzbark Warmiński – 24.000

5) Wspólnocie Mieszkaniowej, ul. Warmińska 5, 11-100 Lidzbark Warmiński – 40.000

 

B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski

 


Ogłoszenie

Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego o naborze nowych wniosków do konkursu „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 -2020”, organizowanego przez Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim – edycja 2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, informuje, iż do końca marca 2019 r. można składać wnioski na dofinansowanie inwestycji polegającej na poprawie estetyki budynków w ramach ww. programu.

Termin złożenia wniosku: do dnia 31.03.2019r. Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim

Regulamin konkursu wraz ze wzorem wniosku:  Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/239/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie przyjęcia Programu Wieloletniego „Miejski Program Poprawy Estetyki Budynków na lata 2017 — 2020”, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu w zakładce Uchwały Rady Miejskiej:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLidzbarkuWarminskim/document/217397/Uchwa%C5%82a-XXXI_239_2016


Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo wraz z bonifikatą


Informacja

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że w dniach od 12 lutego do dnia 01 marca doręczane są przez pracowników Urzędu Miejskiego decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na 2019 rok.


Informacja

Od 1 stycznia 2019 r. zmiana zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Uprawnionym do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać się telefonicznie:
-  w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu 89 767 79 00 w godz. 8.00 - 14.00,
- w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie pod numerem telefonu 55 242 11 81 w godz. 9.00 - 12.00.
Kobiety w ciąży przyjmowane są poza kolejnością.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana przez radców prawnych i adwokatów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku:
1) w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim od godz. 9.00 do godz. 13.00;
2) w filii Starostwa Powiatowego w Ornecie od godz. 8.30 do 12.30.


 

Informacja

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.

Protokół z otwarcia ofert dot. naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, o numerze RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020.


Informacja

Informacja dotycząca Systemu Powiadamiania Ratunkowego


Wyjaśnienia dotyczące wniosków Pana Andrzeja P. złożone w dniu 11 lipca 2018 r. na sesji Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla zadania: Poprawa odwodnienia i trwałości korpusu drogowego dk 51 - ulica Orła Białego w Lidzbarku Warmińskim od km około 40+075,68 do km 40+313,91 drogi krajowej nr 51".

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu UPUL

Wytworzył:
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-20 21:46:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2021-07-28 10:36:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki