Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Świadczenie usług cateringu dla uczestników projektu Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej - Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w ramach Zadania nr 1 Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, Znak sprawy: OAZWiR.273.3.2020.MA

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17.02.2020 r.).pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 77 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-02-17 09:36:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zapytanie ofertowe (2).pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 426 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-28 14:42:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej.odt
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 75 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-28 14:50:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Agnieszka Żejmo-Rekść
(2020-01-28)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-28 14:42:53)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki