☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

stacja-epidem

Informacja

 

W ulotce informacyjnej Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego dotyczącej pracy Urzędu Miejskiego w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego pojawił się błędny numer do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Prawidłowy numer to: 602 243 880


Informacja

W celu monitorowania oraz wymiany informacji w związku z pandemią koronawirusa, zgodnie z Zarządzeniem Nr SE.0050.37.2020.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 marca 2020r. w sprawie powołania całodobowego dyżuru kryzysowego od dnia 18 marca do odwołania informujemy o działającym w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim telefonie alarmowym  czynnym całą dobę:

W godzinach pracy urzędu – 89 767 85 00

Poza godzinami pracy urzędu – 89 767 85 36 lub 605 501 315

 


16.03.2020

Prosimy o przesyłanie pytań na adres email: um@lidzbarkw.pl  lub telefonicznie po numerem urzędu 89 767 85 00. Pytania dotyczące koronawirusa powinny dotyczyć sytuacji w Mieście Lidzbark Warmiński.


16.03.2020

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego informuje, że
od 16 marca 2020 roku do odwołania:

 • sprawy w Urzędzie Miejskim załatwiane będą wyłącznie
  za pośrednictwem platformy ePUAP, e-maliowo oraz telefonicznie.
 • Urząd Miejski w Lidzbarku Warmiński ogranicza pracę ustalając godziny pracy się od 7:00 do 13:00.
 • Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Organizacyjny i Spaw Obywatelskich w zakresie dowodów osobistych i spraw meldunkowych przyjmował będzie interesantów w godzinach od 7:00 do 13:00
 • KASA będzie NIECZYNNA od dnia 17 marca do odwołania.

 

 


16.03.2020

Ulotka informacyjna Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego dotycząca pracy Urzędu Miejskiego w  związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego

 

Wirus COVID-19 jest nowym zagrożeniem dla naszej społeczności. Należy podjąć wszelkie działania aby jak najszybciej zatamować jego rozwój, tak by nastąpiło naturalne jego wypalenie. Jednak żadne działania służb centralnych a także lokalnych nie przyniosą pożądanych skutków bez wsparcia wszystkich obywateli. Aby podejmowane działania odniosły pożądane skutki praca Urzędu Miasta Lidzbarka Warmińskiego zostanie także ograniczona – sprawy załatwiane będą wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP, e-mailowo oraz telefonicznie.

Urząd Miasta Lidzbark Warmiński ogranicza pracę w okresie od 16 marca 2020 do odwołania, ustalając godziny pracy od 7:00 do 13:00.

Urząd Stanu Cywilnego oraz Referat Organizacyjny i Spaw Obywatelskich w zakresie dowodów osobistych i spraw meldunkowych przyjmował będzie interesantów w godzinach od 7:00 do 13:00.

KASA będzie NIECZYNNA od dnia 17 marca do odwołania.

 • W sprawach kierowanych do Urzędu można skorzystać z platformy ePUAP- /2809011/skrytka, drogą mailową na adres um@lidzbarkw.pl, oraz pod numerem telefonu  89 767 85 00
 • Numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać podatki, opłaty:
 • Podatki i dzierżawy  - nr rachunku 52 1160 2202 0000 0000 6193 1458
 • Opłatę za odpady - nr rachunku 61 1160 2202 0000 0003 8900 0843
 • W przypadku awarii należy kontaktować się pod numerem telefonu
 • Monitoring Miejski – nr tel. 89 767 85 36

 


UWAGA! Działalność instytucji miejskich w związku z koronawirusem

W związku z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu imprez masowych, zamknięciu placówek edukacyjnych i kulturalnych informujemy o środkach ostrożności jakie zostały wdrożone w lidzbarskich instytucjach miejskich.

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBKI

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie lidzbarskich jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i żłobki - placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca 2020 r. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze.

URZĄD MIASTA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

Urząd Miasta i podległe mu jednostki pracować będą bez zmian, aczkolwiek w ograniczonym składzie osobowym wynikającym z faktu zamknięcia szkół i placówek edukacyjnych. Dlatego ze względów sanitarnych i organizacyjnych apelujemy  o  ograniczenie wizyt w instytucjach publicznych, w tym w Urzędzie Miasta. Zachęcamy do załatwiania spraw za pośrednictwem platformy ePUAP, korespondencyjnie oraz zasięganie wszelkich informacji telefonicznie. Ponadto odwołane zostaną wszystkie spotkania, zebrania i imprezy zewnętrzne, które miały odbyć się w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński.


Wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedur znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/

Opłaty:

Prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Referacie Finansowym i składanie informacji/deklaracji podatkowych w związku z nabyciem/zbyciem lub zmianą sposobu użytkowania nieruchomości/obiektów budowlanych, deklaracji za odpady komunalne i innych dokumentów:

 1. Drogą pocztową na adres:  Referat Finansów Urzędu Miasta Lidzbark Warmiński, Plac Młyński 6, 11-100 Lidzbark Warmiński, druki informacji i deklaracji podatkowych (w formacie pdf) dostępne są pod adresem http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132221
 2. Drogą telefoniczną: 89 767 85 51, 89 767 85 10, 89 767 85 27

We wszelkich sprawach zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną:

 1. za pośrednictwem platformy ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl
 2. na adres e-mail: um@lidzbarkw.pl


UWAGA! W pismach przesyłanych do Referatu wskazać należy identyfikator podatkowy, tj.
nr PESEL lub nr NIP w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą .

Uwaga! Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do urzędu, wystarczy zrobić
to za pośrednictwem bankowości elektronicznej - na stronie: pz.gov.pl

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

 • zgłoszenie awarii oświetlenia pod nr tel. 89 767 85 50;
 • opieka nad zwierzętami pod nr tel. 89 767 85 50;
 • umowy o udzielenie dotacji na wymianę pieca są w trakcie przygotowania, będziemy się kontaktować po 1 kwietnia 2020 r. pod nr tel. 89 767 85 50;
 • inne w zakresie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji pod nr tel. 89 767 85 18.

 

Urząd Stanu Cywilnego:
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć przez profil zaufany - www.epuap.gov.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Lipowa 21,
11-100 Lidzbark Warmiński. Wnioski dostępne są pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=132005

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 89 767 85 55 lub na adres e-mail: usc@lidzbarkw.pl.

Obsługa Klienta:
W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
•    sprawy meldunkowe - tel. 89 767 85 25
•    sprawy z zakresu dowodów osobistych - tel. 89 767 85 26
•    wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i spisu wyborców- tel. 89 767 85 25

•    wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl - tel. 89 767 85 22

Kontakt:
Prosimy o korzystanie z kontaktu z Urzędem Miasta Lidzbark Warmiński w następujący sposób:
•    mailowo na adres: um@lidzbarkw.pl
•    telefonicznie pod numerem: 89 767 85 00
•    lub z poszczególnymi komórkami - szczegółowy wykaz telefonów dostępny jest pod adresem: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=630

 

JEDNOSTKI KULTURY
Wszystkie miejskie jednostki kultury: Lidzbarski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna na czas społecznej kwarantanny zawieszają działalność. W związku z tym wszystkie zaplanowane tam wydarzenia są odwołane lub przeniesione na inny termin. Nie można będzie również korzystać z księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z każdą instytucją.

 

INSTYTUCJE SPORTU:
Przez najbliższe dwa tygodnie (od 12.03 do 25.03.) działalność zawiesza OSiR we wszystkich zarządzanych obiektach, w tym w hali przy ulicy Polnej.

 

POZOSTAŁE PLACÓWKI:
Przez najbliższe dwa tygodnie (od 12.03 do 25.03.) zawieszają działalność:
•    Środowiskowy Dom Samopomocy
•    Ośrodek Wsparcia Dziennego prowadzony przez MOPS.

Ponadto informuję, że Świetlice Środowiskowe, działające na terenie Miasta Lidzbark Warmiński zawiesiły swoją działalność.

Apelujemy także o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

 

 


13.03.2020

Komunikat w sprawie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński

 


12.03.2020

Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego !!!!

 

W ramach działań profilaktycznych, mających na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta Lidzbark Warmiński do niezbędnego minimum.

W miarę możliwości proszę o załatwianie spraw drogą poczty elektronicznej e-mail: um@lidzbarkw.pl, skrzynka podawcza na E-PUAP -  /2809011/skrytka

Nasi pracownicy pozostają również do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu dostępnymi na stronie internetowej http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/public/?id=630.

Apeluję o rozwagę i stosowanie się do zaleceń i komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

 

W trosce o Nas Wszystkich minimalizujemy ryzyko zakażenia !!!

Burmistrz

Jacek Wiśniowski

 

 


 

12.03.2020

Polecenie wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 12 marca 2020

Zarządzenie nr 89 wojewody warmińsko-mazurskiego z dnia 11 marca 2020 w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Zarządzenie nr SE.0050.34.2020.MG Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 marca 2020 w sprawie koronawirusa

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2020-03-12 08:23:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2020-03-19 15:05:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646