Zgodnie z art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) przedstawia się mieszkańcom Raport o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński za 2019 rok.

Ze względu na epidemię wirusem SARS-CoV-2 przyjęcie Raportu i udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania będzie poprzedzone pisemną debatą publiczną. W debacie nad Raportem mieszkańcy mogą zgłosić pisemne zapytania, uwagi poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Pisemne zapytania, uwagi powinny być składane Przewodniczącej Rady Miejskiej najpóźniej, w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja.

 

Raport o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński za 2019 rok.

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2020-05-11 10:58:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2020-05-11 11:00:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki