Zgodnie z art. 28 a.a. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019r. poz. 506/ przestawia się mieszkańcom Raport o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

 

Przyjęcie Raportu i udzielenie Burmistrzowi Wotum Zaufania musi być poprzedzone debatą publiczną. W debacie nad Raportem mieszkańcy mogą zabrać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne  zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia powinny być składane najpóźniej, w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

 

Raport o stanie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński za 2018 rok.

 

Wytworzył:
Ewa Kępińska
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2020-05-11 11:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2020-05-11 11:04:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki