Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa infrastruktury technicznej ulic Kościuszki i Pułaskiego w Lidzbarku Warmińskim, znak sprawy: GKI.271.16.2020

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 482 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-13 16:07:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-13 16:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 308 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-13 16:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 12 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 545 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-13 16:07:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 127 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2020-09-03 12:06:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytania i wyjaśnienia nr 1 + rys. nr 1 - Sytuacja + Uszczegółowienie zakresu.zip
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 18 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-22 13:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytania i wyjaśnienia nr 2 + obowiązujący przedmiar robót + skany decyzji, warunków i uzgodnień.zip
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 30 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-22 15:18:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 13 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 95 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-13 16:07:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 14 - załącznik graficzny (zakres wyłączony z realizacji).pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-13 16:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - Informacje z otwarcia ofert.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 136 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-29 14:59:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa.zip
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 30 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-13 16:07:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
L. Szostak
(2020-07-13)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-13 16:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki