Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa infrastruktury technicznej ulicy Kościuszki i Pułaskiego w Lidzbarku Warmińskim, znak sprawy: GKI.273.113.2020

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe .pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 472 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-27 15:20:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej .doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 178 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-27 15:20:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 71 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-08-06 12:08:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Anna Jasiun
(2020-07-27)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-07-27 15:20:27)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki