☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej z przeznaczeniem pod uprawy warzywnicze i sadownicze

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONEJ

NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI Z PRZEZNACZENIEM POD UPRAWY WARZYWNICZE I SADOWNICZE

 

Część działki gruntu położonej przy ul. Bartoszyckiej oznaczonej w obrębie 12 numerem 2/12 o powierzchni 210m2

Cena wywoławcza powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia: 52,50zł (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 50/100).

Wysokość wadium wynosi: 10,00zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM UL. RATUSZOWA 5

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 12 października 2020 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet opłaty za dzierżawę gruntu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Z uczestnikiem, który przetarg wygra zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres 1 roku.

Cena osiągnięta w przetargu jest opłatą roczną z tytułu dzierżawy, płatną w dniu podpisania umowy dzierżawy.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, tel. 89 7678513.

 

Lidzbark Warmiński, dnia 10 września 2020 roku.

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Tumińska Alicja
(2020-09-14 14:01:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Tumińska Alicja
(2020-09-14 14:04:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646