Projekt grantowy „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”.


plakat warsztaty


 konsultacje art. gazeta


plakat grant


 

 


ZARZĄDZENIA i UCHWAŁY (PDF)

 


Lidzbark Warmiński, dnia 15.07.2020 r.

 

Z przyjemnością informujemy, że dnia 09 czerwca 2020 r. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.

Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  Serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński położonych przy ul. Olsztyńskiej i ul. Krzywej (2 tereny).

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji projektu grantowego: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Temat konsultacji:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński położnych przy ul. Olsztyńskiej i ul. Krzywej (2 tereny).

Obszarem konsultacji są tereny o łącznej pow. około 46,4 ha położone przy ul. Olsztyńskiej i ul. Krzywej (2 tereny).

Tereny objęte projektem planu miejscowego to: Tereny obiektów przemysłowych, składów i magazynów, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej oraz tereny komunikacji i zieleni urządzonej.

 

Cele przeprowadzenia konsultacji:

  • wzrost zainteresowania mieszkańców Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński procesem konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • wzrost poziomu zrozumienia zmian zaproponowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ich wpływu na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planistycznych poprzez informowanie mieszkańców w sposób ogólnodostępny (w języku nietechnicznym) i przekonujący,
  • przekazanie informacji dotyczących realizacji polityki przestrzennej w Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński w sposób obiektywny i profesjonalny,
  • dotarcie do jak najszerszego grona osób zainteresowanych, których dotyczy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • zebranie opinii, uwag, wniosków mieszkańców.

W ramach konsultacji:

  • zostanie przeprowadzona metoda konsultacji elektronicznych (E-konsultacje) polegająca na wyrażeniu opinii przez odbiorców konsultacji poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej w Internecie,
  • w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Młyński 6 odbędzie się spotkanie grup (zespołów) roboczych w tym zespołów eksperckich w formie warsztatów z udziałem eksperta, polegające na opracowywaniu raportów w tym, np. map konfliktów i zagrożeń wynikających z zastosowania danego rozwiązania planistycznego na konsultowanym obszarze.
  • tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Młyński 6 odbędzie się debata publiczna z udziałem eksperta nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

 


 

logo projekt WER

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2020-11-15 21:22:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2021-03-26 14:49:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki