Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa ulicy Kruczej wykonywana w ramach inwestycji: ?Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż: drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, telekomunikacyjnej, znak sprawy: GKI.273.191.2020

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe .pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 566 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-11-24 14:46:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej .doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 225 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-11-24 14:46:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 96 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-12-08 13:59:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Anna Jasiun
(2020-11-24)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-11-24 14:46:39)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki