☰ Menu
URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Lidzbark Warmiński, dnia 29 stycznia 2021 roku

 

 

ODWOŁANIE PRZETARGU

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

ODWOŁUJE

 

trzeci ustny przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej  w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej oznaczonej w obrębie 1 numerem 13/84 o powierzchni 12044m2, zapisanej w KW Nr OL1L/00021233/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 1990 ze zm.) odwołuję ogłoszony trzeci przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej  w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej oznaczonej w obrębie 1 numerem  13/84 o powierzchni 12044m2, zapisanej w KW Nr OL1L/00021233/5.

Przetarg ogłoszony jest na dzień 10 lutego 2021 roku na godzinę 1000 i miał się odbyć w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Ratuszowej 5 w Lidzbarku Warmińskim.

 

Przyczyną odwołania przetargu jest złożenie przez Agat J.A. Kowalewscy i A.B. Adamowicz pozwu przeciwko Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński o zobowiązanie Gminy do złożenia oświadczenia o  oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Olsztyńskiej oznaczonej numerem 1-13/84, KW OL1L/00021233/5.

 

Wpłacone wadia zostaną natychmiast zwrócone.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Ratuszowa nr 5, pok. nr 5, tel. 89 7678513 w godzinach 800-1500.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Lidzbark Warmiński ul. Ratuszowa 5, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta: http://lidzbarkw-um.bip-wm.pl/ oraz http://lidzbarkw.eu/urzad-miejski

 

 

Wytworzył:
Agnieszka Kołosewicz
Udostępnił:
Gajewski Mateusz
(2021-01-29 14:00:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Gajewski Mateusz
(2021-01-29 14:01:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 521646