Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ogłasza rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku w zakresie: Wsparcie placówek (świetlic) opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych realizujących programy profilaktyczne oraz socjoterapeutyczne dla dzieci.

Wyniki otwartego konkursu ofert (PDF)

Wytworzył:
Kamil Onyszk
(2021-03-19)
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2021-03-26 20:58:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2021-03-26 21:01:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki