Uchwały z Sesji Nr XXXII Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 9 marca 2005 r.


Uchwały z Sesji Nr XXXII Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 9 marca 2005 r.

1. Uchwała Nr XXXII/194/05  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/183/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 03 stycznia 2005 r w sprawie uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński zgłoszonych wniosków i uwag w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński

2. Uchwała Nr XXXII/195/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.

Załączniki do uchwały Nr XXXII/195/05: 

 1. rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny Nr.1 z podziałem na jednostki strukturalne A B C D E F oraz orientacji w skali 1:10.000 stanowiącej załącznik Nr.2.

  Do pobrania pliki rysunku planu w skali 1:1000 zapisane w formacie dwg, spakowane programem zip.
  Bezpłatny program do dekompresji plików spakowanych metodą ZIP można pobrać z pod adresu
  http://www.7zip.org
  Bezpłatny program do przeglądania plików DWG - "Bentley View" można pobrać ze strony http://www.bentley.com
  http://www.bentley.com/en-US/Products/Bentley+View/Overview.htm

  Jednostka A (plik w formacie dwg - skompresowany zip)

  Jednostka B (plik w formacie dwg - skompresowany zip - 4,3 MB)

  Jednostka C (plik w formacie dwg - skompresowany zip - 6,8 MB)

  Jednostka D (plik w formacie dwg - skompresowany zip - 3,7 MB)

  Jednostka E1 (plik w formacie dwg - skompresowany zip - 3,1 MB)

  Jednostka E2 (plik w formacie dwg - skompresowany zip - 3,5 MB)

  Jednostka E3 (plik w formacie dwg - skompresowany zip)

  Jednostka F (plik w formacie dwg - skompresowany zip - 2,9 MB)

  Orientacja w skali 1:10000 (plik w formacie dwg - skompresowany zip - 1,5 MB)

 2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiące załącznik Nr. 3 do uchwały 
      1)
  Uchwała Nr XXVIII/179/04 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 grudnia 2004r w sprawie uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński zgłoszonych wniosków i uwag w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński.
  (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/179/04)
      2) Uchwała Nr XXIX/183/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 03 stycznia 2005 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński zgłoszonych wniosków i uwag w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński 
      3) Uchwała Nr XXXII/194/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 09 marca 2005r w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/183/05 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 03 stycznia 2005 r w sprawie uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński zgłoszonych wniosków i uwag w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński
 3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiący załącznik Nr. 4 do uchwały.
 4. stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński stanowiący załącznik Nr. 5 do uchwały.

   

Wytworzył:
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2005-03-21 08:07:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymukowicz Krystian
(2005-08-11 09:14:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki