WMSSE w Lidzbarku Warmińskim - Warunki

 

WMSSE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM - WARUNKI

 

Inwestor działający w Strefie i korzystający z pomocy publicznej powinien:

  • uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy;
  • ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości nie mniej niż 100 tys. Euro;
  • prowadzić działalność gospodarczą na terenie Strefy przez okres co najmniej 5 lat;
  • zachować utworzone miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat.
Wytworzył:
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2005-08-26 09:33:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymukowicz Krystian
(2005-08-26 09:42:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki