Indeks zarządzeń - rok 2005

1. Zarządzenie Nr OR.0154-1/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w przy ul. Szkolnej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim.

2. Zarządzenie Nr OR.0154-2/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w m. Lidzbark Warmiński w 2005r.

3. Zarządzenie Nr OR.0154-3/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

4. Zarządzenie Nr OR.0154-4/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

5. Zarządzenie Nr OR.0154-5/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

6. Zarządzenie Nr OR.0154-6/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji do wdrażania i monitorowania Programu „Bezpieczna Warmia i Mazury”

7. Zarządzenie Nr OR.0154-7/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

8. Zarządzenie Nr OR.0154-8/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

9. Zarządzenie Nr OR.0154-9/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego

10. Zarządzenie Nr OR.0154-10/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

11. Zarządzenie Nr OR.0154-11/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

12. Zarządzenie Nr OR.0154-12/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

13. Zarządzenie Nr OR.0154-13/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

14. Zarządzenie Nr OR.0154-14/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

15. Zarządzenie Nr OR.0154-15/05 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 lutego 2005 r. w spawie opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych.

16. Zarządzenie Nr OR.0154-16/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

17. Zarządzenie Nr OR.0154-17/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

18. Zarządzenie Nr OR.0154-18/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia na nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lidzbarku Warmińskim

19. Zarządzenie Nr OR.0154-19/05 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia w spawie opłat za usługi na terenie cmentarzy komunalnych.

20. Zarządzenie Nr OR.0154-20/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 marca 2005 r. W sprawie zmiany Zarządzenia OR.0154-175/2004 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntu komunalnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2005 roku.

21. Zarządzenie Nr OR.0154-21/05 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do opracowania projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych.

22. Zarządzenie Nr OR.0154-22/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

23. Zarządzenie Nr OR.0154-23/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

24. Zarządzenie Nr OR.0154-24/05 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania zespołu do spraw rewitalizacji miasta.

25. Zarządzenie Nr OR.0154-25/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

26. Zarządzenie Nr OR.0154-26/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 marca 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

27. Zarządzenie Nr OR.0154-27/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji do spraw rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia na nabycie udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lidzbarku Warmińskim

28. Zarządzenie Nr OR.0154-28/05 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w związku z pogrzebem Ojca Świętego.

29. Zarządzenie Nr OR.0154-29/05 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie wykorzystania 8 kwietnia 2005 r. jako dnia wolnego od pracy oraz zajęć szkolnych

30. Zarządzenie Nr OR.0154-30/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

31. Zarządzenie Nr OR.0154-31/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2005/2006.

32. Zarządzenie NR OR.0154-32/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.

33. Zarządzenie Nr OR.0154-33/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z hali sportowo-widowiskowej, wysokości bonifikat jak również przypadków w jakich można zwolnić z opłat korzystających z hali sportowo-widowiskowej.

34. Zarządzenie Nr OR.0154-34/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia Ośrodka Wypoczynkowego w Kłębowie od dotychczasowego administratora Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lidzbarku Warmińskim w związku z wygaśnięciem umowy na administrowanie oraz przekazania Ośrodka Wypoczynkowego w Kłębowie dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lidzbarku Warmińskim w celu zarządzania nieruchomością.

35. Zarządzenie Nr OR.0154-35/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

36. Zarządzenie Nr OR.0154-36/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

37. Zarządzenie Nr OR.0154-37/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0154-7/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

38. Zarządzenie Nr OR.0154-38/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

39. Zarządzenie Nr OR.0154-39/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

40. Zarządzenie Nr OR.0154-40/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

41. Zarządzenie Nr OR.0154-41/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 maja 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

42. Zarządzenie Nr OR.0154-42/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 maja 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

43. Zarządzenie Nr OR.0154-43/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

44. Zarządzenie Nr OR.0154-44/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 maja 2005r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim

45. Zarządzenie Nr OR.0154-45/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli odnośnie spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących użytkowania strzelnicy miejskiej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Olsztyńskiej.

46. Zarządzenie Nr OR.0154-46/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 maja 2005 r.  sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących  własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

47. Zarządzenie Nr OR.0154-47/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 maja 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

48. Zarządzenie Nr OR.0154-48/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

49. Zarządzenie Nr OR.0154-49/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 maja 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

50. Zarządzenie Nr OR.0154-50/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

51. Zarządzenie Nr OR.0154-51/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie: sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

52. Zarządzenie Nr OR.0154-52/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

53. Zarządzenie NR OR.0154-53/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy.

54. Zarządzenie Nr OR.0154-54/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego

55. Zarządzenie Nr OR.0154-55/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 07 czerwca 2005  r.w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

56. Zarządzenie Nr OR.0154-56/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Ewy Malich

57. Zarządzenie Nr OR.0154-57/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Sylwii Pieczykolan

58. Zarządzenie Nr OR.0154-58/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Księdza Bogdana Sytczyka

59. Zarządzenie Nr OR.0154-59/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Wioletty Zielińskiej

60. Zarządzenie Nr OR.0154-60/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2005r. sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Wiesława Nowosielskiego

61. Zarządzenie Nr OR.0154-61/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

62. Zarządzenie Nr 0R.0154-62/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego.

63. Zarządzenie Nr OR.0154-63/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Lipowej nr 13 w Lidzbarku Warmińskim.

64. Zarządzenie Nr OR.0154-64/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

65. Zarządzenie Nr OR.0154-65/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne i w celu wybrakowania dokumentów kwalifikujących się do zniszczenia.

66. Zarządzenie Nr OR.0154-66/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

67. Zarządzenie Nr OR.0154-67/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

68. Zarządzenie Nr OR.0154-68/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2005r.

69. Zarządzenie Nr OR.0154-69/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

70. Zarządzenie Nr OR.0154-70/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

71. Zarządzenie Nr OR.0154-71/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 lipca 2005 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego

72. Zarządzenie Nr OR.0154-72/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 r.

73. Zarządzenie Nr OR.0154-73/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego

74. Zarządzenie Nr OR.0154-74/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego

75. Zarządzenie Nr OR.0154-75/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 sierpnia 2005 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego

76. Zarządzenie Nr OR.0154-76/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 09 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

77. Zarządzenie Nr OR.0154-77/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 09 sierpnia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

78. Zarządzenie Nr OR.0154-78/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2005r.

79. Zarządzenie Nr OR.0154-79/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 sierpnia 2005 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.

80. Zarządzenie Nr OR.0154-80/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komendanta Straży Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim

81. Zarządzenie Nr OR.0154-81/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

82. Zarządzenie Nr OR.0154-82/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

83. Zarządzenie Nr OR.0154-83/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

84. Zarządzenie Nr OR.0154-84/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2005r.

85. Zarządzenie Nr OR.0154-85/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/02 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw miasta Lidzbarka Warmińskiego w imieniu Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi.

86. Zarządzenie Nr OR.0154-86/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

87. Zarządzenie Nr OR.0154-87/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

88. Zarządzenie Nr OR.0154-88/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 1 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie zaliczek alimentacyjnych a także do wydawania decyzji w tych sprawach.

89. Zarządzenie Nr OR.0154-89/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 września 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

90. Zarządzenie Nr OR.0154-90/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 września 2005r. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

91. Zarządzenie Nr OR.0154-91/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

92. Zarządzenie Nr OR.0154-92/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 września 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0154-33/04 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Kłębowie

93. Zarządzenie Nr OR.0154-93/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

94. Zarządzenie Nr.OR.0154-94/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego.

95. Zarządzenie Nr.OR.0154-95/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie: sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej.

96. Zarządzenie Nr OR.0154-96/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 września 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem gruntu komunalnego w Ośrodku Wypoczynkowym w Kłębowie, obowiązujących na podstawie umów zawartych od dnia 15 września 2005 roku

97. Zarządzenie Nr OR.0154-97/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r.

98. Zarządzenie Nr OR.0154-98/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  28 września 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

99. Zarządzenie Nr OR.0154-99/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

100. Zarządzenie Nr OR.0154-100/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 września 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

101. Zarządzenie Nr OR.0154-101/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki FSO WARSZAWA POLONEZ CARO, rok produkcji 1996, numer rejestracyjny OLP 7878

102. Zarządzenie Nr OR.0154-102/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji alimentacyjnych w tych sprawach.

103. Zarządzenie Nr OR.0154-103/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

104. Zarządzenie Nr OR.0154-104/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 października 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

105. Zarządzenie Nr OR.0154-105/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 października 2005r. w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

106. Zarządzenie Nr OR.0154-106/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 października 2005r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

107. Zarządzenie Nr OR.0154-107/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 października 2005 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2005r.

108. Zarządzenie Nr OR.0154-108/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 października 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

109. Zarządzenie Nr OR.0154-109/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 października 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

110. Zarządzenie Nr OR.0154-110/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

111. Zarządzenie Nr OR.0154-111/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

112. Zarządzenie Nr OR.0154-112/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

113. Zarządzenie Nr OR.0154-113/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

114. Zarządzenie Nr OR.0154-114/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

115. Zarządzenie Nr OR.0154-115/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 listopada 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Nr OR.0154-49/05 z dnia 17 maja 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

116. Zarządzenie Nr OR.0154-116/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 08 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2005r.

117. Zarządzenie Nr OR.0154-117/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

118. Zarządzenie Nr OR.0154-118/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2006.

119. Zarządzenie Nr OR.0154-119/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie miasta.

120. Zarządzenie Nr OR.0154-120/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

121. Zarządzenie Nr OR.0154-121/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2005r.

122. Zarządzenie Nr OR.0154-122/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

123. Zarządzenie Nr OR.0154-123/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

124. Zarządzenie Nr OR.0154-124/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych.

125. Błąd w numeracji zarządzeń.

126. Zarządzenie Nr OR.0154-126/05 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2005r.

127. Zarządzenie Nr OR.0154-127/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie powołania zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Lidzbark Warmiński w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

128. Zarządzenie Nr OR.0154-128/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

129. Zarządzenie Nr OR.0154-129/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

130. Zarządzenie Nr OR.0154-130/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem gruntu komunalnego obowiązujących od dnia 1 stycznia 2006 r.

131. Zarządzenie Nr OR.0154-131/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokości i sposobu ustalania opłat jakie obowiązany jest uiszczać najemca gruntu na rzecz administratora Ośrodka Wypoczynkowego w Kłębowie.

132. Zarządzenie Nr OR.0154-132/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

 

Wytworzył:
Krystian Szymukowicz
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2005-09-29 14:28:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymukowicz Krystian
(2006-02-09 07:59:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki