Uchwały z Sesji Nr XL Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2005 r.

Uchwały z Sesji nr XL Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2005 r.:

 1. Uchwała Nr XL/230/05 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
 2. Uchwała Nr XL/231/05 w sprawie zmina w budżecie miasta na 2005 r.
  Załącznik Nr 1
  Załącznik Nr 2
  Załącznik Nr 3
  Załącznik Nr 4
  Załącznik Nr 5
 3. Uchwała Nr XL/232/05 w sprawie zmiany uchwały określającej zasady gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 4. Uchwała Nr XL/233/05 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.
 5. Uchwała Nr XL/234/05 w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na nieruchomość gruntową będącą współwłasnością spółki cywilnej.
 6. Uchwała Nr XL/235/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Lidzbarku Warmińskim.
 7. Uchwała Nr XL/236/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Konarskiego w Lidzbarku Warmińskim.
 8. Uchwała Nr XL/237/05 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Lidzbarku Warmińskim.
 9. Uchwała Nr XL/238/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Lidzbarku Warmińskim.
 10. Uchwała Nr XL/239/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Lidzbarku Warmińskim.
 11. Uchwała Nr XL/240/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Karola Szymanowskiego w Lidzbarku Warmińskim.
 12. Uchwała Nr XL/241/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim.
 13. Uchwała Nr XL/242/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński.
 14. Uchwała Nr XL/243/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej przy ulicy Szkolnej w Lidzbarku Warmińskim.
Wytworzył:
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2005-10-17 14:38:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmura Paweł
(2016-07-12 12:57:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki