Indeks zarządzeń - rok 2006

1. Zarządzenie Nr OR.0154-1/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

2. Zarządzenie Nr OR.0154-2/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu z równoczesną sprzedażą garażu położonego przy ul. Lipowej w Lidzbarku Warmińskim.

3. Zarządzenie Nr OR.0154-3/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

4. Zarządzenie Nr OR 0154-4/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komitetu obchodów Jubileuszu 700-lecia Lidzbarka Warmińskiego.

5. Zarządzenie Nr OR.0154-5/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w m. Lidzbark Warmiński w 2006 r.

6. Zarządzenie Nr OR.0154-6/2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

7. Zarządzenie Nr OR.0154-7/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

8. Zarządzenie Nr OR. 0154-8/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 07 luty 2006 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

9. Zarządzenie Nr OR.0154-9/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

10. Zarządzenie Nr OR.0154-10/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Nr OR.0154/1/2005 z dnia 4 stycznia 2005r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Szkolnej nr 1 w Lidzbarku Warmińskim.

11. Zarządzenie Nr OR.0154-11/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu położonej przy ul. Warmińskiej 3 w Lidzbarku Warmińskim .

12. Zarządzenie Nr OR.0154-12/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu położonej przy ul. Kresowej 2a w Lidzbarku Warmińskim .

13. Zarządzenie Nr OR.0154-13/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania tytułu Przyjaciela Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

14. Zarządzenie Nr OR.0154-14/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie nabycia budynku administracyjnego z równoczesnym nabyciem użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14

15. Zarządzenie Nr OR.0154-15/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Lidzbark Warmiński.

16. Zarządzenie Nr OR. 0154-15/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Ignacego Paderewskiego.

17. Zarządzenie Nr OR.0154-16/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warm. z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2005 r.

18. Zarządzenie Nr OR.0154-17/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

19. Zarządzenie Nr OR.0154-18/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

20. Zarządzenie Nr OR.0154-19/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 25 w Lidzbarku Warmińskim.

21. Zarządzenie Nr OR.0154-20/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej przy ul. Adama Mickiewicza nr 9 w Lidzbarku Warmińskim . Zarządzenie Nr OR.0154-21/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

22. Zarządzenie Nr OR.0154-21/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

23. Zarządzenie Nr OR.0154-22/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

24. Zarządzenie Nr OR.0154-23/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Or.0154-1/2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 stycznia 2006 r. oraz Zarządzenia OR.0154-18/2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 kwietnia 2006r.

25. Zarządzenie Nr OR.0154-24/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

26. Zarządzenie Nr OR.0154-25/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 kwietnia 2006r. w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego

27. Zarządzenie Nr OR.0154-26/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2006/2007.

28. Zarządzenie Nr OR.0154-27/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 r.

29. Zarządzenie Nr OR.0154-28/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

30. Zarządzenie Nr OR.0154-29/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 08 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

31. Zarządzenie Nr OR.0154-30/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie utrzymania porządku czystości na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

32. Zarządzenie Nr OR.0154-31/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 maja 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Szkolnej 2 w Lidzbarku Warmińskim.

33. Zarządzenie Nr OR.0154-32/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 maja 2006r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Polnej 36 w Lidzbarku Warmińskim.

34. Zarządzenie Nr OR.0154-33/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 2.

35. Zarządzenie Nr OR.0154-34/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej 36.

36. Zarządzenie Nr OR.0154-35/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szkolnej 2.

37. Zarządzenie Nr OR.0154-36/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Polnej 36.

38. Zarządzenie Nr OR.0154-37/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Nr 74/2003 z dnia 21 października 2003r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

39. Zarządzenie Nr OR.0154-38/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 maja 2006r. w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Świętochowskiego 14, od Banku Millennium S. A. w Warszawie.

40. Zarządzenie Nr Or.0154-39/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie: rozwiązania umowy prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych na terenie miasta Lidzbark Warmiński.

41. Zarządzenie Nr OR.0154-40/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w związku z wizytą Papieża Benedykta XVI.

42. Zarządzenie Nr OR.0154-41/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wykorzystania 26 maja 2006 r. jako dnia wolnego od pracy i zajęć szkolnych.

43. Zarządzenie Nr OR.0154-42/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców.

44. Zarządzenie Nr OR.0154-43/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

45. Zarządzenie Nr OR.0154-44/06 [Błąd numeracji - Zarządzenie o tym numerze nie istnieje]

46. Zarządzenie Nr OR.0154-45/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 02 czerwca 2006 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2006r.

47. Zarządzenie Nr OR.0154-46/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Gnieźnieńskiej.

48. Zarządzenie Nr OR.0154-47/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 czerwca 2006 r w sprawie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Morskiej

49. Zarządzenie Nr OR.0154-48/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia5 czerwca 2006 r w sprawie: sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej.

50. Zarządzenie Nr OR.0154-49/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie: sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Mieczysława Karłowicza.

51. Zarządzenie Nr OR.0154-50/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie: sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Henryka Wieniawskiego.

52.
Zarządzenie OR.0154-52/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

53. Zarządzenie OR.0154-53/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

54. Zarządzenie OR.0154-54/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

55. Zarządzenie OR.0154-55/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

56.
Zarządzenie OR.0154-56/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 11 w Lidzbarku Warmińskim.

57.
Zarządzenie Nr OR.0154-57/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Dantyszka

58.
Zarządzenie OR.0154-58/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

59. Zarządzenie OR.0154-59/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

60.
Zarządzenie OR.0154-60/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

61. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-61/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2006r. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

62. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-62/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2006r. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

63. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-63/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2006r. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

64. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-64/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia czerwca 2006r. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

65. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-65/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 czerwca 2006r. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

66. Zarządzenie OR.0154-66/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

67. Zarządzenie OR.0154-67/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

68. ZARZĄDZENIE NR OR.0154-68/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

69. Zarządzenie OR.0154-69/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

70.
Zarządzenie Nr OR.0154-70/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie nadania tytułu. Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

71.
Zarządzenie Nr OR.0154-71/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

72. Zarządzenie OR.0154-72/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

73. Zarządzenie OR.0154-73/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

74. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-74/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

75. Zarządzenie NR OR.0154-75/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

76. Zarządzenie Nr OR.0154-76/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Dantyszka 8, od „Społem” PSS w Lidzbarku Warmińskim.

77. Zarządzenie Nr OR.0154-77/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim.

78. ZARZĄDZENIE OR.0154-78/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

79. Zarządzenie NR OR.0154-79/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 01 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

80. Zarządzenie  Nr OR.0154-80/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 03 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006

81. Zarządzenie Nr OR.0154-81/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

82. Zarządzenie Nr OR.0154-82/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 3 sierpnia 2006 roku w sprawie nadania tytułu Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

83. Zarządzenie Nr OR.0154-83/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 03 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim

84. ZARZĄDZENIE NR OR. 0154–84/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 03 sierpnia 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania , wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim oraz nadzoru nad doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001

85. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-85/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

86. Zarządzenie OR.0154-86/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 sierpnia 2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej przy ul. Spółdzielców w Lidzbarku Warmińskim.

87. ZARZĄDZENIE OR.0154-87/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia OR.0154-78/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

88. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-88/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

89. ZARZĄDZENIE OR.0154-89/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż ieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

90. ZARZĄDZENIE OR.0154-90/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

91. ZARZĄDZENIE OR.0154- 91/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

92. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-92/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 r.

93. Zarządzenie Nr OR. 0154-93/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Lidzbark Warmiński.

94. Zarządzenie OR.0154/94/2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców.

95. ZARZĄDZENIE NR OR.0154/ 95/2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie organizacji służby ,,Stałego Dyżuru” na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny na terenie Lidzbarka Warmińskiego.

96. ZARZĄDZENIE NR OR.0154/96/2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie organizacji w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim służby ,,Stałego Dyżuru '' czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

97. ZARZĄDZENIE NR OR.0154-97/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 04 września 2006 r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2006r.

98. Zarządzenie OR.0154/98/2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 września 2006 roku w sprawie normy zużycia paliwa na pojazdy służbowe.

99. Zarządzenie OR.0154/99/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 września 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

100. Zarządzenie OR.0154/100/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 września 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

101. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154/101/2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości.

102. Zarządzenie OR.0154/102/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 września 2006r. w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Polnej 32 w Lidzbarku Warmińskim.

103. Zarządzenie OR.0154/103/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 września 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

104. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154/104 /2006 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 września 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

105. Zarządzenie Nr OR.0154/105/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 21 września 2006r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu komunalnego

106. Zarządzenia Nr OR. 0154-106/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warm. z dnia 21 września 2006r w sprawie ”Instrukcji kasowej Urzędu Miasta w Lidzbarku Warm.

107. Zarządzenie Nr OR. 0154-107/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warm. z dnia 21 września 2006r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości.

108. ZARZĄDZENIE NR OR.0154-108/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

109. Zarządzenie Nr OR.0154-109/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 października 2006 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.

110. ZARZĄDZENIE NR OR.0154-110/06  Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 04 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

111. Zarządzenie Nr OR.0154-111/06  Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 października 2006 r. w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie Wielochowo gminy Lidzbark Warmiński

112. Zarządzenie Nr OR.0154-112/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 października 2006 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny na własność nieruchomości położonej przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim

113. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-113/06  Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

114. Zarządzenie OR.0154-114 /06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 października 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

115. ZARZĄDZENIE NR. OR.0154-115/06  Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 października 2006r. w sprawie: sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste  nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

116. ZARZĄDZENIE NR OR.0154 -116/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 października 2006r.  w sprawie przyznania nagród Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

117. ZARZĄDZENIE OR.0154-117/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową.

118. Zarządzenie NR OR.0154-118/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

119. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-119/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

120. Zarządzenie OR.0154-120/06  Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 października 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

121. Zarządzenie OR.0154-121/06  Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 października 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

122. Zarządzenie OR.0154-122 /06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 października 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

123. Zarządzenie OR.0154-123/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 października 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

124. Zarządzenie OR.0154-124/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 października 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

125. Zarządzenie OR.0154-125/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 października 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

126. Zarządzenie OR.0154-126/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 18 października 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

127. Zarządzenie Nr OR.0154-127/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 października 2006r. w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

128. Zarządzenie NR OR.0154-128/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27 października 2006 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2006r

129. Zarządzenie NR OR .0154-129/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 31 października 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

130. ZARZĄDZENIE OR.0154- 130 /06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

131. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154- 131/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

132. ZARZĄDZENIE NR OR.0154-132/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warm. z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie projektu budżetu miasta Lidzbarka Warm na 2007 r.

133. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-133/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

134.  Zarządzenie NR OR  0154-134/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

135. ZARZĄDZENIE Nr Or.0154-135/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 17 listopada 2006 roku w sprawie zasad szkolenia pracowników Urzędu Miasta w Lidzbarku Warm.

136. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-136/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 listopada 2006 r. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

137. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-137/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 22 listopada 2006r. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

138. Zarządzenie OR.0154-138 /06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

139. Zarządzenie OR.0154-139/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 listopada 2006r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

140.  ZARZĄDZENIE NR OR. 0154 -140/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim dokumentów jakości – procedur i procesów wg wymagań normy PN – EN ISO 9001:2001 i ISO 14001:2004

141. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154-141/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

142. Zarządzenie NR OR.0154-142/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

143.  ZARZĄDZENIE NR OR.0154-143/06 Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego z dnia 07grudnia 2006 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC w magazynie głównym i magazynkach OC zakładów pracy wg stanu na dzień 31.12.2006r.

144. ZARZĄDZENIE NR OR.0154-144/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

145. ZARZĄDZENIE NR OR.0154-145/05 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

146. ZARZĄDZENIE NR OR.0154-146/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 grudnia 2006r. w sprawie przyznania Stypendium Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego.

147. ZARZĄDZENIE Nr OR.0154- 147/06 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

148. ZARZĄDZENIE NR OR . 0154-148/06 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006r.

 

Wytworzył:
Krystian Szymukowicz
Udostępnił:
Szymukowicz Krystian
(2006-02-09 08:04:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Szymukowicz Krystian
(2007-01-03 07:55:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki