Indeks zarządzeń - rok 2008

1. Zarządzenie Nr OR.0154-1/2008 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 09 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0154-74/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

2. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

3. Zarządzenie Nr OR.0154-3/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25.01.2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

4. Zarządzenie Nr OR.0154-4/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25.01.2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

5. Zarządzenie Nr OR.0154-5/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25.01.2008 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

6. Zarządzenie Nr OR.0154-6/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 04 lutego 2008r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r.

7. Zarządzenie Nr OR.0154-7/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Michała Kajki nr 15 w Lidzbarku Warmińskim.

8. Zarządzenie Nr OR.0154-8/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

9. Zarządzenie Nr OR.0154-9/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 8 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

10. Zarządzenie Nr OR.0154-10/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 lutego 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

11. Zarządzenie Nr OR.0154-11/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

12. Zarządzenie Nr OR.0154-12/08 Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 lutego 2008r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

13. Zarządzenie Nr OR.0154-13/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 marca 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

14. Zarządzenie Nr OR.0154-14/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 4 marca 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

15. Zarządzenie Nr OR.0154-15/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

16. Zarządzenie Nr OR.0154-16/2008 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

17. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

18. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

19. Zarządzenie Nr OR.0154-19/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 17 marca 2008r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r.

20. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

21. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

22. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

23. Zarządzenie OR.0154-23/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemców.

24. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

25. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

26. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

27. Zarządzenie Nr OR.0154-27/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy pracowników urzędu w 2008 roku.

28. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

29. Zarządzenie Nr OR.0154-29/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r.

30. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

31. Zarządzenie Nr OR.0154-31/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2008 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

32. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

33. Zarządzenie Nr OR.0154-33/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

34. Zarządzenie Nr OR.0154-34/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 maja 2008r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

35. Zarządzenie Nr OR.0154-35/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Kruczej nr 4 w Lidzbarku Warmińskim.

36. Zarządzenie Nr OR.0154-36/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego, położonego w budynku przy ul. Spółdzielców nr 9 w Lidzbarku Warmińskim.

37. Zarządzenie Nr OR.0154/37/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 13 maja 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego w Kłębowie.

38. Zarządzenie Nr OR.0154-38/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 13 maja 2008r. w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r.

39. Zarządzenie Nr OR.0154–39/07 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 maja 2007 r w sprawie: sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Wiejskiej.

40. Zarządzenie Nr OR.0154-40/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 maja 2008r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzeda? nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

41. Zarządzenie Nr OR.0154-41/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 27maja 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Michała Kajki nr 15.
44 Zarządzenie OR.0154-44/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 maja 2008r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
47 Zarządzenie Nr OR . 0154 -47/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 09 czerwca  2008r w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r

48. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
49. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
50. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
51. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
52. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
53. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
54. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
55. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
56. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
57. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
58. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
59. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
60. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.
61. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

62. Zarządzenie Nr OR. 0154-62/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z  dnia  25 lipca 2008 r w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku  Warmińskim.

63. Zarządzenie Nr OR. 0154-63/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z  dnia 31 lipca 2008 r.w sprawie nadania certyfikatu.

64.W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

65. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

66. W przygotowaniu do wersji elektronicznej.

67 Zarządzenie Nr OR.0154/67/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę gruntu komunalnego z przeznaczeniem na handel okolicznościowy zniczami i kwiatami w związku ze Świętem Zmarłych
69. Zarządzenie Nr OR.0154-69/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

70. Zarządzenie Nr OR.0154-70/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r.w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

76 Zarządzenie Nr OR.0154/76/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, gruntu komunalnego z przeznaczeniem pod budowę garażu

77 Zarządzenie Nr OR.0154-77/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
80. Zarządzenie Nr OR. 0154-80/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z  dnia 16 września 2008 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w związku ze zmianą siedziby Urzędu.

87 Zarządzenie Nr OR . 0154 -87/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 25 września  2008r w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r.

88 Zarządzenie NrOR.0154-88/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 25 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
90 Zarządzenie Nr OR.0154- 90 /08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 29 września 2008r w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej   w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Grunwaldzkiej.
92 Zarządzenie OR.0154-92/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 października 2008r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
93 Zarządzenie OR.0154-93/08 Burmistrza  Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 pażdziernika  2008 roku

94 Zarządzenie Nr OR.0154- 94/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 2 października 2008r w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Dąbrowskiego.
97 Zarządzenie Nr OR . 0154 -97/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 14 października  2008r w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r.

98 Zarządzenie Nr OR.0154-98/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Spółdzielców nr 9 w Lidzbarku Warmińskim.
99 Zarządzenie Nr OR.0154- 99 /08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 października 2008r w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
100. Zarządzenie Nr OR.0154- 100 /08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 15 października 2008r.w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.

103 Zarządzenie OR.0154- 103/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 23 października 2008r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
106. Zarządzenie Nr OR. 0154-106/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z  dnia 30 października 2008 r.w sprawie siedziby Urzędu Miasta w Lidzbarku Warmińskim.

104 Zarządzenie OR.0154/104/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia  23 października 2008r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
107 Zarządzenie OR.0154-107/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 30 października 2008r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców
109 Zarządzenie Nr OR . 0154 -109/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskimz dnia 12 listopada  2008r w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r.

111 Zarządzenie NrOR.0154-111/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warm.z dnia 14 listopada 2008 r w sprawie : projektu budżetu miasta Lidzbarka Warm na 2009 r.
113 ZZarządzenie Nr OR . 0154 -113/08 Burmistrza Miasta w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 listopada  2008r w sprawie : zmian w budżecie miasta na 2008 r.

116. Zarządzenie Nr OR. 0154-116/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z  dnia  27 listopada 2008 r.w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lidzbarku  Warmińskim.

120. Zrządzenie Nr OR.0154-120/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie  zmian w budżecie miasta na 2008 r.

121. Zrządzenie Nr OR.0154-121/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

123. Zrządzenie Nr OR.0154-123/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r.
124. Zarządzenie Nr OR. 0154-124/08 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z  dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozłowski Bartłomiej
(2008-04-30 14:35:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Nogaj Jerzy
(2009-03-17 13:10:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki