Urząd Cyfrowy

                            Urząd Ctfrowy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza CU W-M

Skrzynka Podawcza na E-PUAP -  /2809011/skrytka

 

ESP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)
Usługa uruchomiona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651).
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim:
/2809011/skrytka
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. Nr 212 poz. 1766 ) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można przysyłać pocztą elektroniczną jako załączniki dokumenty w formatach wymienionych ww. rozporządzeniu, podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym.

 

Wytworzył:
M. Grzegorzewska
Udostępnił:
Nogaj Jerzy
(2011-03-16 11:15:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Chmura Paweł
(2016-05-19 10:39:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki