Indeks zarządzeń - rok 2011

Indeks zarządzeń - rok 2011

 • 1/11 z dnia 4 stycznia w sprawie sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ks. Józefa Poniatowskiego nr 39 w Lidzbarku Warmińskim
 • 2/11 z dnia 4 stycznia w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu położonych przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim
 • 3/11 z dnia 5 stycznia w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Rolnej
 • 4/11 z dnia 10 stycznia w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ulicy Plac Wolności
 • 5/11 z dnia  stycznia
 • 6/11 z dnia  stycznia
 • 7/11 z dnia  stycznia w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • 8/11 z dnia  stycznia w sprawie ustalenia kwoty różnicy miedzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenie nauczycieli w 2010 r. a iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli.
 • 9/11 z dnia  stycznia
 • 10/11 z dnia  stycznia w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 11/11 z dnia  stycznia w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w m. Lidzbark Warmiński w 2011r.
 • 12/11 z dnia stycznia w sprawie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w mieście Lidzbark Warmiński w 2011 roku.
 • 13/11 z dnia  stycznia w sprawie: inwentaryzacji sprzętu i bazy magazynowej OC
 • 14/11 z dnia 25 stycznia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Orneckiej 4.
 • 15/11 z dnia 2 stycznia
 • 16/11 z dnia 31stycznia w sprawie powołania zastępcy burmistrza
 • 17/11 z dnia 1 lutego w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego
 • 18.2011 z dnia 7 lutego w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego działek gruntu położonych przy ul. Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim
 • 19/11 z dnia 21 lutego w sprawie sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Szwoleżerów nr 10a w Lidzbarku Warmińskim
 • 20/11 z dnia  lutego
 • SE.0050.21.2011.MG w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2011 roku przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 • SE.0050.22.2011.MG
 • SE.0050.23.2011.MG
 • SE.0050.24.2011.MG  w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r 
 • SE.0050.25.2011.MG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r
 • SE.0050.26.2011.MG
 • SE.0050.27.2011.MG
 • SE.0050.28.2011.MG
 • SE.0050.29.2011.MG w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
 • SE.0050.30.2011.MG
 • SE.0050.31.2011.MG w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 w Lidzbarku Warmińskim
 • SE.0050.32.2011.MG
 • SE.0050.33.2011.MG
 • SE.0050.34.2011.MG
 • SE.0050.35.2011.MG
 • SE.0050.36.2011.MG
 • SE.0050.37.2011.MG
 • SE.0050.38.2011.MG
 • SE.0050.39.2011.MG
 • SE.0050.40.2011.MG
 • SE.0050.41.2011.MG
 • SE.0050.42.2011.MG z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych Moje Boisko – Orlik 2012
 • SE.0050.43.2011.MG
 • SE.0050.44.2011.MG z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych przy ulicy Olsztyńskiej w Lidzbarku Warmińskim
 • SE.0050.45.2011.MG z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych , na rzecz ich najemców
 • SE.0050.46.2011.MG
 • SE.0050.47.2011.MG z dnia 18 maja 2011 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r
 • SE.0050.48.2011.MG
 • SE.0050.49.2011.MG
 • SE.0050.50.2011.MG
 • SE.0050.51.2011.MG
 • SE.0050.52.2011.MG
 • SE.0050.53.2011.MG
 • SE.0050.54.2011.MG
 • SE.0050.55.2011.MG
 • SE.0050.56.2011.MG
 • SE.0050.57.2011.MG
 • SE.0050.58.2011.MG
 • SE.0050.59.2011.MG
 • SE.0050.60.2011.MG
 • SE.0050.61.2011.MG
 • SE.0050.62.2011.MG z dnia 2 czerwca 2011 r w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Olsztyńskiej
 • SE.0050.63.2011.MG z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • SE.0050.64.2011.MG
 • SE.0050.65.2011.MG z dnia 9 czerwca 2011 r w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 B.
 • SE.0050.66.2011.MG
 • SE.0050.67.2011.MG z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego
 • SE.0050.68.2011.MG
 • SE.0050.69.2011.MG
 • SE.0050.70.2011.MG
 • SE.0050.71.2011.MG
 • SE.0050.72.2011.MG
 • SE.0050.73.2011.MG
 • SE.0050.74.2011.MG
 • SE.0050.75.2011.MG
 • SE.0050.76.2011.MG w sprawie sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Szwoleżerów nr 10a w Lidzbarku Warmińskim
 • SE.0050.77.2011.MG
 • SE.0050.78.2011.MG
 • SE.0050.79.2011.MG
 • SE.0050.80.2011.MG
 • SE.0050.81.2011.MG w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie terenu. 
 • SE.0050.82.2011.MG
 • SE.0050.83.2011.MG
 • SE.0050.84.2011.MG
 • SE.0050.85.2011.MG z dnia 8 sierpnia 2011 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.0151-99/10 Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
 • SE.0050.88.2011.MG w sprawie powołania komisji przetargowej na dzierżawę części działki położonej na terenie miasta Lidzbarka Warmińskiego z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe.
 • SE.0050.94.2011.MG  w sprawie oddania w dzierżawę gruntu komunalnego z przeznaczeniem na handel okolicznościowy zniczami i kwiatami w związku ze Świętem Zmarłych.
 • SE.0050.98.2010.MG z dnia 19 września 2011 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Lidzbarku Warmińskim w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
 • Zarządzenie Nr SE.0050.99.2010.MG z dnia 20 września 2011 r.w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • Zarządzenie Nr SE.0050.100.2010.MG z dnia 21 września 2011 r.w sprawie sprzedaży, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Szwoleżerów nr 11 w Lidzbarku Warmińskim
 • Zarządzenie Nr SE.0050.101.2010.MG z dnia 21 września 2011 r. w sprawie sprzedaży, na rzecz najemców, lokali mieszkalnych z równoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów
 • Zarządzenie Nr SE.0050.109.2010.MG w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Hożej.
 • Zarządzenie Nr SE.0050.110.2010.MG w sprawie przedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Mazurskiej.
 • Zarządzenie Nr SE.0050.114.2011.MG w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 2B w Lidzbarku Warmińskim.
 • Zarządzenie Nr SE.0050.115.2011.MG z dnia 1 stycznia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych przy ulicy Grunwaldzkiej
 •  
 • Zarządzenie Nr SE.0050.117.2011.MG w sprawie powołania komisji przetargowej na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • Zarządzenie Nr SE.0050.118.2011.MG w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński
 • Zarządzenie Nr SE.0050.119.2011.MG w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński 
 • Zarządzenie Nr SE.0050.120.2011.MG
 • Zarządzenie Nr SE.0050.121.2011.MG
 • Zarządzenie Nr SE.0050.122.2011.MG
 • Zarządzenie Nr SE.0050.123.2011.MG
 • Zarządzenie Nr SE.0050.124.2011.MG
 • Zarządzenie Nr SE.0050.125.2011.MG w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Warmińskiej
 • Zarządzenie Nr SE.0050.126.2011.MG
 • Zarządzenie Nr SE.0050.127.2011.MG w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości zabudowanej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Kościelny 4
 • Zarządzenie Nr SE.0050.128.2011.MG w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Stanisława Konarskiego
 • Zarządzenie Nr SE.0050.129.2011.MG w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Stanisława Konarskiego
 • Zarządzenie Nr SE.0050.130.2011.MG w sprawie sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Jana Kasprowicza nr 11 w Lidzbarku Warmińskim
 • Zarządzenie Nr SE.0050.131.2011.MG w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Stanisława Konarskiego, oznaczonej numerem 60/5
 • Zarządzenie Nr SE.0050.132.2011.MG w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011r.
 • Zarządzenie Nr SE.0050.133.2011.MG  w sprawie sprzedaży, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Wysokiej Bramy nr 7 w Lidzbarku Warmińskim.
 • Zarządzenie Nr SE.0050.134.2011.MG  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim.
 • Zarządzenie Nr SE.0050.139.2011.MG w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu komunalnego położonego w granicach administracyjnych miasta Lidzbark Warmiński obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku 
 • Zarządzenie Nr SE.0050.140.2011.MG w sprawie  sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmińskim
 •  
Wytworzył:
A. Rosa
Udostępnił:
Nogaj Jerzy
(2011-01-04 12:19:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Nogaj Jerzy
(2012-06-22 08:35:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki