Udzielanie informacji publicznej na wniosek

  • wniosek o udostępnienie informacji publicznej   pdf   doc

 

Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. 2014.782 j.t.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. 2014.782 j.t.

Wytworzył:
Wiesław Skrętkowski
Udostępnił:
Adamek Monika
(2016-05-09 15:27:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Adamek Monika
(2016-05-12 13:28:53)