Logotypy UE

OGŁOSZENIE

 

             Gmina Miejska Lidzbark Warmiński ogłasza nabór uczestników do projektu „Utworzenie Ośrodka Aktywizacji Zawodowej – Aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami mogą być osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa, wykluczeniem społecznym i zawodowym, w tym osoby bezrobotne zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym w Lidzbarku Warmińskim.

Przewidziane działania w projekcie to:

  1.  Usługi o charakterze społecznym – wsparcie psychologa
  2.  Usługi o charakterze zawodowym – wsparcie doradcy zawodowego oraz szkolenia
    i warsztaty
  3.  Opieka nad dziećmi na czas trwania zajęć
  4.  Catering
  5.  Ubezpieczenie NNW
  6.  Stypendia szkoleniowe

 

          Wszystkie chętne osoby zapraszamy do Ośrodka Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim.
Zapisy ruszają już od 09.09.2019r.

 

 

RPWM.11.01.01-28-0085/18

 

Wytworzył:
Marlena Andrukajtis
Udostępnił:
Piotrowicz Adrian
(2019-10-22 11:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotrowicz Adrian
(2019-10-22 11:23:29)