Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonywanie napraw jezdni, dróg, chodników i schodów znajdujących się na terenie miasta Lidzbark Warmiński, których utrzymanie należy do zadań własnych Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, znak sprawy: GKI.273.1.2020

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i o unieważnieniu postępowania.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 103 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-24 13:14:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Wniosek i wyjaśnienie.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 76 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-20 14:06:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zmiana treści zapytania ofertowego.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 81 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-16 10:21:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zapytanie ofertowe.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 274 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-13 14:02:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Formularze w wersji edytowalnej.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 149 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-13 14:02:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
L.Szostak
(2020-01-13)
Udostępnił:
Jasiun Anna
(2020-01-13 14:02:39)
Ostatnio zmodyfikował: